Biblioteka

Centro bibliotekos informacinėje sistemoje www.biblioteka.kaupa.lt galima peržiūrėti Centro turimas knygas ar kitus išteklius, juos užsisakyti, matyti užsakymų sąrašus ir kitą informaciją.

 

Bibliotekos darbo laikas:

Diena Laikas
I-V 8.00 – 16.00

Dėl informacijos kreipkitės el. paštu: biblioteka@kaupa.lt, Tel: (8 37) 32 7667

Informacija dėl knygų grąžinimo:

  •  grąžinant ar pasiimant knygas dėvėkite apsaugines kaukes (prie įėjimo naudokitės dezinfekciniu skysčiu rankoms ir (arba) dėvėkite vienkartines pirštines);
  • jei yra susidariusi mokinių eilė, laikykitės 2 metrų atstumo;
  • jei biblioteka nedirba, grąžinamas knygas galima palikti pas centro budinčiąją (pirmame aukšte).

Šiuolaikinė biblioteka yra tiesioginė ugdymo proceso dalyvė. Drauge su mokytojais biblioteka ugdo mokinių socialinius, komunikacinius, informacinius gebėjimus, teikia pagalbą rengiant projektus, konsultuoja ir informuoja, kaip tinkamai pasinaudoti bibliotekos fondu. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro bibliotekos fondą sudaro per 42247 įvairaus pobūdžio dokumentų (tai ir knygos, vadovėliai, periodika). Iš viso Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro bibliotekos fondą sudaro 12140 pavadinimų vnt. įvairių knygų, prenumeruojami 22 pavadinimų periodiniai leidiniai. Biblioteka yra vienas struktūrinis centro padalinys. Bibliotekoje, atsižvelgiant į profesinio mokymo programas komplektuojamas skirtingas fondas, reikalingas skirtingoms specialybėms ruošti. Bibliotekoje aptarnaujama visa centro bendruomenė.