Pasitelktas teikėjas

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras yra penkių sektorių pasitelktas teikėjas:

 • Paslaugų administravimo, įstaigų aptarnavimo ir saugos užtikrinimo veiklos sektorius
 • Socialinių paslaugų sektorius
 • Sveikatos priežiūros ir grožio paslaugų sektorius
 • Tekstilės, aprangos ir odos dirbinių gamybos sektorius
 • Turizmo, sporto, renginių ir poilsio paslaugų sektorius

Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo teorinės ir praktinės dalies tvarkaraščio datų derinimo prašome užpildyti informaciją

               

Pasitelkto teikėjo funkcijos

 • rengia ir atnaujina priskirtoms kvalifikacijoms teorinės dalies (žinių) vertinimo testų struktūras, kuriose nurodytas kiekvienos kompetencijos įvertis taškais kiekvienai profesiniame standarte aprašytai kvalifikacijai;
 • rengia ir atnaujina atitinkamų kvalifikacijų teorinės dalies (žinių) vertinimo testų klausimus;
 • rengia ir atnaujina atitinkamų kvalifikacijų praktinių gebėjimų demonstravimo užduotis ir jų vertinimo instrukcijas;
 • pasitelkia metodines komisijas teorinės dalies (žinių) vertinimo testų struktūrai ir klausimams, praktinėms gebėjimų demonstravimo užduotims rengti ir atnaujinti, organizuoja jų darbą;
 • organizuoja asmenų, kurie kvalifikaciją sudarančias kompetencijas įgijo nesimokę pagal formaliojo profesinio mokymo programą, teorinės dalies (žinių) ir praktinės dalies (gebėjimų) vertinimą;
 • organizuoja asmenų, įgijusių IV–V lygio kvalifikacijų kompetencijas, praktinės dalies (gebėjimų) vertinimą, parenka praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietą.

 

Daugiau informacijos galite rasti čia

Kontaktai:

Rita Mičiulienė
Tel. +370 652 65701
El. paštas: rita.miciuliene@kaupa.lt

Tomas Darbutas
Tel. +370 610 61406
El. paštas: tomas.darbutas@kaupa.lt