Projektai

Kompetentinga, šiuolaikiška ir inovatyvių idėjų nestokojanti plėtros skyriaus komanda kartu su Centro bendruomene rengia ir vykdo projektus, skirtus Centro strateginių tikslų įgyvendinimui bei bendruomenės poreikių tenkinimui. Atsižvelgiant į projektų tikslus bei jų pobūdį, Centro projektų portfelį sudaro infrastruktūros atnaujinimui, švietimo inovacijoms bei bendruomenės narių kvalifikacijos tobulinimui skirti projektai, finansuojami tiek Centro, tiek įvairių finansavimo programų lėšomis.

Kontaktai  

Plėtros skyrius
Tel. +370 615 73441 
El. p. projektai@kaupa.lt