lt en
Programa Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-V-721 priemonė „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“
Projekto pavadinimas Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektorinis praktinio mokymo centro plėtra
Projekto numeris 09.1.2-CPVA-V-721-07-0002
Projekto vykdytojas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Projekto trukmė 24 mėnesiai, 2018 m. gruodis – 2021 m. gruodis, pratęsta iki 2022 m. 09 mėn. 
Projekto tikslas Projekto tikslas – atnaujinti Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų praktinio mokymo centro „Modus“ (lot. „Dermė“) infrastruktūrą. Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektorinis praktinio mokymo centras (toliau – SPMC) siekia užtikrinti profesinio mokymo paslaugų kokybę bei jos atitiktį nuolat besikeičiančios darbo rinkos poreikiams. SPMC turima infrastruktūra nėra tokios apimties, kad tenkintų besimokančiųjų ir norinčių mokytis SPMC poreikius, o turima SPMC įranga yra nepakankama ir nusidėvėjusi. Siekiant užtikrinti darbo rinkos poreikius projekto įgyvendinimo metu planuojama suremontuoti patalpas, esančias adresu Miško g. 15, Kaune, atnaujinti ir išplėsti turimą įrangą, skirtą floristo, paramediko, grožio krypties profesinio mokymo programų įgyvendinimui. Projektu sukurti rezultatai sudarys sąlygas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui teikti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugas, kurti modernią, poreikius atitinkančią mokymo aplinką, didinti Centro patrauklumą.
Projekto biudžetas 821 155,55 Eur