lt en

Patalpų administratorius (Kaune)

Priimame mokytis:

  • po 12 klasių (programos trukmė 30 savaičių), programos kodas P43041301;
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 30 savaičių), programos kodas T43041301.

Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Būsimo darbo specifika

Įgiję patalpų administratoriaus kvalifikaciją, galėsite dirbti pastatų prižiūrėtoju, pastatų administratoriumi. Būdingos individualios ir komandinio darbo sąlygos kompiuteriu, telefonu, internetu, galimos aktyvios specifinės veiklos, darbas su įvairių tipų žmonėmis.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

Patalpų administravimo paslaugų teikimo organizavimas“ – gebėsite apibūdinti personalo planavimo, paieškos ir atrankos pagrindinius principus, etapus ir metodus. Mokėsite atlikti patalpų valymo ir tvarkymo bei patalpų apsaugos darbuotojų paiešką ir atranką bei gebėsite apmokyti patalpų valymo ir tvarkymo bei patalpų apsaugos darbuotojus. Mokėsite sudaryti ir administruoti sutartis su patalpų administravimo paslaugas teiksiančiais rangovais, parinkti ir gebėsite įsigyti patalpų administravimo paslaugoms teikti reikalingas priemones (įrenginius, inventorių). Gebėsite vesti patalpų administravimo paslaugoms teikti reikalingų priemonių (įrenginių, inventoriaus) apskaitą bei apibūdinti patalpų administravimo veiklos dokumentus. Mokėsite parengti teisės aktais nustatytą patalpų eksploatavimui reikalingą dokumentaciją, parengti ir pateikti patalpų savininkams ataskaitas apie suteiktas paslaugas ar atliktus darbus.

Patalpų administravimo paslaugų teikimas“ – gebėsite paaiškinti patalpų valymo ir tvarkymo darbus, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimus. Mokėsite instruktuoti patalpų valymo ir tvarkymo darbus atliekančius darbuotojus ir prižiūrėti ir vertinti patalpų valymo ir tvarkymo darbus bei kontroliuoti patalpų valymo ir tvarkymo darbų priemonių (įrenginių, inventoriaus) naudojimą. Išmanysite atsiskaitymus už komunalines paslaugas ir mokėsite apskaičiuoti mokesčius už komunalines paslaugas. Gebėsite administruoti sutartis su komunalinių paslaugų tiekėjais.

Mokėsite paaiškinti patalpų inžinerinių konstrukcijų ir inžinerinės įrangos priežiūros reikalavimu bei gebės organizuoti patalpų inžinerinių konstrukcijų ir inžinerinės įrangos inventorizaciją ir priežiūrą. Gebėsite parengti ir pateikti patalpų savininkui defektinius aktus su defektų (gedimų) šalinimo rekomendacijomis bei organizuoti paprastuosius patalpų remonto darbus.

Išmanysite patalpų apsaugos organizavimo bei asmenų lydėjimo patalpose tvarką ir gebėsite organizuoti patalpų stebėjimą naudojant technines priemones bei tinkamai reaguoti į incidentus ir apie juos informuoti patalpų savininkus.

„Įvadas į darbo rinką“ –  realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai:

Pastatų aplinkos tvarkymo ir apželdinimo organizavimas“* –  Išmanysite pastatų aplinkos tvarkymo darbus bei  gebėsite planuoti aplinkos tvarkymo darbus, parinkti įrankius ir įrangą aplinkos tvarkymui. prižiūrėti ir vertinti aplinkos tvarkymo darbuotojų darbą. Gebėsite parinkti augalus,  priemones ir medžiagas pastatų aplinkos apželdinimui bei prižiūrėti ir vertinti želdynų tvarkymo darbuotojų darbą.

 „Patalpų valymo po remonto organizavimas“* – gebėsite apibūdinti valiklius, tinkamus patalpų valymui po inžinerinių konstrukcijų ar inžinerinės įrangos remonto, įvairių paviršių valymo po remonto naujausias technologijas. Gebėsite parinkti įrankius ir įrangą patalpų valymui po remonto bei organizuoti valiklių, įrankių bei įrangos patalpų valymui pirkimą ar nuomą ir prižiūrėti valymo įrangos, įrankių ir valiklių naudojimą, vertinti patalpų valymo po remonto kokybę.

*Moduliai „Pastatų aplinkos tvarkymo ir apželdinimo organizavimas“ ir „Patalpų valymo po remonto organizavimas“ skirti tik pirminei mokymo programai (P43041301P).

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė  (testas) ir praktinė.
Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

 Visą Patalpų administratoriaus modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

 Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: