lt en

Priimame mokytis:

  • po 12 klasių* (programos trukmė 30 savaičių, suteikiama tik profesinė kvalifikacija), programos kodas P43103207:
  • turintiems vieną ar daugiau kvalifikacijų* (programos trukmė 30 savaičių), programos kodas T43103205.

*Papildomi reikalavimai – būti tokios sveikatos būklės, kuri atitiktų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Apsaugos vadovui nustatytus sveikatos reikalavimus. 
Apsaugos vadovo reikalavimų patvirtinimą pasirašysite pasirašant sutartį arba pirmą mokymosi dieną. 

Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Būsimo darbo specifika

Asmuo, įgijęs apsaugos vadovo kvalifikaciją, galės dirbti apsaugos vadovais apsaugos tarnybose.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„Veiklos organizavimas ir personalo valdymas“ – išmoksite organizuoti personalo darbą, vykdyti naujų užsakovų ir klientų paiešką, klientų aptarnavimo organizavimą.

„Objektų, renginių ir asmenų apsaugos organizavimas“ – išmoksite organizuoti saugomų objektų, renginių ir asmenų apsaugą, bendradarbiauti su policija ir teismais.

„Įvadas į darbo rinką“ – realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai:

„Kritinių situacijų valdymas“ – išmoksite organizuoti kritinių situacijų valdymą iki atvyks operatyvinės specialiosios tarnybos, kontroliuoti minią ir agresyvius asmenis, organizuoti prekybos vietų personalo ir pažeidėjų konfliktinių situacijų sprendimą.

„Prekybos vietų apsaugos organizavimas“ – gebėsite organizuoti prekybos vietų materialinių vertybių apsaugą.

* Moduliai  „Kritinių situacijų valdymas“, „Prekybos vietų apsaugos organizavimas“ skirti tik pirminei mokymo programai (P43103207).

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė  (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Visą apsaugos vadovo modulinę profesinio mokymo programą galite čia.

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: