lt en

Renginių ir poilsio paslaugų organizatorius (Kaune ir Palangoje)

Priimame mokytis:

  • po 10 klasių (programos trukmė 2 metai ir 3 mėnesiai), programos kodas P42101502;
  • po 12 klasių (programos trukmė 1 metai), programos kodas P43101503;
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 30 savaičių), T43101503.

Galima mokytis Kaune ir Palangoje. Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Būsimo darbo specifika

Įgiję renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus kvalifikaciją, galėsite dirbti renginių ir poilsio paslaugų, įrenginių eksploatavimo bei laisvalaikio ir renginių įrangos nuomos įmonėse, o taip pat užsiimti individualia veikla, organizuojant įvairius renginius ir poilsio paslaugas. Renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus tipinės darbo sąlygos: mobilios darbo vietos, galimos aktyvios specifinės veiklos, darbas su įvairių tipų žmonėmis.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„Renginių ir poilsio paslaugų planavimas“ – gebėsite apibūdinti bendravimo su klientais etiką ir etiketą, laisvalaikio ir rekreacijos formas, būdus ir paslaugas. Mokėsite identifikuoti klientų poreikius renginių ir poilsio paslaugoms, analizuoti renginių ir poilsio paslaugų pasiūlą rinkoje bei formuoti renginių ir poilsio paslaugų pasiūlymus klientams. Gebėsite apibūdinti poilsio paslaugų ar jų rinkinių kaštus, apskaičiuoti renginių ir poilsio paslaugų ar jų rinkinių išlaidas. Analizuosite renginių ir poilsio paslaugų konkurencinę aplinką bei gebėsite nustatyti kainas renginių ir poilsio paslaugoms ar jų rinkiniams, sudaryti renginių ir poilsio paslaugų ar jų rinkinių organizavimo sutartis su klientais ir su paslaugų teikėjais.

„Renginių ir poilsio paslaugų organizavimas “ – gebėsite apibūdinti įvairius laisvalaikio renginius ir jų organizavimo metodus. Mokėsite parengti laisvalaikio renginio scenarijų, koordinuoti paslaugų teikėjų veiklą, organizuoti renginio scenarijuje numatytas veiklas, vesti renginį įvairių amžiaus, interesų grupių dalyviams laikantis renginių vedimo metodikos ir etikos normų. Gebėsite apibūdinti atrakcionų, teminių parkų, renginių vedėjų bei animatorių veiklas, organizuoti įvairias laisvalaikio veiklas pagal renginio tikslus ir aplinkybes, bei organizuoti animatorių veiklą. Mokėsite dirbti su aktyvių veiklų organizavimui reikalinga įranga bei priemonėmis. Gebėsite informuoti vartotojus apie saugios veiklos ir naudojimosi inventoriumi taisykles.

„Renginių ir poilsio paslaugų pardavimas“ – išmanysite renginių ir poilsio paslaugų konkurencinę aplinką, gebėsite apibūdinti naujų technologijų ir įrangos taikymo galimybes organizuojant renginių ir poilsio paslaugas. Išmoksite analizuoti renginių ir poilsio paslaugų pardavimų pasiūlą, apibūdinti rinkodaros priemones renginių ir poilsio paslaugų pardavimui. Gebėsite rengti renginio ir poilsio paslaugos ar jų rinkinio pasiūlymą, nustatyti renginių ir poilsio paslaugų kainas pagal renginio pobūdį bei nustatyti tikslinę grupę renginio ar poilsio paslaugos pardavimui. Mokėsite parinkti renginių ir poilsio paslaugų pardavimo būdus bei vietas, atlikti klientų paiešką bei gebėsit apibūdinti renginių ir poilsio paslaugų pristatymo ir reklamos būdus. Taip pat gebėsite parinkti renginiams bei poilsio paslaugoms rėmimo būdus ir priemones taip pat parengti renginio ir poilsio paslaugos reklamą, pristatymą.

„Įvadas į darbo rinką“ –  realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai:

„Šventinis interjerų apipavidalinimas“*– gebėsite apibūdinti visuomeninės bei gyvenamosios paskirties interjero šventinio apipavidalinimo komponavimo principus, pagal juos parengsite šventinio apipavidalinimo projektą, mokėsite gaminti šventinio dekoro elementus, taip pat gebėsite apipavidalinti visuomeninės bei gyvenamosios paskirties interjerus šventinio dekoro elementais teminėms ir kalendorinėms šventėms.

„Rekreacijos paslaugų organizavimas“*– žinosite rekreacijos sampratą, jos rūšis ir tikslus, sveikos gyvensenos sampratą, žmogaus darbo ir poilsio dermės reikšmę sveikatai. Gebėsite konsultuoti klientus apie materialiuosius ir žmogiškuosius rekreacijos įgyvendinimo išteklius. Išmoksite parengti rekreacinių paslaugų planą pagal kliento individualius poreikius, apibūdinti individualias, grupines ar šeimos rekreacines veiklas, programas bei gebėsite įgyvendinti rekreacines veiklas atsižvelgiant į klientų poreikius. Mokėsite instruktuoti klientus kaip saugiai naudotis rekreacinei veiklai įgyvendinti reikalinga įranga. Gebėsite parengti dvasinės ir fizinės sveikatos stiprinimo programą bendradarbiaujant su klientu bei sudaryti laisvalaikio veiklų programą pagal kliento pomėgius.

* Moduliai „Šventinis interjerų apipavidalinimas“ ir „Rekreacijos paslaugų organizavimas“ skirti tik pirminėms mokymo programoms (P42101502 ir P43101503).

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė  (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Visą renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: www.profesinis.lamabpo.lt

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: