lt en

Priimame mokytis:

• po 10 ir po 12 klasių* (programos trukmė 30 savaičių, suteikiama tik profesinė kvalifikacija), programos kodas P32103201;

• turintiems vieną ar daugiau kvalifikacijų* (programos trukmė 30 savaičių), programos kodas T32103201.

*Papildomi reikalavimai – ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus; kiti reikalavimai asmeniui, siekiančiam tapti apsaugos darbuotoju, nustatyti Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatyme, apsaugos darbuotojams, vykdantiems ginkluotą asmens ir turto apsaugą, papildomai taikomi Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme nustatyti nepriekaištingos reputacijos reikalavimai. 
Apsaugos darbuotojų reikalavimų patvirtinimą pasirašysite pasirašant sutartį arba pirmą mokymosi dieną. 

Galima mokytis Kaune. Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Būsimo darbo specifika

Asmuo, įgijęs apsaugos darbuotojo kvalifikaciją, galės dirbti apsaugininku, vykdant individualią veiklą, apsaugos darbuotoju, jei bus įdarbinti apsaugos tarnybų arba apsaugininkų, ir apsaugos vadovu, jei bus įdarbinti apsaugos tarnybų.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„Objektų, renginių ir fizinių asmenų apsaugos užtikrinimas“ – išmoksite saugoti objektus, fizinius asmenis ir užtikrinti jų apsaugą masinių renginių metu, naudoti specialiąsias priemones ir fizinę prievartą, apsaugoti konkrečius fizinius asmenis.

„Šaunamojo ginklo valdymas“ – išmoksite laikyti, saugoti ir nešioti ginklus ir šaudmenis, šaudyti ir prireikus suteikti pirmąją pagalbą.

„Inkasavimas, pervežimas, palyda ir apsauga“ – gebėsite atlikti inkasavimą, pervežti, lydėti ir apsaugoti krovinius.

„Įvadas į darbo rinką“ – realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai:

„Elektroninių apsaugos priemonių naudojimas patalpų, prekių ir asmenų apsaugai“ – išmoksite vykdyti patalpų ir teritorijų apsaugą elektroninių apsaugos priemonių pagalba, prekių apsaugą elektroninėmis priemonėmis, asmenų kontrolę saugomame objekte, kuriame galioja leidimų režimas, naudojantis elektroninėmis priemonėmis.

„Centrinio stebėjimo pulto veikla“ – gebėsite reaguoti į gautus pranešimus apie pavojus, vykdyti saugomų objektų priežiūrą elektroninėmis centrinio stebėjimo pulto programomis, valdyti greitojo reagavimo ekipažų pajėgas.

* Moduliai „Elektroninių apsaugos priemonių naudojimas patalpų, prekių ir asmenų apsaugai“ , „Centrinio stebėjimo pulto veikla“ skirti tik pirminei mokymo programai (P43101201).

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė.
Baigus visą modulinę programą vyksta Įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Visą apsaugos darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Išsami informacija tel+370 626 64580.

Dalintis su draugais: