lt en

Svečių aptarnavimo darbuotojas (Kaune)

Priimame mokytis:

• turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 1 metai), programos kodas T43101305.

Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Būsimo darbo specifika

Įgiję svečių aptarnavimo darbuotojo kvalifikaciją, galėsite dirbti mažuose viešbučiuose, svečių namuose, kaimo turizmo sodybose ir kitose apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, tvarkyti ir prižiūrėti patalpas, gaminti ir patiekti nesudėtingus patiekalus, suteikti informaciją ir kitas paslaugas svečiams. Dirbtami svečių aptarnavimo darbuotoju privalėsite turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, dėvėti specialius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Svečių aptarnavimo darbuotojas turi žinoti apgyvendinimo paslaugas teikiančioms įmonėms keliamus reikalavimus, gebėti suvaldyti ir spręsti darbo metu kylančias konfliktines situacijas. Savo darbe jis vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„Svečių priėmimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje“ išmanysite apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių siūlomas paslaugas, svetingumo principus, svečių tipus ir jų poreikius. Gebėsite priimti svečius, teikti jiems pagalbą ir informaciją apie įmonėje teikiamas paslaugas, miesto lankytinas vietas, krašto tradicijas.

„Apskaitos proceso organizavimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje“ išmanysite apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių apskaitos principus. Gebėsite tvarkyti ūkio priemonių, materialinių vertybių ir finansinių dokumentų apskaitą kompiuterinėmis programomis.

„Bendrosios tvarkos priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje“sužinosite kaip palaikyti bendrąją tvarką apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje, kaip padėti svečiams ekstremalių situacijų metu. Gebėsite prižiūrėti augalus vidaus ir lauko teritorijoje bei prižiūrėti tvarką lauko teritorijoje.

„Kambarių ir bendrojo naudojimo patalpų tvarkymas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje“išmanysite sanitarijos ir higienos reikalavimus, keliamus apgyvendinimo paslaugas teikiančioms įmonėms. Gebėsite tvarkyti gyvenamuosius kambarius ir bendrojo naudojimo patalpas, identifikuoti kambaryje esančios įrangos gedimus, inventoriaus trūkumus.

„Pusryčių paruošimas“ sužinosite apie maisto produktų savybes, maistinę vertę, produktų apdorojimo būdus. Gebėsite parinkti maisto produktus naudojimui ir paruošti pusryčių užkandžius ir (arba) patiekalus, laikantis sanitarijos ir higienos reikalavimų.

„Maitinimo paslaugų suteikimas svečiams“ išmanysite elgesio su svečiais taisykles ir normas, stalų serviravimą, lankytojų aptarnavimą nesudėtingų maitinimų metu. Gebėsite paruošti maitinimo salę (vietą), patiekti gėrimus ir patiekalus salėje ar kambariuose, bei dirbti restoranų valdymo programomis, kasos aparatais.

„Įvadas į darbo rinką“ –  realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė  (testas) ir praktinė.
Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Visą svečių aptarnavimo darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: www.profesinis.lamabpo.lt

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: