Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojas

Mokykitės tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo modulinėje profesinio mokymo programoje

Priimame mokytis:

  • po 12 klasių (programos trukmė 1,5 metų), programos kodas P43101101;
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikaciją (programos trukmė 12 mėnesių), programos kodas T43101103.

Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Būsimo darbo specifika

Įgiję tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo kvalifikaciją asmenys galės dirbti drabužių skalbyklose ir cheminio valymo valyklose, taip pat užsiimti šios srities ūkine veikla, reglamentuota Lietuvos Respublikos įstatymais.Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojas paruošia tekstilės gaminius atnaujinimui, pažįsta ir valo tekstilės gaminių dėmes, skalbia tekstilės gaminius ir džiovina, valo tekstilės gaminius, atlieka tekstilės gaminių drėgminį šiluminį apdorojimą ir tekstilės gaminių baigiamąsias apdailos operacijas.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„Tekstilės gaminių priežiūros paslaugos užsakymo priėmimas, įforminimas ir išdavimas“ – išsiaiškinsite bendravimo ypatumus su įvairių psichologinių tipų klientais. Išmoksite išsiaiškinti kliento poreikius, nustatyti tekstilės gaminio priežiūros paslaugos rūšį, paslaugų kainą ir įforminti tekstilės gaminio priežiūros paslaugos užsakymo dokumentą. Išmoksite dirbti kasos aparatu. Išmoksite atlikti tekstilės gaminio priežiūros paslaugos užsakymo išdavimą, kultūringai aptarnaujant klientus.

„Tekstilės gaminių paruošimas atnaujinimui“ – išmoksite charakterizuoti tekstilės gaminio pluoštinę sudėtį ir audinio savybes. Išmoksite pažinti tekstilės gaminių asortimentą, tekstilės gaminių priežiūros ženklus ir apibūdinti jų reikšmę. Gebėsite atlikti tekstilės gaminių apdailos elementų ir furnitūros apsaugos operacijas, rūšiuoti tekstilės gaminius pagal asortimentą, pluoštą, spalvą, tekstilės gaminių priežiūros ženklus ir priežiūros būdą.

„Tekstilės gaminių dėmių pažinimas ir valymas“ – išmoksite paruošti darbo vietą pagal darbo saugos, higienos ir sanitarijos, elektrosaugos, gaisrinės saugos, ergonomikos reikalavimus ir saugiai elgtis joje. Išsiaiškinsite  dėmių valymo stalo pagrindines sudedamąsias dalis ir valdymo elementų funkcijas bei pagrindinius įrenginio priežiūros reikalavimus. Išmoksite paruošti dėmių valymo stalą pirminiam dėmių apdorojimui. Gebėsite charakterizuoti tekstilės gaminio dėmes, įvertinti pirminio dėmių valymo metodus. Sužinosite pagrindinius dėmių valiklių saugaus naudojimo reikalavimus. Išmoksite atlikti tekstilės gaminio dėmių pirminį valymą.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti pasirenkamieji moduliai:

„Tekstilės gaminių taisymas“ – sužinosite tekstilės gaminio taisymo būdus, naudojamas medžiagas, priemones, įrankius. Išmoksite parinkti tekstilės gaminio taisymo įrangą ir priemones atsižvelgiant į atsiradusį defektą, atlikus skalbimą, cheminį valymą, lyginimą, atlikti smulkų tekstilės gaminio taisymą pagal technologinius ir saugaus darbo reikalavimus.

„Delikačių tekstilės gaminių valymas“ – išmoksite įvertinti delikačių tekstilės gaminių sudėtinių dalių specifiškumą, audinio pluoštus, furnitūrą, puošimo elementus, užterštumą. Susipažinsite su delikačių tekstilės gaminių cheminio valymo būdais, technologiniais reikalavimais, naudojamomis valymo priemonėmis, valymo programomis. Išmoksite parinkti delikačių tekstilės gaminių cheminio valymo būdą, valymo programą, išvalyti delikačius tekstilės gaminius laikantis technologinių ir saugaus darbo reikalavimų.

„Tekstilės gaminių drėgminis šiluminis apdorojimas“ – išmoksite paruošti darbo vietą pagal darbo saugos, higienos ir sanitarijos, elektrosaugos, gaisrinės saugos, ergonomikos reikalavimus ir saugiai elgtis joje. Išmoksite įvertinti skalbimo, cheminio valymo operacijų kokybę, atlikti tekstilės gaminių drėgminį šiluminį apdorojimą naudojant drėgminio šiluminio apdorojimo įrangą, laikantis technologiniais ir saugaus darbo reikalavimais. Gebėsite atlikti baigiamuosius tekstilės gaminių lyginimo darbus, įvertinus tekstilės gaminių drėgminio šiluminio apdorojimo kokybę ir galimas procesų rizikas.

„Delikačių tekstilės gaminių drėgminis šiluminis apdorojimas“ – išmoksite įvertinti delikačių tekstilės gaminių sudėtinių dalių specifiškumą, audinio pluoštus, furnitūrą, paruošimo elemnetus, užterštumą. Sužinosite apie delikačių sudėtinių dalių specifiškumą, audinio pluoštus, furnitūrą, paruošimo elementus, užterštumą. Sužinosite apie delikačių tekstilės gaminių cheminio valymo būdus, technologinius reikalavimus, naudojamas valymo priemones, valymo programas. Išmoksite parinkti delikačių tekstilės gaminių cheminio valymo būdą, valymo programą. Išmoksite išvalyti delikačius tekstilės gaminius laikantis technologinių ir saugaus darbo reikalavimų.

„Meninis tekstilės gaminių atnaujinimas“ – išmoksite įparinkti medžiagas, priemones, įrankius meniniam tekstilės gaminio atnaujinimui. Išmoksite atlikti gaminio siuvimo/siuvinėjimo, aplikavimo ir kitus meninio atnaujinimo darbus.

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė  (testas) ir praktinė.
Baigus visą modulinę programą vyksta Įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje:  www.profesinis.lamabpo.lt

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: