lt en

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas (Kaune)

Priimame mokytis:

  • po 10 klasių (programos trukmė 2 metai ir 3 mėnesiai), programos kodas P42021101;
  • po 12 klasių (programos trukmė 1 metai), programos kodas P43021101;
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 30 savaičių), T43021102.

Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Būsimo darbo specifika

Įgiję renginių techninio aptarnavimo darbuotojo kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse ir organizacijose, o taip pat užsiimti individualia veikla, apimančia renginių įvaizdinimą, įgarsinimą, apšvietimą bei vaizdo ir garso įrangos įrengimą ir priežiūrą. Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas dirba atviroje erdvėje ir uždarose patalpose įvairiame aukštyje, su svorio kėlimo įrenginiais. Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas privalo atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą. Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti aukštalipio kvalifikaciją.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„Scenos konstrukcijų surinkimas ir priežiūra“ – išmoksite suprasti scenos konstrukcijų ir jos elementų surinkimo brėžinius ir schemas. Gebėsite  braižyti scenos konstrukcijų ir jos elementų surinkimo brėžinius ir schemas. Susipažinsite su elektrotechnikos, elektronikos dėsniais ir gebėsite juos taikyti scenos konstrukcijų surinkimo procese. Išmoksite sujungti scenos įrangą į grandinę pagal veikimo principus, neviršijant užduotų parametrų. Gebėsite suprasti scenos konstrukcijų surinkimo technines užduotis, išdėstyti scenos konstrukcijas ir jos elementus pagal techninę užduotį. Išmoksite parinkti ir saugiai naudoti scenos konstrukcijų surinkimui skirtą įrangą ir įrankius, saugiai dirbti aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos. Sužinosite, kaip paruošti scenos konstrukcijas transportavimui, sandėliuoti scenos konstrukcijas.

„Garso įrangos įrengimas ir priežiūra“ – išmoksite suprasti scenos garso įrangos montavimo technines užduotis. Gebėsite saugiai naudoti scenos garso įrangos montavimo įrangą ir įrankiais, sumontuoti scenos garso įrangą, tikrinti jos veikimą. Gebėsite valdyti scenos garso įrangą, reguliuoti garso parametrus, nustatyti scenos garso įrangos veikimo problemas ir šalinti smulkius gedimus. Išmoksite paruošti garso įrangą transportavimui, iškrauti, pritvirtinti transportuojant, bei ją sandėliuoti.

„Apšvietimo įrangos įrengimas ir priežiūra“ – išmoksite suprasti scenos apšvietimo įrangos montavimo technines užduotis. Gebėsite saugiai naudoti scenos apšvietimo įrangos montavimo įrangą ir įrankiai, sumontuoti scenos apšvietimo įrangą, tikrinti jos veikimą. Išmoksite valdyti scenos apšvietimo įrangą, reguliuoti apšvietimo parametrus, nustatyti scenos apšvietimo įrangos veikimo problemas ir šalinti smulkius gedimus. Išmoksite paruošti apšvietimo įrangą transportavimui, krauti, iškrauti apšvietimo įrangą, tvirtinti transportuojant bei ją sandėliuoti.

„Vaizdo įrangos įrengimas ir priežiūra“ – išmoksite suprasti scenos vaizdo įrangos montavimo technines užduotis. Gebėsite saugiai naudoti scenos vaizdo įrangos montavimo įrangą ir įrankiais, sumontuoti scenos vaizdo įrangą, tikrinti jos veikimą. Išmoksite valdyti scenos vaizdo įrangą, reguliuoti vizualinių sistemų parametrus, nustatyti scenos vaizdo įrangos veikimo problemas ir šalinti smulkius gedimus. Išmoksite paruošti vaizdo įrangą transportavimui, krauti, iškrauti vaizdo įrangą, tvirtinti vaizdo įrangą transportuojant bei ją sandėliuoti.

„Įvadas į darbo rinką“ –  realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai:

„Garso pulto valdymas“* – suprasite garso pulto valdymo principus. Išmoksite konfigūruoti garso pultą, konfigūruoti sceną ir efektus. Išmoksite  įgarsinti renginį analoginio bei skaitmeninio garso pulto pagalba.

„Apšvietimo pulto valdymas“* – suprasite apšvietimo pulto valdymo principus. Išmoksite konfigūruoti apšvietimo pultą, konfigūruoti sceną ir efektus. Išmoksite apšviesti renginį analoginio bei skaitmeninio apšvietimo pulto pagalba.

„Vaizdo pulto valdymas“*– suprasite vaizdo pulto valdymo principus. Išmoksite konfigūruoti vaizdo pultą, konfigūruoti sceną ir efektus. Išmoksite įvaizdinti renginį analoginio bei skaitmeninio vaizdo pulto pagalba.

* Moduliai „Garso pulto valdymas“, „Apšvietimo pulto valdymas“ ir „Vaizdo pulto valdymas“ skirti tik pirminėms mokymo programoms (P42021101 ir P43021101).

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė  (testas) ir praktinė.
Baigus visą modulinę programą vyksta Įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Visą renginių techninio operatoriaus modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: www.profesinis.lamabpo.lt

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: