Priimame mokytis:

  • Po 12 klasių turinčius 1 ar daugiau švietimo programų kvalifikacijų (programos trukmė 30 savaičių), programos kodas T54092201.
    V – lygio programa.

Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje.
Nuoroda į sistemą: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Būsimo darbo specifika

Pedagogo padėjėjas įgijęs kvalifikaciją galės padėti pedagogui organizuoti ugdymo procesą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, savarankiškai teikti individualizuotą pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, tobulinti savo profesines kompetencijas. 
Pedagogo padėjėjas, įgijęs pedagogo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir (arba) nevalstybinėse ugdymo įstaigose.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„Pagalba pedagogui organizuoti ugdymo procesą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“ – išmoksite padėti pedagogui pritaikyti ugdymo turinį specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui bei padėti pedagogui taikyti efektyvias ugdymo, vertinimo strategijas.

„Individualizuota pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“ – gebėsite padėti mokiniui pasiekti mokymosi rezultatus, bendradarbiaujant su pedagogu; parengti ir (ar) pritaikyti mokiniams tinkamą ugdymui skirtą aplinką pagal pedagogo nurodymus bei kaupti informaciją apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio mokymąsi.

„Profesinių kompetencijų tobulinimas“ – išmoksite analizuoti savo veiklą ir numatyti jos tobulinimo kryptis bei pasirinkti profesinio tobulėjimo formą, būdus ir priemones.

„Įvadas į darbo rinką“ – realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė.
Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Visą pedagogo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: