lt en

Projektai

Kompetentinga, šiuolaikiška ir inovatyvių idėjų nestokojanti plėtros skyriaus komanda kartu su Centro bendruomene rengia ir vykdo projektus, skirtus Centro strateginių tikslų įgyvendinimui bei bendruomenės poreikių tenkinimui. Atsižvelgiant į projektų tikslus bei jų pobūdį, Centro projektų portfelį sudaro infrastruktūros atnaujinimui, švietimo inovacijoms bei bendruomenės narių kvalifikacijos tobulinimui skirti projektai, finansuojami tiek Centro, tiek įvairių finansavimo programų lėšomis.

Kontaktai

Tel: +370 37 207185
El. paštas: projektai@kaupa.lt