lt en

Individualios priežiūros darbuotojas (Kaune ir Palangoje)

Priimame mokytis:

  • po 10 klasių (programos trukmė 2,5 metai, kartu su viduriniu išsilavinimu), programos kodas P42092302. IV – lygio programa.
  • 12 klasių (programos trukmė 1,5 metai), programos kodas P43092302. IV – lygio programa.
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 1 metai), programos kodas T43092302. IV – lygio programa. 
  • po 10 klasių** (programos trukmė 30 savaičių, suteikiama tik profesinė kvalifikacija), programos kodas P32092302. III – lygio programa.
  • turinčius vieną ar daugiau kvalifikacijų** (programos trukmė 30 savaičių, suteikiama tik profesinė kvalifikacija), programos kodas T32092302. III – lygio programa.

Galima mokytis Kaune ir Palangoje. Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Būsimo darbo specifika

Individualios priežiūros darbuotojas įgijęs kvalifikaciją galės dirbti socialines paslaugas teikiančiose įstaigose ir organizacijose, teikti socialines paslaugas asmenų namuose. Individualios priežiūros darbuotojas dirba uždaroje patalpoje ir lankydamas asmenis jų gyvenamojoje aplinkoje; galimas darbas naktį, pavojingas darbas su šeimomis ar socialinę riziką patiriančiais, psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„Socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų laikymasis“ – išmoksite prisidėti prie socialinių paslaugų įstaigos veiklos plano įgyvendinimo ir teikiamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo.
„Pagalbos poreikio asmeniui identifikavimas“ – išmoksite stebėti ir fiksuoti asmens elgesį, emocinę ir fizinę būklę, įgyvendinti asmens individualų socialinės pagalbos planą pagal socialinio darbuotojo nurodymus
„Socialinių paslaugų teikimas asmeniui pagal nustatytą poreikį“ – gebėsite užmegzti ir palaikyti pasitikėjimu pagrįstą ryšį su asmeniu, pagal socialinio darbuotojo ir kitų specialistų nurodymus įgalinti asmenį, lavinti asmens darbinius ir saviraiškos įgūdžius, skatinti asmens savarankiškumą, būtiną kasdieniniame gyvenime, prižiūrėti asmenį su sunkia negalia, tvarkyti ir valyti asmens asmeninius daiktus ir patalpas.
„Asmens saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas“ – gebėsite palaikyti asmeniui saugią ir draugišką aplinką, teikti pagalbą asmeniui agresijos ir saviagresijos atvejais.
„Įvadas į darbo rinką“ – realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai:

„Žmogaus teisės ir lygios galimybės socialinių paslaugų sektoriuje“ – išmoksite padėti socialinių paslaugų gavėjui ginti savo teises ir lygias galimybes bendraujant su asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis, atstovauti socialinių paslaugų gavėjui gaunant paslaugas įvairiose institucijose.
„Pagalbos teikimas socialinių paslaugų gavėjui ir gavėjų grupėms laisvalaikio veikloje“ – gebėsite padėti organizuoti socialinių paslaugų gavėjo ir gavėjų grupių laisvalaikio veiklą, padėti socialinių paslaugų gavėjams ir jų grupėms įsitraukti į bendruomenės veiklą.
„Socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus asmenims“ – išmoksite teikti socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims, atsižvelgiant į jų poreikių specifiką, prižiūrėti senyvo amžiaus asmenis ir padėti juos prižiūrinčioms šeimoms. 

Įgytų kompetencijų vertinimas 

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta Įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų). 

**Programos aprašymas kodams: P32092301, T32092301 

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: 

„Socialinių paslaugų pagal nustatytą poreikį asmeniui teikimas“ – išmoksite užmegzti ir palaikyti pasitikėjimu pagrįstą ryšį su asmeniu, padėti asmeniui kasdieniniame gyvenime, lavinti ir palaikyti asmens darbinius bei saviraiškos įgūdžius, tvarkyti ir valyti asmens asmeninius daiktus ir patalpas.
„Asmens saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas“ – gebėsite kurti asmeniui saugią aplinką, teikti pagalbą asmeniui ir aplinkiniams agresijos protrūkio metu.
„Įvadas į darbo rinką“ – realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes. 

Pasirenkamieji moduliai: 

„Žmogaus teisės ir lygios galimybės socialinių paslaugų sektoriuje“ – išmoksite padėti socialinių paslaugų gavėjui ginti savo teises bendraujant su asmenimis, įstaigomis ir organizacijoms, atstovauti socialinių paslaugų gavėjo interesams kasdieniame gyvenime pagal socialinio darbuotojo nurodymus.
„Asmens (vaikų ir suaugusių neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių) laisvalaikio veiklos organizavimas pagal socialinio darbuotojo nurodymus“ – gebėsite padėti organizuoti asmens (vaikų ir suaugusių neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių) laisvalaikį, padėti asmeniui (neįgaliems vaikams ir suaugusiems, senyvo amžiaus žmonėms) įsitraukti į bendruomenės veiklą. 

Įgytų kompetencijų vertinimas 

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė  (testas) ir praktinė.
Baigus visą modulinę programą vyksta Įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų). 

Visą Individualios priežiūros darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia (III lygmuo); (IV lygmuo).

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: