lt en

Priimame mokytis:

• po 10 klasių (programos trukmė 2,5 metų), programos kodas P42041501;

• po 12 klasių (programos trukmė 1 metai), programos kodas P43041501;

• turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 1 metai), programos kodas T43041502.

Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Būsimojo darbo specifika

Asmuo, įgijęs biuro administratoriaus kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose.

 

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„Dokumentų valdymas įstaigoje“ – išmoksite rengti įvairius įstaigos dokumentus bei tvarkyti įstaigos administracijos dokumentus ir elektroninių dokumentų valdymo sistemą.

„Pagalba įstaigos vadovybei ir darbuotojams organizuojant kasdienę įstaigos veiklą“ – gebėsite teikti pagalbą įstaigos vadovui bei darbuotojams planuojant įstaigos vadovo darbotvarkę ir organizuojant posėdžius, renginius ir organizuoti įstaigos darbuotojų aprūpinimą technine įranga ar kanceliarinėmis priemonėmis.

„Įstaigos lankytojų priėmimas ir aptarnavimas“ – gebėsite priimti įstaigos lankytojus ir atsakyti į jiems kylančius klausimus ir organizuoti svečių aptarnavimą.

„Įvadas į darbo rinką“ – realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai:

„Personalo organizavimas“ – išmoksite organizuoti personalą įstaigos viduje ir organizuoti naujo personalo įdarbinimą.

„Įstaigos internetinio puslapio turinio ir socialinių tinklų paskyrų valdymas“ – gebėsite valdyti įstaigos internetinio puslapio turinį ir socialinių tinklų paskyras.

Moduliai „Personalo organizavimas“ ir „Įstaigos internetinio puslapio turinio ir socialinių tinklų paskyrų valdymas“ skirti tik pirminėms mokymo programoms.

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Visą biuro administratoriaus modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: