Struktūra ir kontaktinė informacija

Valdymo schema

KMPMC struktūra

Vadovo gyvenimo aprašymas

Vadovų darbotvarkės
Informacija ruošiama
Kilus klausimams kreiptis į raštinę:
201 kab.
Tel. (+370 37) 22 17 23
Faks. (+370 37) 20 59 90
El.p. 
Centro Taryba (kolegialus valdymo organas)

Karaliaus Mindaugo PMC visuotinio dalininkų susirinkimo 2024 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. DSP-4 patvirtinta Karaliaus Mindaugo PMC Taryba (kolegialus valdymo organas):

Karaliaus Mindaugo PMC mokytojų atstovė Ina Klimavičienė;
Karaliaus Mindaugo PMC kitų darbuotojų atstovas Saulius Pukėnas;
Karaliaus Mindaugo PMC mokinių atstovė Eglė Margevičiūtė;
Ministerijos deleguota atstovė Dalė Švelnienė;
Kauno regiono plėtros tarybos deleguota atstovė Inga Kupcikevičiūtė;
Lietuvos darbdavių konfederacijos deleguotas atstovas Danas Arlauskas;
UAB „Ambulansas“ deleguotas atstovas Leonas Kačinskas;
Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos deleguota atstovė Kristina Gorodeckienė;
Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos deleguotas atstovas Vydas Damalakas.

Centro Taryba (savivaldos institucija)

Karaliaus Mindaugo PMC Tarybos (savivaldos institucija) 2024 m. sausio 17 d. protokolu Nr. CTP-1, atnaujinta Karaliaus Mindaugo PMC Tarybos (savivaldos institucija) sudėtis:

Karaliaus Mindaugo PMC mokytojų atstovai:
Daiva Abromavičienė, Grožio paslaugų skyriaus vedėja ir Verslo paslaugų skyriaus vedėja;
Dalia Ūsaitė, atestuota profesijos mokytoja;
Rita Meškienė, vyresnioji profesijos mokytoja.

Karaliaus Mindaugo PMC mokinių atstovai:
Erika Kotinskaitė, GP21 gr.;
Patricija Grubliauskaitė, K36 gr.;
Eglė Margevičiūtė, SO31 gr.

Karaliaus Mindaugo PMC mokinių tėvų atstovai:
Lina Matulevičienė.

Vietos bendruomenės atstovai:
Diana Žukauskienė
Jaunius Kaubrys
Rūta Požerskienė

Darbuotojų pareigos, atliekamos funkcijos ir kontaktinė informacija

Informacija ruošiama

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro darbuotojų elektroninio pašto adresų sudarymo tvarka
Elektroninio pašto adresai kuriami „kaupa.lt“ adresų srityje, kur suteikiamas unikalus vartotojo prisijungimas vardas.pavarde@kaupa.lt*
*Elektroninio pašto adrese lietuviškas raidynas nenaudojamas.

Asmenų aptarnavimas ir konsultacijos

Mokinių priėmimo ir konsultavimo klausimais kreiptis:
+370 626 64580 (Kaune)
+370 616 78427 (Palangoje)
priemimas@kaupa.lt
Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas, 219 kab. Darbo laikas: I-IV 9:00 – 16:00, V 9:00-15:00.
Gedimino g. 5, Palanga, administracija. Darbo laikas: I-IV 9:00 – 16:00, V 9:00-15:00.

Bendraisiais klausimais kreiptis:
(+370 37) 22 17 23

Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas, raštinė, 201 kab. Darbo laikas: I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00-15:45.

Administracijos padaliniai ir skyriai

Administracija
Sekretoriatas (raštinė)

Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas
201 kab.
Tel. (+370 37) 22 17 23
El. p. rastine@kaupa.lt
Faksas: (+370 37) 20 59 90

Nora Pileičikienė, direktorė

Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas
Tel. tel. (+370 37) 22 17 23
El. p. nora.pileicikiene@kaupa.lt

Tomas Darbutas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas
201 kab.
Tel. (+370 37) 22 17 23
Tel. +370 610 61406
El. p. tomas.darbutas@kaupa.lt

Rimvydas Aidukevičius, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai

Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas
101 kab.
Tel. (+370 37) 22 17 23
Tel. + 370 679 66979
El. p. rimvydas.aidukevicius@kaupa.lt

Personalo skyrius
Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas
309 kab.
Tel. (+370 37) 20 69 33
Tel. +370 610 61458
El. p. personalas@kaupa.lt

Inga Murmienė, personalo vadovė
El. p. inga.murmiene@kaupa.lt

Finansinės apskaitos skyrius
Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas
216 kab.

Apskaitos specialistai
Tel. (+370 37) 20 70 04

Giedrė Cibuliakienė, apskaitos vadovė
Tel. (+370 37) 20 32 23
El.p. giedre.cibuliakiene@kaupa.lt

Plėtros skyrius
Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas
Tel. (+370 37) 32 40 56
El. p. projektai@kaupa.lt

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakinga specialistas
Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas
301 kab.

IT specialistai
Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas
215 kab.
Tel. +370 698 29514
El.p it@kaupa.lt

Saulius Pukėnas, sektoriaus vadovas
El.p. saulius.pukenas@kaupa.lt

Švietimo pagalbos specialistai
Socialinė pedagogė
Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas
404 kab.

Nijolė Dinapienė
Tel. +370 682 39067
El. p. nijole.dinapiene@kaupa.lt

Socialinė pedagogė
V. Krėvės pr. 84, Kaunas

Nijolė Eglė Ganusauskienė
Tel. (+370 37) 32 76 66
Tel. +370 686 53531
El. p. nijole.ganusauskiene@kaupa.lt

Psichologė
Miško g. 15, Kaunas
3 kab.

Rita Laužackienė
Tel. +370 687 44642
El. p. rita.lauzackiene@kaupa.lt

Mokymo skyriai
Gimnazijos skyrius
Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas

Aldona Bilotienė, skyriaus vedėja
Tel. (+370 37) 32 28 68
Tel. +370 616 12052
El.p. aldona.bilotiene@kaupa.lt

Kirpimo paslaugų skyrius
Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas

Vaidilutė Venskutonienė, skyriaus vedėja
Tel. +370 682 44139
El.p. vaidilute.venskutoniene@kaupa.lt

Grožio paslaugų skyrius
Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas

dr. Daiva Abromavičienė, skyriaus vedėja
Tel. +370 682 17898
El.p. daiva.abromaviciene@kaupa.lt

Raštinė
Miško g. 15, Kaunas

Tel. (+370 37) 32 28 01
El.p. rastine2@kaupa.lt

Gyvūnų priežiūros skyrius
Miško g. 15, Kaunas

Gerda Švabienė, skyriaus vedėja
Tel. +370 698 72174
El.p. gerda.svabiene@kaupa.lt

Sveikatos paslaugų skyrius
Miško g. 15, Kaunas

Vaida Prakapienė, skyriaus vedėja
Tel. +370 635 42691
El.p. vaida.prakapiene@kaupa.lt

Ikimokyklinio ugdymo skyrius
Miško g. 15, Kaunas  

Brigita Bačkytė, l. e. p. IMUS sektoriaus vadovė
Tel. +370 673 51262
El. p. brigita.backyte@kaupa.lt

Buitinių (suaugusiųjų) paslaugų skyrius
Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas

Inga Adomaitienė, metodininkė
Tel. nr. +370 610 61 407
El. p. inga.adomaitiene@kaupa.lt 

Tekstilės paslaugų skyrius
V. Krėvės pr. 84, Kaunas

Inga Butauskė, skyriaus vedėja
Tel. +370 695 40088
El. p. inga.butauske@kaupa.lt

Verslo paslaugų skyrius
V. Krėvės pr. 84, Kaunas

dr. Daiva Abromavičienė, skyriaus vedėja
Tel. +370 682 17898
El.p. daiva.abromaviciene@kaupa.lt

Socialinių paslaugų skyrius
Vytauto pr. 54, Kaunas

dr. Aistė Antanaitienė, skyriaus vedėja
Tel. +370 615 72990
El. p. aiste.antanaitiene@kaupa.lt

Pajūrio skyrius

Gedimino g. 5, Palanga
Tel. (+370 460) 49 124
El. p. palanga@kaupa.lt

Eglė Šalnaitė – Ramonė, skyriaus vedėja
Tel. +370 618 05509
El.p. egle.ramone@kaupa.lt

Aukštadvario skyrius

Technikumo g. 2, Aukštadvaris, Trakų r.
Tel. (+370 52) 85 90 30

Biblioteka

Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas
219 kab.
Tel. (+370 37) 32 76 67
El.p. biblioteka@kaupa.lt

Judita Matulevičienė, bibliotekos vedėja
Tel. +370 695 87369
El. p. judita.matuleviciene@kaupa.lt

Praktinio mokymo centrai ir bazės

Sektorinis praktinio mokymo centras
Griunvaldo g. 22, Kaunas
Tel. +370 626 90763
El.p. paslaugos@kaupa.lt

Kristina Baronienė, sektorinio praktinio mokymo centro vadovė
Tel. +370 657 58808
El. p. kristina.baroniene@kaupa.lt

Grožio paslaugų centras
Miško g. 15, Kaunas
Tel. +370 682 91784
El.p. paslaugos@kaupa.lt

Kristina Baronienė, sektorinio praktinio mokymo centro vadovė
Tel. +370 657 58808
El. p. kristina.baroniene@kaupa.lt

Floristikos studija
Griunvaldo g. 20, Kaunas
Tel. +370 682 82665
El. p. floristikos.studija@kaupa.lt
Mokomųjų skalbimo ir valymo paslaugų centras
Miško g. 15, Kaunas
Tel: +370 372 42634
El. paštas: valykla@kaupa.lt

Regina Michalkevičienė, mokomųjų skalbimo-valymo dirbtuvių vedėja
Tel. +370 614 63289
El. p. regina.michalkeviciene@kaupa.lt

Praktinio mokymo bazė
Vytauto pr. 54, Kaunas

dr. Aistė Antanaitienė, socialinių paslaugų skyriaus vedėja
Tel. +370 615 72990
El. p. aiste.antanaitiene@kaupa.lt

Praktinio mokymo bazė Pervalkoje
Pervalkos g. 1, Pervalka, Neringa

Jovita Stanevičiūtė, administratorė
Tel.  +370 614 00817
El.p. kalbantys.sodai@kaupa.lt

Mokomoji šunų kirpykla
Miško g. 15, Kaunas
Tel: +370 686 28623

Gerda Švabienė, skyriaus vedėja
Tel. +370 698 72174
El.p. gerda.svabiene@kaupa.lt

Ikimokyklinio ugdymo skyrius
Miško g. 15, Kaunas

Brigita Bačkytė, l. e. p. IMUS sektoriaus vadovė
Tel. +370 673 51262
El. p. brigita.backyte@kaupa.lt

Žirgynas
Pajiesio kelias 1, Pajiesio kaimas, Garliavos sen., Kauno raj.

Gerda Švabienė, skyriaus vedėja
Tel. +370 698 72174
El.p. gerda.svabiene@kaupa.lt

Ūkio aptarnavimo skyrius

Viešųjų pirkimų specialistė

Martyna Valackienė
Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas
403 kab.
Tel. +370 610 61453
El. p. martyna.valackiene@kaupa.lt

Padėjėjas ūkio reikalams

Albertas Bagdonavicius
Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287, Kaunas
215 kab.
Tel. +370 686 65437
El. p. albertas.bagdonavicius@kaupa.lt

Darbų ir civilinės saugos specialistas
Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas, 301 kab.

Bendrabutis, Jonavos g. 162, Kaunas
Tel. (+370 37) 73 06 35
Dalia Petrauskienė, bendrabučio valdytoja
Tel. +370 618 70474
El.p. dalia.petrauskiene@kaupa.lt

Bendrabutis, V. Krėvės pr. 104, Kaunas
Tel. (+370 37) 20 71 85
Sigita Grigaliūnienė, bendrabučio valdytoja
El. p. sigita.grigaliuniene@kaupa.lt

Bendrabutis, Žemaičių g. 17, Palanga
Tel. (+370 460) 30 575
Genovaitė Drungilienė, pajūrio skyriaus administratorė
Tel. +370 698 43897
El. p. genovaite.drungiliene@kaupa.lt

Valgykla, Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas
Juratė Petkevičienė, valgyklos vedėja
Tel.+370 675 36686
El.p. jurate.petkeviciene@kaupa.lt

Valgykla, Miško g. 15, Kaunas
Tel. (+370 37) 32 28 15
Vilma Mikėnienė, valgyklos vedėja
Tel. +370 686 76271
El. p. vilma.mikeniene@kaupa.lt

Valgykla, V. Krėvės pr. 84, Kaunas
Virginija Buikė, l.e.p. valgyklos vedėja
Tel. +370 689 87966
El. p. virginija.buike@kaupa.lt

Budintis darbuotojas
Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas
104 kab.
Tel. (+370 37) 32 40 67

Komisijos ir darbo grupės

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

Vidaus kontrolės sistemos diegimo darbo grupė
Karaliaus Mindaugo PMC direktoriaus 2024 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-167

Darbo grupės vadovybė:

 • Nora Pileičikienė, direktorė – (darbo grupės pirmininkė)
 • Rimvydas Aidukevičius, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
 • Giedrė Cibuliakienė, apskaitos vadovė
 • Tomas Darbutas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 • Greta Knizikevičienė – sekretorė (atliekanti ir darbo grupės pirmininko pavaduotojo funkcijas)
 • Inga Murmienė, personalo vadovė

Vidaus kontrolės koordinatoriai:

 • Alicija Ramanauskaitė, metodininkė
 • Greta Knizikevičienė, sekretorė
 • Jovita Gudaitytė, metodininkė

Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas
Karaliaus Mindaugo PMC direktoriaus 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-81 su vėlesniais pakeitimais

Pareigos Vardas Pavardė Telefono Nr.  El. paštas
Darbdavio atstovai
Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai (komiteto pirmininkas) Rimvydas  Aidukevičius +37067966979 rimvydas.aidukevicius@kaupa.lt 
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Tomas  Darbutas +37061061406 tomas.darbutas@kaupa.lt
Personalo vadovė  Inga Murmienė +37061061458 inga.murmiene@kaupa.lt
Bibliotekos vedėja Judita Matulevičienė +37069587369 judita.matuleviciene@kaupa.lt
Darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai
Socialinė pedagogė Nijolė Dinapienė +37068239067 nijole.dinapiene@kaupa.lt
Bendrabučio valdytoja Dalia Petrauskienė +37061870474 dalia.petrauskiene@kaupa.lt
Apskaitos specialistė Gitana Trofimovienė +37068616300 gitana.trofimoviene@kaupa.lt
Geografijos mokytojas Saulius Ūsas +37067693470 saulius.usas@kaupa.lt

 

Viešųjų pirkimų komisija
Karaliaus Mindaugo PMC direktoriaus 2023 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-51

 • Rimvydas Aidukevičius – direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai (komisijos pirmininkas)
 • Saulius Pukėnas, sektoriaus vadovas –  (komisijos pirmininko pavaduotojas)
 • Giedrė Cibuliakienė, apskaitos vadovė
 • Tomas Darbutas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 • Jūratė Petkevičienė, valgyklos vedėja
 • Daiva Sigita Raubienė, viešųjų pirkimų specialistė – (atliekanti ir komisijos sekretoriaus funkcijas)
 • Martyna Valackienė, viešųjų pirkimų specialistė – (atliekanti ir komisijos sekretoriaus funkcijas)

Vaiko gerovės komisija
Karaliaus Mindaugo PMC direktoriaus 2021 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-320

 • Aldona Bilotienė – Gimnazijos skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė)
 • Nijolė Dinapienė – socialinė pedagogė (komisijos pirmininko pavaduotoja)
 • Rūta Brukštienė – personalo specialistė (komisijos sekretorė)
 • Inga Butauskė – Tekstilės skyriaus vedėja
 • Rita Čepkauskienė – metodininkė
 • Irutė Gendrėnienė – profesijos mokytoja
 • Rita Laužackienė – psichologė
 • Judita Matulevičienė – Bibliotekos vedėja
 • Saulius Ūsas – profesijos mokytojas

Pagal poreikį kviečiami grupių vadovai, bei skyrių vedėjai.

Mokytojų atestacijos komisija 

Karaliaus Mindaugo PMC direktoriaus 2024 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-67
 • Tomas Darbutas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, profesijos mokytojas ekspertas (masažas) – (komisijos pirmininkas)
 • Rita Čepkauskienė, metodininkė, profesijos mokytoja metodininkė (verslo organizavimas)
 • Sandra Brazauskienė, l. e. p. Gimnazijos skyriaus vedėja, mokytoja metodininkė (matematika)
 • Daiva Abromavičienė, Grožio paslaugų skyriaus vedėja ir Verslo paslaugų skyriaus vedėja, mokytoja metodininkė (lietuvių kalba)
 • Ina Klimavičienė, praktinio mokymo vadovė, vyresnioji profesijos mokytoja (informacinės technologijos)
 • Vida Marozienė, profesijos mokytoja ekspertė (siuvimo technologijos)

Kasos piniginių lėšų inventorizacijos komisija
Karaliaus Mindaugo PMC direktoriaus 2021 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-16

 • Rimvydas Aidukevičius, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai – (komisijos pirmininkas)
 • Dalia Petrauskienė, bendrabučio valdytoja – (ir atliekant komisijos pirmininko pavaduotojo funkcijas)
 • Tomas Darbutas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 • Greta Knizikevičienė, sekretorė
 • Jolanta Vegienė, apskaitos specialistė