E. pardavėjas – konsultantas (Palangoje)

Priimame mokytis:

  • po 10 klasių (programos trukmė 2,5 metai), programos kodas P42041602 (įgyjant vidurinį išsilavinimą);
  • po 12 klasių (programos trukmė 1,5 metų), programos kodas P43041603;
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 1 metai), programos kodas T43041604.

Galimybė derinti darbą su mokslais.
Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje.
Nuoroda į sistemą: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

simo darbo specifika

Asmuo, įgijęs e. pardavėjo-konsultanto kvalifikaciją, galės kurti e. verslą ar dirbti e. prekybos įmonėse, vykdančiose maisto ir ne maisto prekių ir paslaugų prekybą internetu, atsiskaitant iš karto ir (arba) atsiimant prekę ar taikant išperkamosios nuomos būdą.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„E. verslo formos projektavimas ir kūrimas“ – Mokėsite pasirinkti e. verslo formą, išmoksite apie e. rinkos tipus, strategijos kūrimą, duomenų apsaugą ir saugumo priemones. Gebėsite apibūdinti internetinių puslapių dizaino principus, mokėjimo sistemas, atlikti nesudėtingus programavimo veiksmus.

„Prekių pirkimas ir priėmimas, sandėliavimas“ – Išmanysite e. paslaugų klasifikavimą, e. parduotuvės asortimento formavimą, darbo organizavimą, tiekėjų atranką ir pasirinkimą. E. Sandorių sudarymas su tiekėjais užsakant maisto ir ne maisto prekes. Išmoksite pildyti lydimuosius dokumentus ir komunikuoti su tiekėjais.

„Prekių ir paslaugų pardavimas elektroninėje aplinkoje“ – Išmoksite kaip parduoti prekes ir paslaugas elektroniniu būdu. Žinosite kaip sudaryti ir vykdyti prekių ir paslaugų pirkimo ir pardavimo sutartis elektroninėje aplinkoje, kaip pristatyti prekes klientams. Susipažinsite su buhalterinės apskaitos vykdymu.

„Elektroninė komunikacija su vartotoju“ – Išmanysite klientų tipus, jų elgseną virtualioje aplinkoje lemiančius veiksnius. Susipažinsite su prekių ir paslaugų reklamos kūrimu. Gebėsite konsultuoti klientus apie prekes ir paslaugas.

„Įvadas į darbo rinką“ – realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai:

”E. įmonės logotipo pozicionavimas reklamoje“* – Išmoksite pozicionuoti e. įmonės logotipą reklamoje. Galėsite paaiškinti logotipo reklamos svarbą e. versle ir kaip taikyti pasirinktą e. įmonės logotipo reklamos tipą ir priemones. Suprasite kur pritaikyti pasirinktą e. įmonės logotipo reklamą. (šis modulis vykdomas mokantis tik pirminėje mokymo programoje).

„Aktyvių e. pardavimų technikos taikymas“* – Gebėsite identifikuoti aktyvių pardavimų technikas pagal e. kliento tipą. Taikysite aktyvaus pardavimo technikas parduodant prekes ir paslaugas e. klientams. (šis modulis vykdomas mokantis tik pirminėje mokymo programoje).

„E. vartotojų lojalumo įmonei kūrimas“* – Suprasite e. vartotojo lojalumo reikšmę įmonei ir išmanysite e. vartotojų lojalumo įmonei klasifikaciją. Žinosite, kaip keisti nelojalių įmonei e. vartotojų elgseną. (šis modulis vykdomas mokantis tik pirminėje mokymo programoje).

* Moduliai „E. įmonės logotipo pozicionavimas reklamoje“, „Aktyvių e. pardavimų technikos taikymas“ ir „E. vartotojų lojalumo įmonei kūrimas“ skirti tik pirminei mokymo programai (P43091501).

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų). Visą E. pardavėjo-konsultanto modulinę profesinio mokymo programą galite čia.

Visą E. pardavėjo – konsultanto modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia. 

Susidomėjote?

Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: