Stojantiems

Nuo 2019 m. lapkričio 11 d. iki gruodžio 11 d. vyksta priėmimas į neužpildytas profesinio mokymo programų vietas. 

Nuo 2019 m. lapkričio 11 d. iki gruodžio 11 d. vyks papildomo priėmimo prašymų mokytis profesinio mokymo įstaigose registravimas. Papildomame priėmime dalyvavę stojantieji rezultatus sužinos iki gruodžio 17 dienos LAMA BPO siunčiamu elektroniniu paštu. Kitas svarbus etapas –  mokymosi sutarčių sudarymas! Lauksime visų, gavusių kvietimą mokytis, atvykstant su reikiamais dokumentais į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą. Tik pasirašius mokymosi sutartis nurodytomis datomis oficialiai tapsite profesinio mokymo centro mokiniais.

PRIĖMIMO INFORMACIJA

Nuo 2019 m. lapkričio 11 d. iki gruodžio 11 d. vyksta priėmimas į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas! Prašymai mokytis pildomi: www.profesinis.lamabpo.lt

Mokymo programų sąrašas:

SUTARČIŲ PASIRAŠYMO METU BŪTINA TURĖTI ŠIUOS DOKUMENTUS:

 • Išsilavinimo pažymėjimą (brandos atestato arba pagrindinio ugdymo pažymėjimo originalą);
 • Pasą, asmens tapatybės kortelę ar gimimo liudijimą (vieną iš nurodytų dokumentų);
 • 2 fotonuotraukas;
 • Sveikatos pažymos: (086/a ir 0271a formos – visiems nepilnamečiams po 10 klasių. Jeigu asmuo yra pilnametis su pagrindiniu išsilavinimu užtenka vienos 086/a pažymos).

Laukiame jūsų Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre Kaune

(Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas)

Informacija tel. 8 626 64580, el.p. priemimas@kaupa.lt


 

Bendrabučio suteikimo tvarka

Asmenys, pageidaujantys gyventi Karaliaus Mindaugo PMC bendrabutyje kviečiami pildyti prašymus internetu: www.pildyk.kaupa.lt arba atvykus į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą adresu – Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas.

Kiekvienas asmuo apie bendrabučio paskyrimą/nepaskyrimą bus informuojamas sutarčių pasirašymo metu. Bendrabučio paskyrimo atveju:

 • asmuo turi pristatyti 1 nuotrauką dokumentams;
 • pateikti dokumentus, patvirtinančius užpildyto prašymo informacijos teisingumą.

Stojantiems po 8 ir 9 klasių

Prašymai priimami atvykus į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą adresu Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas (nepilnamečiai turi atvykti su vienu iš tėvų ar globėjų).

Pateikiami dokumentai:

   • pažyma liudijanti 8 ar 9 kl. baigimą;
   • sveikatos pažyma (027-1/a forma);
   • 2 nuotraukos dokumentams.

Priėmimas vyksta visus mokslo metus, 205 kab. Nepilnamečiai turi atvykti kartu su vienu iš tėvų ar globėjų.

Papildoma informacija tel. +37062664580

Stojantiems po 10 klasių

Prašymai pildomi internetu www.profesinis.lamabpo.lt svetainėje. Vasaros priėmimas vyksta birželio – rugpjūčio mėnesiais, žiemos priėmimas vyksta gruodžio mėnesį.

Registracijos ir prašymo pildymo metu reikalingi dokumentai:

   • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
   • sveikatos pažyma (086/a forma, o nepilnamečiams ir 027-1/a forma);
   • išsilavinimo dokumentas (pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas);
   • pavardės keitimą liudijantys dokumentai, jei dabartinė pavardė skiriasi nuo pavardės, kuri nurodyta ant bazinio (pagrindinio) išsilavinimo dokumento;
   • pašto adresas.

Sutarčių sudarymo metu reikalingi dokumentai:

   • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
   • sveikatos pažyma (086/a forma, o nepilnamečiams ir 027-1/a forma);
   • baziniai išsilavinimo dokumentai (pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas);
   • 2 nuotraukos dokumentams.

Informacija apie prašymų teikimo ir sutarčių pasirašymo laikotarpius pateikiama www.profesinis.lamabpo.lt tinklapyje.

Papildoma informacija tel. +37062664580.  

Stojantiems po 12 klasių

Prašymai pildomi internetu www.profesinis.lamabpo.lt svetainėje. Vasaros priėmimas vyksta birželio – rugpjūčio mėnesiais, žiemos priėmimas vyksta gruodžio mėnesį.

Registracijos ir prašymo pildymo metu reikalingi dokumentai:

   • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
   • sveikatos pažyma (086/a forma);
   • išsilavinimo dokumentai (brandos atestatas bei visi kiti kvalifikacijas liudijantys dokumentai);
   • pavardės keitimą liudijantys dokumentai, jei dabartinė pavardė skiriasi nuo pavardės, kuri nurodyta ant bazinio (vidurinio) išsilavinimo dokumento;
   • paštas.

Sutarčių sudarymo metu reikalingi dokumentai:

   • asmens tapatybę liudijantis dokumentas,
   • sveikatos pažyma (086/a forma);
   • baziniai išsilavinimo dokumentai (brandos atestatas);
   • 2 nuotraukos dokumentams.

Informacija apie prašymų teikimo ir sutarčių pasirašymo laikotarpius pateikiama www.profesinis.lamabpo.lt tinklapyje.

Papildoma informacija tel. +37062664580.