Stojantiems

Spalio 2–8 dienomis vyksta priėmimas į laisvas valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas Karaliaus Mindaugo PMC. Susipažinkite su profesijomis: sąrašas. Stojantieji prašymus gali teikti adresu: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/. Kvietimai mokytis bus siunčiami spalio 10 d., sutartys bus pasirašomos spalio 11 d. 

Stojantieji Kaune konsultuojami tel. +370 626 64580 arba el. paštu: priemimas@kaupa.lt. Taip pat konsultuotis galite ir atvykę į Karaliaus Mindaugo PMC adresu: Karaliaus Mindaugo pr. 11, 219 kab., Kaunas. Darbo laikas: I–IV 9.00 – 16.00 val., V 9.00 – 15.00 val.

Stojantieji Palangoje konsultuojami tel. +370 616 78427 arba el. paštu: palanga@kaupa.lt. Taip pat konsultuotis galite ir atvykę į Karaliaus Mindaugo PMC Pajūrio skyrių adresu: Gedimino g. 5, Palanga. Darbo laikas: I–IV 9.00 – 16.00 val., V 9.00 – 15.00 val.

INSTRUKCIJA, KAIP PATEIKTI PRAŠYMĄ MOKYTIS

NEMOKAMAS PROFESINIS MOKYMAS:
Profesinis mokslas nemokamas tiems asmenims, kurie siekia įgyti pirmąją kvalifikaciją (įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą). Taip pat suteikiama viena valstybės finansuojama galimybė renkantis tęstinio mokymo programą tiems asmenims, kurie jau turi įgiję anksčiau vieną kvalifikaciją (aukštojo arba profesinio mokslo diplomą). 

MOKAMAS PROFESINIS MOKYMAS:
Galimybė mokytis valstybės nefinansuojamoje vietoje suteikiama tiems asmenims, kurie valstybės lėšomis jau yra įgiję pirmą ir antrą profesinę kvalifikaciją. Jei Jūs įstojote į nefinansuojamą vietą, turite galimybę susimažinti programos kainą iki 50%. Gali būti įskaityti Jūsų ankstesni mokymosi pasiekimai, kaip pasirinktos profesinio mokymo programos mokymosi pasiekimų dalis. Mokinys, priimtas mokytis pagal programą ir siekiantis, kad jo ankstesnio mokymosi pasiekimai būtų įskaityti, kreipiasi į grupės vadovą dėl Bendrųjų profesinio mokymo dalykų ir (arba) Bendrųjų modulių įskaitymo ir per 7 darbo dienas. Daugiau informacijos dokumente.

KUO SKIRIASI PIRMINIS IR TĘSTINIS PROFESINIS MOKYMAS?
Pirminis profesinis mokymas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims:

 • įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;
 • neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo;
 • kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

Tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti:

 • Asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • Asmeniui, baigusiam tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir (arba) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija.

BENDRABUČIO SUTEIKIMO TVARKA
Asmenys, pageidaujantys gyventi Karaliaus Mindaugo PMC bendrabutyje kviečiami pildyti prašymus ((birželio 1 d.) internetu: www.pildyk.kaupa.lt arba atvykus į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą adresu – Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas. Dokumentus, patvirtinančius užpildyto prašymo informacijos teisingumą, reikia siųsti el. paštu priemimas@kaupa.lt iki 2023-08-17. Informaciją apie bendrabučio paskyrimą/nepaskyrimą bus siunčiama el. paštu 2023-08-23.

SUTARČIŲ SUDARYMO METU REIKALINGI DOKUMENTAI:

 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • sveikatos pažymos kopija (086/a – turintiems tiek pagrindinį, tiek vidurinį išsilavinimą, o 027-1/a – turintiems tik pagrindinį išsilavinimą, nepilnamečiams);
 • 2 nuotraukos dokumentams;
 • kitų dokumentų kopijos (santuokos liudijimo ir kt.).

Jei kyla klausimų dėl papildomo priėmimo į Karaliaus Mindaugo PMC, kviečiame juos užduoti tel. +370 626 64580 (Kaune) ir tel. +370 616 78427 (Palangoje) arba rašyti el. paštu: priemimas@kaupa.lt. 

SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS

 • ELEKTRONINIS. Prisijunkite prie LAMA BPIS, susipažinkite su sutartimi ir ją pasirašykite pasirinkę Jums tinkamą identifikavimo būdą. Išsami instrukcija: sutarties sudarymas el. būdu.

Stojantiems po 8 ir 9 klasių

Prašymai priimami atvykus į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą adresu Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas (nepilnamečiai turi atvykti su vienu iš tėvų ar globėjų).

Pateikiami dokumentai:

   • pažyma liudijanti 8 ar 9 kl. baigimą;
   • sveikatos pažymos (E027-1/a ir 086/a formos);
   • Skaitmeninė spalvota nuotrauka (22x26mm dydžio), kuri pateikiama anketoje: https://pazymejimai.kaupa.lt/ 

Priėmimas vyksta visus mokslo metus, 219 kab. Nepilnamečiai turi atvykti kartu su vienu iš tėvų ar globėjų.

Galimybė mokytis eksperimentinėse grupėse ir per tą patį laikotarpį įgyti vidurinį išsilavinimą kartu su profesinio mokymo diplomu.
Eksperimento esmė – galimybių sudarymas mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (8 klases), mokytis pagal IV kvalifikacijos lygiui įgyti formaliojo profesinio mokymo programas ir kartu nuosekliai mokytis pagal bendrojo ugdymo programas – pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą.
Siūlomos profesinio mokymo programos: kirpimo (P42101201) ir sporto organizacijos veiklos administratoriaus (P4241301).

Papildoma informacija tel. +370 626 64580

Stojantiems po 10 klasių

Prašymai pildomi internetu https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/ svetainėje bendrojo priėmimo metu.

Registracijos ir prašymo pildymo metu reikalingi dokumentai:

   • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
   • sveikatos pažyma (086/a forma, o nepilnamečiams ir 027-1/a forma);
   • išsilavinimo dokumentas (pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas);
   • pavardės keitimą liudijantys dokumentai, jei dabartinė pavardė skiriasi nuo pavardės, kuri nurodyta ant bazinio (pagrindinio) išsilavinimo dokumento;
   • el. pašto adresas.

Sutarčių sudarymo metu reikalingi dokumentai:

   • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
   • sveikatos pažyma (086/a forma, o nepilnamečiams ir 027-1/a forma);
   • 2 nuotraukos dokumentams.

Informacija apie prašymų teikimo ir sutarčių pasirašymo laikotarpius pateikiama https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/ tinklapyje.

Papildoma informacija tel. +370 626 64580.  

Stojantiems po 12 klasių

Prašymai pildomi internetu https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/ svetainėje.Vasaros priėmimas vyksta birželio – rugpjūčio mėnesiais, žiemos priėmimas vyksta žiemos metu.

Registracijos ir prašymo pildymo metu reikalingi dokumentai:

   • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
   • sveikatos pažyma (086/a forma);
   • išsilavinimo dokumentai (brandos atestatas bei visi kiti kvalifikacijas liudijantys dokumentai);
   • pavardės keitimą liudijantys dokumentai, jei dabartinė pavardė skiriasi nuo pavardės, kuri nurodyta ant bazinio (vidurinio) išsilavinimo dokumento (Lietuvos Respublikos piliečiai prašymus Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos skyriams gali teikti internetu per Registrų centro savitarną).
   • el. pašto adresas.

Sutarčių sudarymo metu reikalingi dokumentai:

   • asmens tapatybę liudijantis dokumentas,
   • sveikatos pažyma (086/a forma);
   • 2 nuotraukos dokumentams.

Informacija apie prašymų teikimo ir sutarčių pasirašymo laikotarpius pateikiama https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/ tinklapyje.

Papildoma informacija tel. +370 626 64580.

 


 

Stojantiems 9-12 kl. mokiniams ir renkantis profesinio mokymo programos modulį

Prašymai pildomi internetu https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/ svetainėje. Vasaros priėmimas vyksta birželio – rugpjūčio mėnesiais.

Registracijos ir prašymo pildymo metu reikalingi dokumentai:

 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • sveikatos pažyma (086/a forma, o nepilnamečiams ir 027-1/a forma);
 • el. pašto adresas.

Sutarčių sudarymo metu reikalingi dokumentai:

 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • sveikatos pažyma (086/a forma, o nepilnamečiams ir 027-1/a forma);
 • 2 nuotraukos dokumentams.
Galimybė mokytis atskirus profesinio mokymo programos modulius derinant pamokas gimnazijoje ir mokymąsi profesinėje mokykloje. Modulių mokymosi esmė – galimybių sudarymas 9-12 klasių mokiniams, mokantis bendrojo ugdymo mokyklose, baigti pasirinktą atskirą profesinio mokymo programos modulį  ne tik mokantis nuosekliai pagal visą programą. Mokinys, baigęs modulį, gauna įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos leidžia užsiimti atitinkama darbine veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos įskaitomos, tad sutrumpėja profesinio mokymosi laikas.
 
Siūlomi profesinio mokymo programų moduliai: 
 • Reklaminių vaizdo įrašų apdorojimas – gali riktis  11-12 kl. mokiniai Kaune;
 • Makiažo atlikimas  – gali riktis 11 kl. mokiniai Kaune ir Palangoje;
 • Šukuosenų formavimas – gali rinktis 9-12 kl. mokiniai Kaune.

Informacija apie prašymų teikimo ir sutarčių pasirašymo laikotarpius pateikiama https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/ tinklapyje.

Papildoma informacija tel. +370 626 64580.  

 


 

Stojantiems ukrainiečiams turintiems laikinosios apsaugos statusą

Prašymai priimami atvykus į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą adresu Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas arba Gedimino g. 5, Palanga.

Pateikiami dokumentai:

 •  asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • leidimas laikinai gyventi Lietuvoje;
 • registracijos Migracijos departamente pažyma;
 • Migracijos departamento sprendimas suteikti laikinąją apsaugą;
 • išsilavinimo dokumentai (brandos atestatas bei visi kiti kvalifikacijas liudijantys dokumentai, jei turimi);
 • sveikatos pažyma ( 086/a forma);
 • 2 nuotraukos dokumentams.

Siūlomos profesinio mokymo programos asmenims po 12 kl.: 

 • Kirpėjas – Kaune
 • Kosmetikas –  Kaune ir Palangoje
 • Floristas – Kaune
 • Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojas –  Kaune ir Palangoje
 • Siuvėjas – Kaune
 • Avalynės gamintojas – Kaune
 • Slaugytojo padėjėjas – Kaune ir Palangoje
 • Individualios priežiūros darbuotojas- Palangoje 
 • Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas  – Kaune
 • Masažuotojas – Palangoje

Papildoma informacija tel. +370 626 64580