lt en

Priimame mokytis:

• po 12 klasių (programos trukmė 1 metai), programos kodas P43092202;

• turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 1 metai), programos kodas T43092202.

Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Būsimo darbo specifika

Įgiję Auklės kvalifikaciją galėsite vykdyti individualią veiklą – prižiūrėti ir auklėti vaiką šeimoje, dirbti su vaiku individualiai ir/ar grupėje.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„Sveikos ir saugios vaiko aplinkos kūrimas“ – gebėsite užtikrinti prižiūrimo vaiko gyvybę ir sveikatą bei tvarkyti jo fizinę aplinką; tenkinti vaiko fizinius poreikius; padėti apginti vaiko teises.

„Vaiko priežiūra ir pirmoji pagalba“ – gebėsite prižiūrėti vaiką; mokėsite atpažinti dažnesnių vaikų ligų simptomus. Gebėsite suteikti pirmąją pagalbą, slaugyti sergantį vaiką.

„Vaiko bazinių įgūdžių ugdymas“ – žinosite kaip formuluoti vaiko savitarnos ir savitvarkos bei higienos įgūdžius pagal vaiko amžių. Mokėsite formuoti vaiko elgesio prie stalo etiketą bei lavinti vaiko smulkiąją motoriką. Gebėsite ugdyti vaiko bendravimo įgūdžius; mokyti vaiką saugaus elgesio gatvėje ir gamtoje.

„Žaidimų organizavimas“ – išmanysite mėgstamus vaikų žaidimus. Gebėsite žaisti kartu su vaiku, parinkti žaidimams tinkamas priemones ir aplinką.

„Įvadas į darbo rinką“ –  realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai:

„Specialiųjų poreikių turinčio vaiko priežiūra“* – gebėsite prižiūrėti specialiųjų poreikių vaiką; pagal individualius poreikius pritaikyti aplinką ir dienos ritmą; lavinti specialiuosius poreikius turinčio vaiko asmeninius ir socialinius įgūdžius.

„Kūdikio priežiūra“* – žinosite kūdikio dienos ritmo ypatumus. Gebėsite priežiūrėti ir maitinti kūdikį; užtikrinti kūdikio higieną.

*Moduliai „Specialiųjų poreikių turinčio vaiko priežiūra“ ir „Kūdikio priežiūra“ skirti tik pirminei mokymo programai (P43092202).

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė  (testas) ir praktinė.
Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Visą auklės modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: