lt en

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas (Kaune)

Priimame mokytis:

• po 12 klasių (programos trukmė 30 savaičių), programos kodas P43092201;

• turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 30 savaičių), programos kodas T43092201.

Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Būsimo darbo specifika

Įgiję ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo kvalifikaciją galėsite dirbti valstybinėse ir (arba) nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programą. Darbas su vaikais individualiai ir/ar grupėje, veiklą prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„Vaikų priežiūra ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir lauke“ – gebėsite padėti vaikams pasirūpinti asmens higiena, tvarkytis asmeninius daiktus; organizuoti vaikų maitinimą; užtikrinti vaikų saugumą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje; teikti pagalbą ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui prižiūrint vaikus, komunikuojant su vaikų tėvais (įteiviais, globėjais, rūpintojais) ir kitais specialistais.

„Pagalba ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdant ugdomąją veiklą“ – gebėsite padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui organizuoti ugdomąsias veiklas ir žaidimus, padėti vaikams ugdyti bazinius įgūdžius.

Pasirenkamieji moduliai:

„Pagalba ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui organizuojant vaikų renginius ir šventes“* – gebėsite padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui kurti šventinę aplinką, pagal vaikų pomėgius pritaikyti šventės scenarijų.

„Pagalba ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdant vaikų, turinčių mokymosi sunkumų, ugdomąją veiklą“* – gebėsite padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui ugdyti vaikus, augančius kitoje kiltūrinėje, kalbinėje ar nepalankioje socialinėje, ekonominėje veikloje.

*Moduliai „Pagalba ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui organizuojant vaikų renginius ir šventes“ ir „Pagalba ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdant vaikų, turinčių mokymosi sunkumų, ugdomąją veiklą“ skirti tik pirminei mokymo programai (P43092201).

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė  (testas) ir praktinė.
Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Visą ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: