Stojantiems

Jei kyla klausimų dėl priėmimo į Karaliaus Mindaugo PMC, kviečiame juos užduoti tel: +370 626 64580 (Kaune) ir tel. +370 616 78427 (Palangoje) arba rašyti el. paštu: priemimas@kaupa.lt. 

 

Laisvų vf ar vnf vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui
Procesas Datos
Prašymų priėmimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) 2021-10-18 – 2021-10-24 2021-11-01 – 2021-11-07 2021-11-15– 2021-11-21
Prašymų atitikties formaliesiems reikalavimams tikrinimas 2021-10-18 – 2021-10-25 2021-11-01– 2021-11-08 2021-11-15 – 2021-11-22
Kvietimo mokytis išsiuntimas (el. paštu) stojantiesiems 2021-10-26 2021-11-09 2021-11-23
Sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas 2021-10-27 2021-11-10 2021-11-24
BPIS parengimas kitam etapui. Profesinio mokymo įstaigos BPIS pažymi programas 2021-10-28 – 2021-10-29 2021-11-11 – 2021-11-12

PRAŠYMO MOKYTIS KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRE PILDYMAS

NEMOKAMAS PROFESINIS MOKYMAS:

Profesinis mokslas nemokamas tiems asmenims, kurie siekia įgyti pirmąją kvalifikaciją (įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą). Taip pat suteikiama viena valstybės finansuojama galimybė renkantis tęstinio mokymo programą tiems asmenims, kurie jau turi įgiję anksčiau vieną kvalifikaciją (aukštojo arba profesinio mokslo diplomą). 

MOKAMAS PROFESINIS MOKYMAS:

Galimybė mokytis valstybės nefinansuojamoje vietoje suteikiama tiems asmenims, kurie valstybės lėšomis jau yra įgiję pirmą ir antrą profesinę kvalifikaciją. Jei Jūs įstojote į nefinansuojamą vietą, turite galimybę susimažinti programos kainą iki 50%. Gali būti įskaityti Jūsų ankstesni mokymosi pasiekimai, kaip pasirinktos profesinio mokymo programos mokymosi pasiekimų dalis. Mokinys, priimtas mokytis pagal programą ir siekiantis, kad jo ankstesnio mokymosi pasiekimai būtų įskaityti, kreipiasi į grupės vadovą dėl Bendrųjų profesinio mokymo dalykų ir (arba) Bendrųjų modulių įskaitymo ir per 7 darbo dienas. Daugiau informacijos dokumente.

KUO SKIRIASI PIRMINIS IR TĘSTINIS PROFESINIS MOKYMAS?

Pirminis profesinis mokymas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims:

 • įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;
 • neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo;
 • kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

Tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti:

 • Asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • Asmeniui, baigusiam tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir (arba) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija.

BENDRABUČIO SUTEIKIMO TVARKA

Asmenys, pageidaujantys gyventi Karaliaus Mindaugo PMC bendrabutyje kviečiami pildyti prašymus internetu: www.pildyk.kaupa.lt arba atvykus į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą adresu – Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas. Dokumentus, patvirtinančius užpildyto prašymo informacijos teisingumą, reikia siųsti el. paštu priemimas@kaupa.lt iki 2021 08 18. Informaciją apie bendrabučio paskyrimą/nepaskyrimą bus siunčiama el. paštu iki 2021 08 23.

SUTARČIŲ SUDARYMO METU REIKALINGI DOKUMENTAI:

 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • baziniai išsilavinimo dokumentai (brandos atestatas arba pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas);
 • Sveikatos pažymos kopija (086/a – turintiems tiek pagrindinį, tiek vidurinį išsilavinimą, o 027-1/a – turintiems tik pagrindinį išsilavinimą, nepilnamečiams);
 • 2 nuotraukos dokumentams;
 • Kitų dokumentų kopijos (santuokos liudijimo ir kt.).

