lt en

Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojas (Kaune ir Palangoje)

Priimame mokytis:

  • po  10 klasių (trukmė 2,5 metai), programos kodas P42081201;
  • po 12 klasių (trukmė 1,5 metai), programos kodas P43081201;
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (trukmė 1 metų), programos kodas T43081201.

Galima mokytis Kaune ir Palangoje. Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Būsimo darbo specifika

Asmuo, įgijęs dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo kvalifikaciją, galės dirbti laisvai samdomu darbuotoju įmonėse vykdančiose dekoratyvinių augalų auginimo, želdynų įrengimo ir priežiūros, augalų komponavimo (floristikos) veiklą ar užsiimti individualia veikla. Dirbama lauke ir uždaroje patalpoje, būdingas individualus ir komandinis darbas.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

Dekoratyvinių augalų auginimas ir priežiūra – išmoksite paruošti dirvą ir substratus dekoratyviniams augalams auginti,  gebėsite dauginti ir auginti dekoratyvinius augalus bei įveisti sodą. Išmoksite formuoti dekoratyvinius augalus bei juos paruošti realizavimui.

Želdynų įrengimas ir priežiūra – gebėsite planuoti želdyno įrengimą bei paruošti teritoriją želdynams įrengti, taip pat prižiūrėti želdinius bei įrengti mažosios architektūros elementus. Išmoksite mechanizuoti želdynų įrengimo ir priežiūros darbus.

 Augalų komponavimas interjere – gebėsite auginti ir prižiūrėti interjero augalus bei sudaryti augalų kompozicijas. 

„Įvadas į darbo rinką“ –  realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai:

Balkonų ir terasų apželdinimas ir priežiūra * – gebėsite sudaryti augalų asortimentus balkonų ir terasų želdinimui ir gebėti apželdinti balkonus ir terasas.

 Floristinių kompozicijų plokštumoje komponavimas *– gebėsite kurti floristinius paveikslus, floristinius pano, širmas ir kilimus bei floristines kompozicijas plokštumoje interjero ir eksterjero dekoravimui.

 Aromatinių augalų auginimas ir derinimas želdynuose * – gebėsite auginti aromatinius augalus, juos paruošti realizuoti bei derinti aromatinius augalus želdynuose.

* Moduliai  Balkonų ir terasų apželdinimas ir priežiūra“, „Floristinių kompozicijų plokštumoje komponavimas“ ir „Aromatinių augalų auginimas ir derinimas želdynuose“ skirti tik pirminėms mokymo programoms (P43081201 ir P42081201)

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė.
Baigus visą modulinę programą vyksta Įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Visą dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: