Veiklos sritys

Karaliaus Mindaugo mokymo centras (toliau – Centras) veiklos sritys:

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.
Pagrindinė švietimo veikla – profesinis mokymas.

Centro tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo ir profesinio mokymo veiklą, padėti asmeniui įgyti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijų, ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias jam įsitvirtinti ir konkuruoti kintančioje darbo rinkoje.

Centro atliekamos funkcijos detaliai pateiktos Karaliaus mindaugo profesinio mokymo centro Įstatų, registruotų Juridinių asmenų registre 2021 m. vasario 22 d. Kodas 111961453, II skyriaus, 26.1-26.11 papunkčiuose.

Centras turi teisę užsiimti įstatymų nedraudžiama ūkine – komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su Įstaigos veiklos tikslais.