lt en

Infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra

Šią projektų programą sudaro visi Centro įgyvendinami bei įgyvendinti projektai, skirti Centro materialinės ir techninės bazės atnaujininimui ir/arba plėtrai t.y. nekilnojamo turto objektų atnaujinimui, IT įrangos (įskaitant programinę įrangą) įsigijimui ir integravimui, įvairaus pobūdžio įrangos, skirtos mokymui(si) įsigyjimui ir pan., siekiant užtikrinti tinkamas sąlygas įgyvendinti pagrindines Centro veiklasInfrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektų programos tikslinė grupė – Centro bendruomenės nariai bei kiti asmenys, besinaudojantys Centro infrastruktūra.