lt en

Korupcijos prevencija

Teisinė informacija
Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre atsakingas asmuo – ekonomistė Neringa Barakauskaitė-Jakubauskienė, tel. +370 620 59776, el.p. neringa.jakubauskiene@kaupa.lt

  • Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro korupcijos prevencijos tvarkos aprašas
  • Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti interesus, sąrašas  (Informacija ruošiama)
  • KMPMC tvarkomų duomenų informacija, kuriems netaikoma apsauga, sąrašas (Informacija ruošiama)
  • Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas
  • Veiksmų KMPMC gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas (Informacija ruošiama)
  • Pranešėjų apsaugos informacijos kanalo apie pažeidimus teikimo, užtikrinant jo funkcionavimą ir saugumą tvarkos aprašas (Informacija ruošiama)
  • Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo tvarkos aprašas (Informacija ruošiama)
  • KMPMC etikos ir elgesio kodeksas (Informacija ruošiama)
  • Informacija apie LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos korupcijos prevenciją galite rasti čia
Darbuotojų korupcijos tolerancijos lygio apklausos rezultatų ataskaita 2020 m.
Informuokite apie korupciją
Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos. 

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Centre galima pateikti:

Centro bendruoju telefonu (8 37) 22 1723 arba el. paštu: korupcija@kaupa.lt.
Pateikiant pranešimą Centro interneto svetainėje: www.kaupa.lt, skiltyje kontaktai – ,,Pranešk apie korupciją“.
Pranešti apie korupcija STT telefonu (85) 266 3333 ar el. paštu pranesk@sst.lt.
Pranešti raštu atsakingam už Centro korupcijos prevenciją darbuotojui: ekonomistė N. Barakauskaitė-Jakubauskienė el.p. neringa.jakubauskiene@kaupa.lt.

Specialių tyrimų tarnybos rekomenduojama „Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą” forma, kurią galite pateikti nurodytais kontaktais.