Jei kyla klausimų dėl papildomo priėmimo į Karaliaus Mindaugo PMC, kviečiame juos užduoti tel: +370 626 64580 (Kaune) ir tel. +370 616 78427 (Palangoje) arba rašyti el. paštu: priemimas@kaupa.lt. 

SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS

ELEKTRONINIS. Prisijunkite prie LAMA BPIS, susipažinkite su sutartimi ir ją pasirašykite pasirinkę Jums tinkamą identifikavimo būdą. Išsami instrukcija: sutarties sudarymas el. būdu.

KONTAKTINIS. Įstojusiems mokytis Kaune: Karaliaus Mindaugo pr. 11, 219 kab. Įstojusiems mokytis Palangoje: Gedimino g. 5. Laukiame atvykstant šiomis dienomis ir valandomis: spalio 13 d. 8:00-18:00.

Stojantiems po 8 ir 9 klasių

Prašymai priimami atvykus į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą adresu Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas (nepilnamečiai turi atvykti su vienu iš tėvų ar globėjų).

Pateikiami dokumentai:

   • pažyma liudijanti 8 ar 9 kl. baigimą;
   • sveikatos pažyma (027-1/a forma);
   • 2 nuotraukos dokumentams.

Priėmimas vyksta visus mokslo metus, 219 kab. Nepilnamečiai turi atvykti kartu su vienu iš tėvų ar globėjų.

Papildoma informacija tel. +370 626 64580

Stojantiems po 10 klasių

Prašymai pildomi internetu www.profesinis.lamabpo.lt svetainėje. Vasaros priėmimas vyksta gegužės – rugpjūčio mėnesiais, žiemos priėmimas vyksta žiemos metu.

Registracijos ir prašymo pildymo metu reikalingi dokumentai:

   • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
   • sveikatos pažyma (086/a forma, o nepilnamečiams ir 027-1/a forma);
   • išsilavinimo dokumentas (pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas);
   • pavardės keitimą liudijantys dokumentai, jei dabartinė pavardė skiriasi nuo pavardės, kuri nurodyta ant bazinio (pagrindinio) išsilavinimo dokumento;
   • el. pašto adresas.

Sutarčių sudarymo metu reikalingi dokumentai:

   • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
   • sveikatos pažyma (086/a forma, o nepilnamečiams ir 027-1/a forma);
   • baziniai išsilavinimo dokumentai (pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas);
   • 2 nuotraukos dokumentams.

Informacija apie prašymų teikimo ir sutarčių pasirašymo laikotarpius pateikiama www.profesinis.lamabpo.lt tinklapyje.

Papildoma informacija tel. +370 626 64580.  

Stojantiems po 12 klasių

Prašymai pildomi internetu www.profesinis.lamabpo.lt svetainėje. Vasaros priėmimas vyksta gegužės – rugpjūčio mėnesiais, žiemos priėmimas vyksta žiemos metu.

Registracijos ir prašymo pildymo metu reikalingi dokumentai:

   • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
   • sveikatos pažyma (086/a forma);
   • išsilavinimo dokumentai (brandos atestatas bei visi kiti kvalifikacijas liudijantys dokumentai);
   • pavardės keitimą liudijantys dokumentai, jei dabartinė pavardė skiriasi nuo pavardės, kuri nurodyta ant bazinio (vidurinio) išsilavinimo dokumento (Lietuvos Respublikos piliečiai prašymus Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos skyriams gali teikti internetu per Registrų centro savitarną).
   • el. pašto adresas.

Sutarčių sudarymo metu reikalingi dokumentai:

   • asmens tapatybę liudijantis dokumentas,
   • sveikatos pažyma (086/a forma);
   • baziniai išsilavinimo dokumentai (brandos atestatas);
   • 2 nuotraukos dokumentams.

Informacija apie prašymų teikimo ir sutarčių pasirašymo laikotarpius pateikiama www.profesinis.lamabpo.lt tinklapyje.

Papildoma informacija tel. +370 626 64580.