lt en

Švietimo inovacijų rengimas ir diegimas

Šią projektų programą sudaro visi Centro įgyvendinami bei įgyvendinti projektai, skirti sukurti ir/arba integruoti inovatyvius švietimo instrumentus (metodikas, mokymo(si) medžiagą, įrankius, formalias/neformalias mokymo programas, pirminio/tęstinio mokymo programas, ir pan.) į Centro kasdienę veiklą. Švietimo inovacijų rengimo ir diegimo projektų programos tikslinė grupė – Centro mokymo procese dalyvaujantys asmenys – ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, pagrindinio (9-10 kl.) ir vidurinio (11-12 kl.) lavinimo mokytojai, profesijos mokytojai, ikimokyklinio, pagrindinio ir vidurinio lavinimo mokiniai bei mokiniai, besimokantys profesijos.

Vykdomi projektai
Visi projektai
Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas
Vykdomas
STEP – UP Supporting Tutor’s Educational and Professional Upgrade
Vykdomas
Inovatyvi mokymo ir mokymosi praktika grožio srities profesijų srityje
Vykdomas
Capacity Building to Support VET Internationalization Strategies Implementation and Further Development
Vykdomas
PERFECT MATCH: COVID-19 pandemijos iššūkių sprendimas ir profesinio mokymo paslaugų teikėjų ir įmonių bendradarbiavimo skatinimas
Vykdomas
Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas
Vykdomas
Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way – Das PerLen-Konzept
Vykdomas
Daily dose of Music
Vykdomas
Portfolio for employment
Vykdomas
DigiPath – profesinio mokymo mokytojų skaitmeninis raštingumas pasitelkiant skaitmeniniais įrankiais paremtus mokymosi kelius
Vykdomas
Pirminio profesinio mokymo programų modulių įgyvendinimas
Vykdomas
Eksperimentinių profesinio mokymo programų plėtojimas
Vykdomas
Eirene: using community learning paths to tackle bullying
Baigtas
Development of Dual Apprenticeship in Practical Training Units
Baigtas
Development of Sectoral Qualification Descriptors for EQF level 5
Baigtas
Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas
Baigtas
European Partnership for Service Specialists
Baigtas
Sinbad – a journey to promote key competences in early childhood education through storytelling
Baigtas
Application of Apprenticeship in the Vocational Integration of the Socially Disadvantaged Youth
Baigtas
Mokymo priemonių mokymo programoms parengimas
Baigtas