Švietimo inovacijų rengimas ir diegimas

Šią projektų programą sudaro visi Centro įgyvendinami bei įgyvendinti projektai, skirti sukurti ir/arba integruoti inovatyvius švietimo instrumentus (metodikas, mokymo(si) medžiagą, įrankius, formalias/neformalias mokymo programas, pirminio/tęstinio mokymo programas, ir pan.) į Centro kasdienę veiklą. Švietimo inovacijų rengimo ir diegimo projektų programos tikslinė grupė – Centro mokymo procese dalyvaujantys asmenys – ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, pagrindinio (9-10 kl.) ir vidurinio (11-12 kl.) lavinimo mokytojai, profesijos mokytojai, ikimokyklinio, pagrindinio ir vidurinio lavinimo mokiniai bei mokiniai, besimokantys profesijos.

Sėkmės istorijos
Erasmus+ įspūdžiai: unikali pažintis su itališka siuvimo tradicija
Visi, kas nors kiek domisi mada, dizainu, stiliumi nors kartą svajoja aplankyti Italiją – meno, kultūros bei mados sostinę. Italų stiliaus pajautimas nenuginčijamas, tad daugelis vyksta į šią šalį pasisemti idėjų, tobulėti profesinėje srityje. Unikalia galimybe susipažinti su itališka siuvimo tradicija, išskirtiniais audiniais, vienetinių drabužių ... Plačiau
Reaguojama į tekstilės sektoriaus darbdavių poreikius
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras kaip partneris dalyvauja Erasmus+ programos projekte „Europos kvalifikacijų sąrangos V lygio sektorinių kvalifikacijos aprašų parengimas“ (Nr. 2016-1-LT01-KA202-023178). Projekto pagrindinis tikslas yra sukurti skirtingų sektorių kvalifikacijų aprašus, siekiant sudaryti sąlygas vystyti tarptautiniu mast... Plačiau
Olandijoje ir Vokietijoje domėtasi dualiniu mokymu
Švietimo ekspertai teigia, kad darbu grindžiamas mokymasis geriausiai atitinka šiuolaikinės ekonomikos poreikius, nes leidžia gana greitai parengti specialistus, optimaliai panaudojant verslo investicijas ir išteklius. Tokiu būdu suinteresuoti mokytis ir dirbti jauni žmonės įgyja reikalingų praktinių įgūdžių, o įmonės ‒ kvalifikuotus darbininkus. T... Plačiau
Projektas „Eirene“ – kovai prieš patyčias
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras š.m. kovo mėn. minėjo sąmoningumo didinimo mėnesį „Be patyčių“: vyko įvairios veiklos, mokiniai dalyvavo diskusijose, siūlė priemones kovojant su patyčiomis. Dar šiais metais Karaliaus Mindaugo PMC mokytojai ir mokiniai turės galimybę išbandyti naujas priemones kovoje prieš patyčias, kurios bus sukurtos ... Plačiau