Paramedikas

Mokykitės paramediko mokymo programoje

Priimame mokytis:

  • po 12 klasių (programos trukmė 2 metai), programos kodas P43091401;
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikaciją į tęstinę programą (trukmė 1,5 metų), programos kodas T43091401.

Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Būsimo darbo specifika

Įgiję paramediko kvalifikaciją asmenys galės verstis paramediko praktika Lietuvos Respublikoje tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti skubiosios medicinos pagalbos paslaugas ir (ar) kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir paramedikas. Paramedikas paslaugas teikia visų amžiaus grupių pacientams. Paramedikas sveikatos apsaugos sistemoje dirba savarankiškai arba komandoje, kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais specialistais. Darbas reikalauja fizinės ištvermės, psichologinio atsparumo, gali būti dirbama pamainomis, darbo metu privaloma dėvėti specialiuosius darbo drabužius. Paramedikas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, tikslumas, fizinis ištvermingumas, gebėjimas mokytis, gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas greitai orientuotis.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

  • „Kompleksinis žmogaus kūno vertinimas ir komunikacija“ – Išmoksite vertinti žmogaus kūno anatomiją, fiziologiją, patologiją. Bendrauti ir bendradarbiauti su pacientais bei jų šeimų nariais, sveikatos priežiūros komandos nariais, institucijomis, susijusiomis su asmens sveikatos priežiūra

  • „Pirmosios pagalbos teikimas“ – Sužinosite ir išmoksite kaip reikia teikti pirmąją pagalbą bei atlikti pradinį nukentėjusiojo gaivinimą.

  • „Būtinosios medicinos pagalbos teikimas pagal kompetenciją“ – Atpažinsite paciento ūmias būkles ir traumas. Išmoksite teikti pacientui būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių ir traumų atvejais.

  • „Paciento transportavimas“ – Išmoksite paruošti pacientą transportavimui ir taisyklingai jį transportuoti.

  • „Prevencinių medicinos priemonių taikymas“ – Išmanysite sveikatos sutrikimų profilaktikos priemones bei mokėsite jas taikyti.

  • „Medicinos pagalbos teikimas ekstremalių situacijų metu“ – Išmoksite pasiruošti veikti ekstremalių situacijų metu ir teikti medicinos pagalbą ekstremalių situacijų metu.

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė  (testas) ir praktinė.
Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: www.profesinis.lamabpo.lt

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: