lt en

Infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra

Šią projektų programą sudaro visi Karaliaus Mindaugo PMC įgyvendinami bei įgyvendinti projektai, skirti Karaliaus Mindaugo PMC materialinės ir techninės bazės atnaujininimui ir/arba plėtrai t.y. nekilnojamo turto objektų atnaujinimui, IT įrangos (įskaitant programinę įrangą) įsigijimui ir integravimui, įvairaus pobūdžio įrangos, skirtos mokymui(si) įsigyjimui ir pan., siekiant užtikrinti tinkamas sąlygas įgyvendinti pagrindines Karaliaus Mindaugo PMC veiklas. Infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektų programos tikslinė grupė – Karaliaus Mindaugo PMC bendruomenės nariai bei kiti asmenys, besinaudojantys Karaliaus Mindaugo PMC infrastruktūra.