lt en

Priimame mokytis:

  • po 12 klasių* (programos trukmė 30 savaičių, suteikiama tik profesinė kvalifikacija), programos kodas P43103207:
  • turintiems vieną ar daugiau kvalifikacijų* (programos trukmė 30 savaičių), programos kodas T43103205.

*Papildomi reikalavimai – būti tokios sveikatos būklės, kuri atitiktų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Apsaugos vadovui nustatytus sveikatos reikalavimus.

Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Būsimo darbo specifika

Asmuo, įgijęs apsaugos vadovo kvalifikaciją, galės dirbti apsaugos vadovais apsaugos tarnybose.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„Veiklos organizavimas ir personalo valdymas“ – išmoksite organizuoti personalo darbą, vykdyti naujų užsakovų ir klientų paiešką, klientų aptarnavimo organizavimą.

„Objektų, renginių ir asmenų apsaugos organizavimas“ – išmoksite organizuoti saugomų objektų, renginių ir asmenų apsaugą, bendradarbiauti su policija ir teismais.

„Įvadas į darbo rinką“ – realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai:

„Kritinių situacijų valdymas“ – išmoksite organizuoti kritinių situacijų valdymą iki atvyks operatyvinės specialiosios tarnybos, kontroliuoti minią ir agresyvius asmenis, organizuoti prekybos vietų personalo ir pažeidėjų konfliktinių situacijų sprendimą.

„Prekybos vietų apsaugos organizavimas“ – gebėsite organizuoti prekybos vietų materialinių vertybių apsaugą.

* Moduliai  „Kritinių situacijų valdymas“, „Prekybos vietų apsaugos organizavimas“ skirti tik pirminei mokymo programai (P43103207).

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė  (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Visą apsaugos vadovo modulinę profesinio mokymo programą galite čia.

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: