Kursai

Profesinis mokymas yra pirminis ir tęstinis.

Pirminis profesinis mokymas yra formalusis skirtas ne jaunesniems kaip 14 metų amžiaus asmenims, siekiantiems įgyti pirmąją kvalifikaciją. Jis teikiamas mokiniams, įgijusiems pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą.

Tęstinis profesinis mokymas,  teikiamas asmeniui, turinčiam pirmąją kvalifikaciją. Jis skirtas tobulinti turimą ar įgyti kitą kvalifikaciją arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuotą darbą ar funkciją. Tęstinis profesinis mokymas apima asmenų formalųjį ir neformalųjį profesinį mokymą.

Kontaktai:
Tel: +370 610 61407
El. paštas: jurate.balciuniene@kaupa.lt, kristina.jovarauskiene@kaupa.lt

Miško g. 15, Kaunas, 221 kabinetas

Mokymų pradžia planuojama 2023-09-14.

Atvykusieji mokytis privalo pateikti šiuos dokumentus:
• Išsilavinimo dokumentą (brandos atestatą, diplomą ar kitą pažymėjimą)
• Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
• Sveikatos pažymą (086/a forma), patvirtinančią, kad asmuo gali mokytis ir dirbti pagal nurodytą profesiją.
• Santuokos liudijimą (jei išsilavinimo dokumente nurodytos skirtingos pavardės, nėra asmens kodo).
• Profesinio mokymo kuponą, jei siunčia ir mokymus finansuoja Užimtumo tarnyba.

Visas mokymo programas galite rasti čia.

Darbe įgytų kompetencijų vertinimas

  • Esate sukaupę darbinės patirties bei žinių, tačiau neturite oficialiai pripažintos kvalifikacijos? Kviečiame dalyvauti darbo patirties ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinime! Išlaikę teorinę ir praktinę egzamino dalį – įgysite pasirinktą profesinę kvalifikaciją.
  • Savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas

Moduliai

Neformalios programos

Pirminės programos

Stažuotės

  • Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro patvirtintu 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 2824 „Dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių ir asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ Karaliaus Mindaugo PMC vykdomos masažuotojų stažuotės.
  • Masažuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas

Tęstinės programos