lt en

Odos dirbinių gamintojas (Kaune)

Priimame mokytis:

  • po 10 klasių (programos trukmė 2,5 metai), programos kodas P42072302 (įgyjant vidurinį išsilavinimą);
  • po 12 klasių (programos trukmė 1,5 metų), programos kodas P43072302;
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 1 metai), programos kodas T43072304.

Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Būsimo darbo specifika

Asmuo, įgijęs odos dirbinių gamintojo kvalifikaciją galės dirbti avalynės, galanterijos ir kituose odos dirbinių gamybos veiklą vykdančiuose ūkio subjektuose. Darbo priemonės: odos ir kitų medžiagų skėlimo, supjovimo ir detalių apdirbimo įranga, siuvimo mašinos bei įrankiai. Odos dirbinių gamintojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais. Odos dirbinių gamintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam odos dirbinių gamintojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai paruošti odą ir odos dirbinių detales, apdoroti ir montuoti odos dirbinių detales, siūti, apdailinti ir taisyti odos dirbinius.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„Odos ir odos dirbinių detalių paruošimasˮ – išmoksite supjauti odą ir kitas odos dirbinių gamybai naudojamas medžiagas. Susipažinsite su natūralių odų rūšimis, asortimentu ir kitomis odinių gaminių gamybai naudojamomis medžiagomis; išmoksite konstruoti gaminius ir gaminti odinių dirbinių lekalus; sužinosite odinių gaminių detalių supjovimo metodus; išmoksite saugiai ir kokybiškai išpjauti detales odinių dirbinių gamybai. Išmoksite skelti odą ir odos detales, susipažinsite su odų skėlimo įranga ir detalių storio matavimo priemonėmis, įrangos darbo mechanizmais ir veikimo principais; išmoksite skelti odą, išlyginti detalių storį. Išmoksite apdoroti detalių kraštus ir detales. Susipažinsite su detalių ir detalių kraštų apdorojimo būdais, naudojama detalių kraštų sklembimo įranga, veikimo principais, darbo priemonėmis; išmoksite parinkti medžiagas detalių ir detalių kraštų apdorojimui; gebėsite atlikti detalių kraštų sklembimą, užlenkimą, detalių ir detalių kraštų dažymą įvairiomis cheminėmis medžiagomis.

„Odos dirbinių detalių apdorojimas ir montavimasˮ – išmoksite atlikti pagalbinius detalių apdorojimo ir klijavimo darbus. Susipažinsite su detalių kaitinimo, klijavimo, presavimo įranga ir darbo priemonėmis, įrangos veikimo principais; sužinosite detalių klijavimui naudojamų klijų asortimentą, technologinius reikalavimus; išmoksite parinkti reikalingas chemines medžiagas, saugiai atlikti technologines operacijas. Išmoksite įtvirtinti odos dirbinių furnitūrą. Susipažinsite su furnitūros tvirtinimo įranga ir darbo priemonėmis, furnitūros asortimentu ir paskirtimi; gebėsite parinkti tinkamą furnitūrą ir saugiai bei kokybiškai ją įtvirtinti.

„Odos dirbinių siuvimasˮ – išmoksite siūti odos dirbinius rankomis. Susipažinsite su siuvimo siūlų, rankinių siuvimo adatų asortimentu, siuvimo siūlių tipais, technologiniais reikalavimais; gebėsite parinkti darbo priemones rankiniam detalių siuvimui pagal siūlės paskirtį. Siūti odos dirbinius siuvimo mašinomis. Susipažinsite su odos detalių siuvimui naudojamų siuvimo mašinų asortimentu, veikimo principais, siuvimo siūlų ir adatų klasifikacija, mašininių siūlių klasifikacija; gebėsite parinkti darbo priemones gaminio siuvimui; išmoksite siūti įvairių tipų siuvimo mašinomis.

„Odos dirbinių apdailaˮ – išmoksite atlikti mechaninius ir cheminius odos dirbinių apdailos darbus. Susipažinsite su įvairiais odos dirbinių apdailos būdais, apdailos medžiagų asortimentu, naudojama įranga ir darbo priemonėmis; išmoksite dirbti su šlifavimo, frezavimo, poliravimo mašinomis. Išmoksite atlikti odos dirbinio puošimo darbus. Susipažinsite su odos detalių puošimo būdais, darbo priemonėmis dirbinio puošimo darbams atlikti. Atlikti įspaudavimo ir perforacijos darbus, ruošiant odos dirbinius. Susipažinsite su detalių įspaudavimo, perforacijos įranga, darbo priemonėmis; gebėsite parinkti odos dirbiniams apdailos būdus, apdailos medžiagas; išmoksite kokybiškai atlikti technologines operacijas.

„Odos dirbinių taisymasˮ – išmoksite įvertinti odos dirbinius, išmoksite įvertinti odos dirbinių defektus, parinkti taisymui skirtas darbo priemones ir medžiagas; gebėsite apskaičiuoti odos dirbinių taisymo kaštus. Išmoksite taisyti odinės galanterijos ir kitus odos dirbinius. Gebėsite atlikti odos dirbinių taisymo operacijos.

„Įvadas į darbo rinkąˮ – realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamasis modulis:

„Kuprinių iš odos siuvimasˮ* – išmoksite išpjauti ir apdoroti kuprinės detales rankiniu būdu. Apibūdinti odinių kuprinių konstrukcijas. Gebėsite nubraižyti odinės kuprinės lekalus pagal matmenis; supjauti odinės kuprinės detales rankiniu būdu; apdoroti odinės kuprinės detales rankomis; pasiūti kuprinę; klijuoti odinės kuprinės detales; siūti odinės kuprinės detales.

*Modulis Kuprinių iš odos siuvimas“ skirtas tik pirminei mokymo programai (P43072302).

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė  (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta Įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Visą odos dirbinių gamintojo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti adresu čia. 

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: