lt en

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojas (Kaune)

Priimame mokytis:

  • po 12 klasių (programos trukmė 1 metai), programos kodas P43101101;

  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 30 savaičių), programos kodas T43101103.

Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Būsimo darbo specifika

Įgiję tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo kvalifikaciją asmenys galės dirbti drabužių skalbyklose ir cheminio valymo valyklose, taip pat užsiimti šios srities ūkine veikla, reglamentuota Lietuvos Respublikos įstatymais.Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojas paruošia tekstilės gaminius atnaujinimui, pažįsta ir valo tekstilės gaminių dėmes, skalbia tekstilės gaminius ir džiovina, valo tekstilės gaminius, atlieka tekstilės gaminių drėgminį šiluminį apdorojimą ir tekstilės gaminių baigiamąsias apdailos operacijas.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

,,Tekstilės gaminių skalbimas ir šlapiasis valymas‘‘ – Išmoksite išmanyti tekstilės gaminių asortimentą. Paaiškinti tekstilės gaminių priežiūros ženklus etiketėse. Paruošti darbo vietą tekstilės gaminių skalbimo ir šlapiojo valymo procesams pagal darbuotojų saugos ir sveikatos, higienos ir sanitarijos, elektrosaugos, gaisrinės saugos, ergonomikos reikalavimus.. Gebėsite paruošti įrangą tekstilės gaminių skalbimo ir šlapiojo valymo procesams. paruošti tekstilės gaminius skalbti arba šlapiai valyti. Gebėsite prižiūrėti tekstilės gaminių skalbimo ir džiovinimo įrangą, bei nustatyti ir pašalinti nesudėtingus tekstilės gaminių skalbimo ir džiovinimo įrangos gedimus. Gebėsite atlikti pirminį dėmių valymą specialiomis valymo priemonėmis. Gebėsite skalbti ir šlapiai valyti tekstilės gaminius, atsižvelgiant į skalbinių kategorijas, asortimentą, pluošto sudėtį.

,,Cheminis tekstilės gaminių valymas‘‘ – Išmoksite išmanyti cheminio valymo būdus, valiklių ir tirpiklių poveikį skirtingo pluošto tekstilės gaminiams. Paruošti darbo vietą cheminiam tekstilės gaminių valymui pagal darbuotojų saugos ir sveikatos, higienos ir sanitarijos, elektrosaugos, gaisrinės saugos, ergonomikos reikalavimus Mokėsite paruošti įrangą cheminiam tekstilės gaminių cheminiam valymui. Gebėsite prižiūrėti tekstilės gaminių cheminio valymo įrangą. Nustatyti ir pašalinti nesudėtingus tekstilės gaminių cheminio valymo įrangos gedimus. Išmanyti tekstilės gaminių valymo cheminiu būdu technologiją. Gebėsite įvertinti galimas cheminio valymo proceso rizikas ir galimybes ištaisyti defektus, parinkti tekstilės gaminių cheminio valymo priemones ir programą ir išvalyti tekstilės gaminius cheminiu būdu. 

,,Baigiamieji tekstilės gaminių švarinimo darbai‘‘ -Išmoksite apibūdinti drėgminio šiluminio apdorojimo būdus ir naudojamą įrangą. Išmanyti tekstilės gaminių iš skirtingų pluoštų lyginimo procesą. Išmoksite paruošti lygintojo darbo vietą pagal darbuotojų saugos ir sveikatos, higienos ir sanitarijos, elektrosaugos, gaisrinės saugos, ergonomikos reikalavimus. Išmoksite atlikti drėgminį šiluminį tekstilės gaminių apdorojimą. Gebėsite atlikti baigiamuosius tekstilės gaminių lyginimo darbus, parinkti įrankius ir priemones baigiamiesiems tekstilės gaminių priežiūros darbams atlikti. Gebėsite atlikti tekstilės gaminio baigiamąsias apdailos operacijas, atlikti tekstilės gaminių baigiamuosius švarinimo darbus bei tikrinti tekstilės gaminius po atliktų tekstilės gaminių priežiūros darbų.

„Įvadas į darbo rinką“ –  realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai:

Tekstilės gaminių taisymas“* – sužinosite tekstilės gaminio taisymo būdus, naudojamas medžiagas, priemones, įrankius. Išmoksite parinkti tekstilės gaminio taisymo įrangą ir priemones atsižvelgiant į atsiradusį defektą, atlikus skalbimą, cheminį valymą, lyginimą, atlikti smulkų tekstilės gaminio taisymą pagal technologinius ir saugaus darbo reikalavimus. 

Tekstilės gaminių priežiūros paslaugos užsakymo priėmimas ir išdavimas‘‘*išsiaiškinsite bendravimo ypatumus su įvairių psichologinių tipų klientais. Išmoksite išsiaiškinti kliento poreikius, nustatyti tekstilės gaminio priežiūros paslaugos rūšį, paslaugų kainą ir įforminti tekstilės gaminio priežiūros paslaugos užsakymo dokumentą. Išmoksite dirbti kasos aparatu. Išmoksite atlikti tekstilės gaminio priežiūros paslaugos užsakymo išdavimą, kultūringai aptarnaujant klientus.

,,Vienetinių tekstilės gaminių priežiūra‘‘* išmoksite įvertinti vienetinių tekstilės gaminių sudėtinių dalių specifiškumą, audinio pluoštus, furnitūrą, puošimo elementus, užterštumą. Susipažinsite su vienetinių tekstilės gaminių cheminio valymo būdais, technologiniais reikalavimais, naudojamomis valymo priemonėmis, valymo programomis. Išmoksite parinkti vienetinių tekstilės gaminių cheminio valymo būdą, valymo programą, išvalyti vienetinių tekstilės gaminius laikantis technologinių ir saugaus darbo reikalavimų.

* Moduliai  „Tekstilės gaminių taisymas“, „Tekstilės gaminių priežiūros paslaugos užsakymo priėmimas ir išdavimas‘‘* ir ,,Vienetinių tekstilės gaminių priežiūra‘‘ skirti tik pirminei mokymo programai (P43101101).

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė  (testas) ir praktinė.
Baigus visą modulinę programą vyksta Įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Visą tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje:  www.profesinis.lamabpo.lt

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: