Biblioteka

Karaliaus Mindaugo PMC bibliotekos el. kataloge www.biblioteka.kaupa.lt galima peržiūrėti Karaliaus Mindaugo PMC turimas knygas ar kitus išteklius, juos užsisakyti, matyti užsakymų sąrašus ir kitą informaciją.

Bibliotekos atmintinė: Bibliotekos atmintinė 2024
Bibliotekos instrukcija kaip naudotis bibliotekos el. katalogu: El. bibliotekos katalogo instrukcija 2024

DARBO LAIKAS
Pirmadieniais–ketvirtadieniais                 8–17 val.
Penktadieniais                                        8–15:45 val.

KONTAKTAI
Bibliotekos vieta: Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas, 219 k.
El. paštas: biblioteka@kaupa.lt
Telefono nr.: (+370 37) 32 7667


Apie biblioteką

Šiuolaikinė biblioteka yra tiesioginė ugdymo proceso dalyvė. Drauge su mokytojais biblioteka ugdo mokinių socialinius, komunikacinius, informacinius gebėjimus, teikia pagalbą rengiant projektus, konsultuoja ir informuoja, kaip tinkamai pasinaudoti bibliotekos fondu.
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro bibliotekos fondą sudaro per 18200 įvairaus pobūdžio dokumentų (tai ir knygos, vadovėliai, periodika).

Iš viso Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro bibliotekos fondą sudaro 3820 pavadinimų vnt. įvairių knygų, prenumeruojami 5 pavadinimų periodiniai leidiniai. Biblioteka yra vienas struktūrinis Karaliaus Mindaugo PMC padalinys. Bibliotekoje, atsižvelgiant į profesinio mokymo programas komplektuojamas skirtingas fondas, reikalingas skirtingoms profesijoms ruošti. Bibliotekoje aptarnaujama visa Karaliaus Mindaugo PMC bendruomenė.

KAIP NAUDOTIS BIBLIOTEKA
Norint naudotis bibliotekos paslaugomis, ištekliais reiktų susipažinti su bibliotekos taisyklėmis.
Taip pat žiūrėkite: Bibliotekos atmintinė 2024.

Bibliotekos instrukcija kaip naudotis bibliotekos el. katalogu: El. bibliotekos katalogo instrukcija 2024 

Bibliotekos knygos ir periodika

KNYGŲ IR KITŲ LEIDINIŲ ĮSIGIJIMAS
Biblioteka nuolat papildoma naujomis knygomis ir kitais leidiniais. Per metus įsigyjami keli šimtai leidinių egzempliorių, prenumeruojami spausdinti periodiniai leidiniai (laikraščiai, profesiniai žurnalai). Poreikius atitinkanti literatūra atrenkama ir įsigyjama pagal profesijų sritis bei teikiamas profesinio mokymo programas.

NAUJOS KNYGOS
Naujai gautus leidinius galima rasti periodiškai bibliotekoje organizuojamose naujų knygų parodose. Naujų knygų sąrašai siunčiami mokyklos bendruomenei el. paštu.
Naujų knygų sąrašas 2023 m.

PROFESINIAI ŽURNALAI IR LAIKRAŠČIAI
Prenumeruojamų žurnalų ir kitų periodinių leidinių sąrašas: Periodikos sąrašas 2024 m.

BIBLIOTEKOS SISTEMA
Bibliotekoje leidiniams registruoti, atlikti paiešką, vykdyti apskaitą ir skolinti knygas vartotojams yra naudojama automatizuota bibliotekinė programa KOHA. Bibliotekos vartotojai gali naudotis bibliotekos el. katalogu knygų paieškai, užsakymui, grąžinimo laiko pratęsimui internetu, gauti priminimus, peržiūrėti savo paskyroje informaciją apie pasiskolintas knygas.

KNYGŲ IR KITŲ LEIDINIŲ PAIEŠKA
Informaciją apie spausdintas knygas ir kitus bibliotekoje turimus leidinius galima sužinoti el. kataloge www.biblioteka.kaupa.lt.

KNYGŲ IŠDĖSTYMAS BIBLIOTEKOS LENTYNOSE
Bibliotekos fondai yra atviri, lentynose knygos išdėstytos pagal universalią dešimtainę klasifikaciją (UDK). Vadovėliai išdėstyti pagal temas. Ant bibliotekos lentynų rasite nuorodas, kurios padės surasti norimas knygas.

Elektroniniai ištekliai

KARALIAUS MINDAUGO PMC INFORMACIJOS IŠTEKLIAI
Karaliaus Mindaugo PMC informacijos ištekliai – tai ištekliai, kuriuos valdo mokykla ir juose galima  rasti mokyklos turimus spausdintus ir skaitmeninius leidinius.

Išteklio pavadinimas Aprašymas
Institucinė talpykla

Karaliaus Mindaugo PMC institucinėje talpykloje – KMPMC mokomoji medžiaga –  galima rasti mokyklos bendruomenės narių parengtus mokomuosius leidinius, mokomąją medžiagą skaitmeniniu formatu (viso teksto dokumentai, garso ir vaizdo įrašai). Taip pat nuorodas į elektroninius išteklius pagal temas.

Prieiga galima prisijungus prie talpyklos su savo mokyklos el. paštu ir slaptažodžiu.

El. Bibliotekos katalogas

Karaliaus Mindaugo PMC bibliotekos el. katalogas – www.biblioteka.kaupa.lt – tai paieškos sistema, kurioje galima rasti Karaliaus Mindaugo PMC turimas knygas, profesinius ir bendrojo ugdymo vadovėlius, garso ir vaizdo dokumentus, kitą mokomąją medžiagą ir priemones.

Prieiga galima prisijungus prie bibliotekos el. katalogo su savo mokyklos el. paštu ir slaptažodžiu.

 

PRENUMERUOJAMI IŠTEKLIAI DUOMENŲ BAZĖSE
Prenumeruojami ištekliai duomenų bazėse – tai ištekliai (knygos, mokslo straipsniai žurnaluose ir kt.), kuriuos tam tikram laikotarpiui duomenų bazėse prenumeruoja mokykla, o bendruomenės nariai jomis naudojasi nemokamai.

Prenumeruojamomis duomenų bazėmis galima naudotis mokyklos tinkle:
– mokyklos kompiuteriuose;
– arba savo kompiuteryje, mobiliajame telefone prisijungtus su savo mokyklos el. paštu ir slaptažodžiu.

SVARBU. Prenumeruojamų elektroninių išteklių informaciją leidžiama naudoti laikantis autorių ir gretutinių teisių įstatymo ir tik individualioms mokslo reikmėms, neplatinant ir neperduodant jos tretiesiems asmenims. Informaciją atsisiųsti, spausdinti, įsikelti į saugojimo laikmeną galima tik nedideliais kiekiais.

ATVIROS PRIEIGOS IŠTEKLIAI MOKSLUI
Atvirosios prieigos ištekliai – tai nemokama interneto prieiga prie mokslinės, mokomosios ir kitos informacijos.

Išteklio pavadinimas Aprašymas
Atvirosios prieigos šaltiniai paieškos sistemose eLABa virtuali biblioteka – Lietuvos ir užsienio atvirosios prieigos šaltiniai (moksliniai straipsniai, disertacijos, knygos ir kt.). Atvirosios prieigos šaltinius galima atrinkti, rezultatų lange pasirinkus Atviroji prieiga.
Adresas: http://www.lvb.lt

Google Scholar – mokslinės informacijos paieškos sistema, kurioje galima rasti mokslines publikacijas iš atvirosios prieigos ar prenumeruojamų duomenų bazių.
Adresas: http://scholar.google.lt/

PubMed Central – medicinos srities informacijos šaltinių paieškos sistema. Galima atsirinkti atvirosios prieigos mokslinius šaltinius ir kt.
Adresas: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Atvirosios prieigos talpyklos ir duomenų bazės OpenDOAR – pasaulio atvirosios prieigos knygų, straipsnių, magistro darbų, disertacijų ir kitų šaltinių duomenų bazių registras.
Adresas: http://www.opendoar.org
Atvirosios prieigos moksliniai žurnalai
Directory of Open Access Journals – atvirosios prieigos mokslo žurnalai.
Adresas: http://www.doaj.org/

Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija – atvirosios prieigos mokslo žurnalai.
Adresas: https://journals.lsu.lt/reabilitacijos-mokslai/index

Specialusis ugdymas – atvirosios prieigos leidinys, siekiantis papildyti mokslinius bei praktinius neįgaliųjų ugdymo bei socialinio dalyvavimo resursus. 
Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/special-education/index

Atvirosios prieigos el. knygos

Directory of Open Access Books – atvirosios prieigos knygos mokslui.
Adresas: http://www.doabooks.org/doab

OAPEN – atvirosios prieigos knygos socialinių ir humanitarinių mokslų srityse.
Adresas: https://oapen.org/home.

Mykolo Romerio universiteto vadovėliai lietuvių kalba.
Duomenų bazės adresas: https://repository.mruni.eu/handle/007/16699

Paveldo ir kita informacija

Epaveldas.lt – Lietuvos meno kūriniai, knygos, laikraščiai, rankraščių tekstai, žemėlapiai, garso įrašai ir kt.
Adresas: http://www.epaveldas.lt

Europeana – Europos šalių meno kūriniai, knygos, laikraščiai, rankraščių tekstai, žemėlapiai, garso įrašai, mados kūriniai, parodos ir kt.
Adresas: http://www.europeana.eu

 

LAIKINOS PRIEIGOS DUOMENŲ BAZĖS
Laikinos prieigos duomenų bazės – tai ištekliai (knygos, mokslo straipsniai žurnaluose ir kt.), kuriuos tam tikram laikotarpiui duomenų bazėse mokyklos bendruomenės nariai gauna teisę išbandyti nemokamai.

Paslaugos

KNYGŲ SKOLINIMAS
Norimos knygos paieška atliekama el. bibliotekos kataloge www.biblioteka.kaupa.lt.  Radus knygą ir paspaudus ant jos pateikiama rezervacija. Rezervuotos knygos saugomos 3 darbo dienas. Taip pat užsisakyti knygas galima atvykus į biblioteką, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis. Skolintinos knygos pasižymimos pas bibliotekos darbuotoją.

Knygos skolinimo terminą galima matyti el. bibliotekos kataloge.
Knygos gali būti paskolintos mokslo metams, mėnesiui. Mokyklos el. paštu siunčiami priminimai apie skolinimo terminus. Knygų grąžinimo terminą galima prasitęsti savo bibliotekos paskyroje arba el. paštu: biblioteka@kaupa.lt,  tel. (8 37) 32 7667.

PRIEIGA PRIE EL. IŠTEKLIŲ
Reikalingų el. šaltinių paiešką galima atlikti atskirose duomenų bazėse (žr. Elektroniniai ištekliai) arba Karaliaus Mindaugo PMC institucinėje talpykloje – KMPMC mokomoji medžiaga. Prenumeruojamas duomenų bazes ar mokyklos el. Išteklius galima atverti mokyklos tinkle, prisijungę su mokyklos el. paštu ir slaptažodžiu. Biblioteka taip pat atrenka ir siūlo Lietuvos ir užsienio atvirosios prieigos išteklius pagal Karaliaus Mindaugo PMC bendruomenės poreikius.

ERDVĖ MOKSLUI
Biblioteka įsikūrusi adresu Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas, 219 k.

Biblioteka skirta Karaliaus Mindaugo PMC bendruomenei. Bibliotekos esančios erdvės:
– bibliotekos atvirasis fondas;
– erdvė skaitytojams, kuriuos aptarnauja bibliotekininkai;
– erdvė mokytis, rašyti rašto darbus.

Registruotieji bibliotekos skaitytojai gali skolinti knygas į namus, naudotis prenumeruojamais elektroniniais ištekliais, gauti mokomąją medžiagą, konsultuotis ir dalyvauti mokymuose. Bibliotekoje yra įrengta atvira erdvė su išmaniąja lenta grupiniams mokymams, susitikimas, renginiams,  taip pat bibliotekoje yra  įrengta 11 kompiuterizuotų darbo vietų informacijos paieškai, mokymuisi.
Mokiniai gali bibliotekoje laikinai pasiskolinti ausines kompiuteriui ir naudotis skeneriu.

BIBLIOTEKOS INFORMACIJA IR KONSULTACIJOS
Bibliotekos darbuotojai:
– konsultuoja bibliografiniais klausimais kontaktiniu ir nuotoliniu būdu (el. paštu: biblioteka@kaupa.lt , (8 37) 32 7667).
– rengia informacinius leidinius, kaip naudotis el. bibliotekos katalogu, atmintines apie bibliotekos paslaugas ir pan.
– sudaro metodinių leidinių sąrašus siekiant licencijuoti profesinio mokymo vietą ar kitais tikslais.

Bibliotekos informacija ir naujienos siunčiamos mokyklos el. paštu bei skelbiamos svetainėje – kaupa.lt/biblioteka

MOKYMAI IR KONSULTACIJOS. EDUKACINIAI RENGINIAI
Biblioteka rūpinasi Karaliaus Mindaugo PMC bendruomenės informacinio ir akademinio raštingumo,  bendrųjų kompetencijų ugdymu.

Edukaciniai renginiai
Mokiniams organizuojami edukaciniai renginiai skirti ugdyti bendrąsias kompetencijas, kaip raštingumo (rengti gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką), asmeninę, socialinę, mokymosi visą gyvenimą.

Mokymai ir konsultacijos mokiniams
Mokiniams kiekvieną rugsėjo mėn. organizuojami mokymai apie bibliotekos paslaugas ir išteklius, supažindinama kaip pasiskolinti ir grąžinti bibliotekos knygas, naudotis el. ištekliais ir kt. Informacija skelbiama bibliotekos aktualijų skiltyje ir siunčiama el. paštu

Abiturientams organizuojami mokymai ir konsultacijos “Informacijos šaltinių paieška, literatūros analizė ir šaltinių citavimas”. Juose teikiama praktinė informacija kaip rasti šaltinius technologijų egzamino rašto darbams, juos cituoti ir perfrazuoti, sudaryti literatūros sąrašą. Apie organizuojamus mokymus skelbiama bibliotekos aktualijų skiltyje ir siunčiama el. paštu.

Mokymų medžiaga.

Dėl šių mokymų ir konsultacijų prašome kreiptis el. paštu: biblioteka@kaupa.lt arba atvykus į biblioteką.

PARODOS
Bibliotekos erdvėse nuolat vyksta Karaliaus Mindaugo PMC bendruomenės meno darbų parodos. Bibliotekoje taip pat organizuojamos įvairių rūšių knygų, teminės parodos pilietiškumo ir kultūrinio sąmoningumo ugdymui, skaitymo skatinimui.
Prieiga prie virtualių parodų: Virtualios parodos

PROFESINIS ORIENTAVIMAS MOKYKLOMS
Biblioteka rūpinasi bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, užimtumo tarnybos klientų ir kitų suinteresuotų asmenų profesiniu orientavimu.

Organizuojami profesinio orientavimo edukaciniai renginiai 8-12 kl. mokiniams, tiek kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdu (ZOOM arba MS Teams programas). Juose mokiniai turi galimybę apsilankyti  Kirpimo, grožio bei susijusių paslaugų sektoriniame praktinio mokymo centre ir praktiškai “pasimatuoti” profesijas.

Dėl šių veiklų ir konsultacijų prašome kreiptis el. paštu: priemimas@kaupa.lt arba tel. 8 626 64580.

Individualios konsultacijos apie Karaliaus Mindaugo PMC programas, stojimo reikalavimus bei prašymo teikimą per LAMA BPO sistemą teikiamos, tiek kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdu:
+370 626 64580, el. p. priemimas@kaupa.lt (Kaune)
+370 616 78427, el. p. palanga@kaupa.lt (Palangoje)