Nekilnojamojo turto brokeris (Kaune)

Priimame mokytis:

  • po 12 klasių (programos trukmė 30 savaičių), programos kodas P43041601;
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 30 savaičių), programos kodas T43041602. 

Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

 
Būsimo darbo specifika: 

Asmuo, įgijęs nekilnojamojo turto brokerio kvalifikaciją, galės dirbti nekilnojamojo turto agentūrose ir (ar) individualiai. 

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: 

„Nekilnojamojo turto objektų ir klientų paieška“ – išmoksite rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją apie nekilnojamojo turto rinką. Vykdyti nekilnojamojo turto objektų pirkėjų ir (ar) nuomininkų paiešką. 

„Tarpininkavimas parduodant, perkant ar nuomojant nekilnojamąjį turtą“ – gebėsite konsultuoti klientus nekilnojamojo turto pirkimo, pardavimo ar nuomos klausimais. Rengti nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarčių projektus. 

„Įvadas į darbo rinką“ –  realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

 

Pasirenkamieji moduliai:

„Nekilnojamojo turto nuomos priežiūra“ – išmoksite atstovauti klientams nuomojant ar nuomojantis nekilnojamąjį turtą. Teikti nekilnojamojo turto nuomos priežiūros paslaugą. 

„Parduodamo ar nuomojamo nekilnojamojo turto objekto reklamos organizavimas“ – gebėsite reklamuoti parduodamą ar nuomojamą nekilnojamojo turto objektą. Parengti parduodamo ar nuomojamo nekilnojamojo turto objekto pristatymą. 

*Pasirenkamieji moduliai „Nekilnojamojo turto nuomos priežiūra“  ir „Parduodamo ar nuomojamo nekilnojamojo turto objekto reklamos organizavimas“ skirti tik pirminei mokymo programai (P43041601).

Įgytų kompetencijų vertinimas:  

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė.
Baigus visą modulinę programą vyksta Įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų). 

Visą nekilnojamojo turto brokerio modulinę profesinio mokymo programą galite čia. 

Susidomėjote?
Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/
Išsami informacija tel. +370 626 64580.

 

Dalintis su draugais: