lt en

Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojas (Kaune)

Priimame mokytis:

  • po 12 klasių (programos trukmė 1 metai), programos kodas P43101101;

  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 1 metai), programos kodas T43101103.

Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Būsimo darbo specifika

Įgiję tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo kvalifikaciją asmenys galės dirbti drabužių skalbyklose ir cheminio valymo valyklose, taip pat užsiimti šios srities ūkine veikla, reglamentuota Lietuvos Respublikos įstatymais. Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojas paruošia tekstilės gaminius atnaujinimui, pažįsta ir valo tekstilės gaminių dėmes, skalbia tekstilės gaminius ir džiovina, valo tekstilės gaminius, atlieka tekstilės gaminių drėgminį šiluminį apdorojimą ir tekstilės gaminių baigiamąsias apdailos operacijas.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

,,Tekstilės gaminių skalbimas ir šlapiasis valymas‘‘ – išmoksite paruošti darbo vietą, įrangą ir tekstilės gaminius skalbimo ir šlapiojo valymo procesams bei skalbti arba šlapiai valyti tekstilės gaminius.

,,Cheminis tekstilės gaminių valymas‘‘ – išmoksite paruošti darbo vietą, įrangą ir tekstilės gaminius cheminio valymo procesui bei valyti tekstilės gaminius cheminiu būdu.

,,Baigiamieji tekstilės gaminių švarinimo darbai‘‘ – išmoksite lyginti tekstilės gaminius, atlikti baigiamuosius tekstilės gaminių ir odos dirbinių priežiūros darbus. Gebėsite paruošti tekstilės gaminius atiduoti užsakovui.

„Įvadas į darbo rinką“ –  realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai:

Tekstilės gaminių taisymas“* – išmoksite parinkti tekstilės gaminio taisymo medžiagas, priemones, įrankius, įrangą, gebėsite taisyti tekstilės gaminius.

Tekstilės gaminių priežiūros paslaugos užsakymo priėmimas ir išdavimas‘‘*– išmoksite priimti užsakymą, atlikti tekstilės gaminio priežiūros paslaugą bei išduoti tekstilės gaminį atlikus priežiūros paslaugą.

,,Vienetinių tekstilės gaminių priežiūra‘‘* išmoksite valyti vienetinius tekstilės gaminius bei atlikti baigiamuosius vienetinių tekstilės gaminių priežiūros darbus.

* Moduliai  „Tekstilės gaminių taisymas“, „Tekstilės gaminių priežiūros paslaugos užsakymo priėmimas ir išdavimas‘‘* ir ,,Vienetinių tekstilės gaminių priežiūra‘‘ skirti tik pirminei mokymo programai (P43101101).

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė  (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta Įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Visą tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje:  https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: