lt en

Priimame mokytis:

  • po 10 klasių (programos trukmė 3 metai), programos kodas P42072303 (įgyjant vidurinį išsilavinimą);
  • po 10 klasių (programos trukmė 1 m.), programos kodas P32072304 (suteikiama tik profesinė kvalifikacija);
  • po 12 klasių (programos trukmė 2 metai), programos kodas P43072303;
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų į tęstinę programą (trukmė 1,5 metų), programos kodas T43072301;
  • turinčius 1 kvalifikaciją ir pagrindinį išsilavinimą į tęstinę programą (trukmė 1 metai), programos kodas T32072302, III lygio mokymo programa.

Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Būsimo darbo specifika

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti siuvimo įstaigose, siūti drabužius individualiai bei vykdyti smulkųjį siuvimo paslaugų verslą, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„Pasiruošimas siuvimo procesams“ – šiame modulyje išmoksite paruošti siuvėjo darbo vietą ir siuvimo technologiniuose procesuose naudojamą įrangą. Sužinosite, kaip paruošti medžiagas ir reikalingą furnitūrą. Išmoksite valdyti ir prižiūrėti siuvimo technologiniuose procesuose naudojamą įrangą bei atlikti rankinius siuvimo darbus, siūti mašinines siūles. 

„Drabužių detalių sukirpimas ir siuvimas“ – šiame modulyje išmoksite sukirpti drabužių detales, apdoroti ir siūti drabužių detales.

„Juosmeninių drabužių siuvimas“ – išmoksite naudotis juosmeninių drabužių modelių aprašymais, konstrukciniais brėžiniais ir technologinėmis schemomis. Išmoksite sukirpti juosmeninių drabužių detales, apdoroti ir siūti juosmeninių drabužių detales, jungti juosmeninių drabužių detales į gaminį. Sužinosite dažniausiai pasitaikančias juosmeninių drabužių siuvimo klaidas bei kaip taisyti juosmeninius drabužius bei atlikti juosmeninių drabužių baigiamąją apdailą.

„Petinių drabužių be pamušalo siuvimas“ – išmoksite sukirpti petinių drabužių be pamušalo detales, apdoroti ir siūti petinių drabužių be pamušalo detales, jungti petinių drabužių be pamušalo detales į gaminį,taisyti petinius drabužius be pamušalo bei atlikti petinių drabužių be pamušalo apdailos baigiamuosius darbus. Paruošti petinius drabužius be pamušalo užsakovui.

„Petinių drabužių su pamušalu siuvimas“ – išmoksite sukirpti petinių drabužių su pamušalu detales, apdoroti ir siūti petinių drabužių viršaus ir pamušalo detales, jungti petinių drabužių viršaus detales su pamušalu, taisyti petinius drabužius su pamušalu. Atlikti petinių drabužių su pamušalu apdailos baigiamuosius darbus bei paruošti gaminį užsakovui.

„Drabužių siuvimas pagal užsakymus“ – išmoksite priimti siuvimo paslaugos užsakymą, parinkti drabužio modelį pagal užsakovo pageidavimą, figūros ypatumus ir turimas medžiagas. Išmatuoti užsakovo figūrą ir apskaičiuoti drabužio siuvimo paslaugos sąnaudas. Parengti drabužių lekalus. Paruošti medžiagas ir sukirpti drabužių detales. Siūti drabužius primatuojant. Atlikti drabužių apdailos baigiamuosius darbus. Paruošti drabužius užsakovui.

„Įvadas į darbo rinką“ –  realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai:

„Drabužių taisymas“*– išmoksite taisyti ir atnaujinti drabužius.

 Vaikiškų drabužių siuvimas“* – išmoksite naudotis vaikiškų drabužių modelių aprašymais, konstrukciniais brėžiniais ir technologinėmis schemomis, sukirpti ir pasiūti vaikiškus drabužius.

„Drabužių iš megztinių medžiagų siuvimas“* – išmoksite parinkti medžiagas bei furnitūrą, drabužių iš megztinių medžiagų detalių apdorojimo būdus, siuvimo technologiją ir schemas, pasiūti drabužius iš megztinių medžiagų.

„Vyriškų drabužių siuvimas“* – išmoksite naudotis vyriškų drabužių modelių aprašymais, konstrukciniais brėžiniais ir technologinėmis schemomis, sudaryti vyriškų drabužių bazinius konstrukcinius brėžinius, sukirpti drabužių detales ir jas jungti į gaminį, taip pat taisyti vyriškų drabužių defektus.

„Drabužių modeliavimas“* – išmoksite sukurti drabužio modelį bei sudaryti lekalus.

Pasirenkamieji moduliai „Drabužių taisymas“*, „Vaikiškų drabužių siuvimas“*, „Drabužių iš megztinių medžiagų siuvimas“*, „Vyriškų drabužių siuvimas“*, „Drabužių modeliavimas“* skirti tik  pirminei mokymo programai (P42072303, P43072303).

 

Siuvėjo programos kodas P32072304 bei T32072302 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„Pasiruošimas siuvimo procesams“ – šiame modulyje išmoksite paruošti siuvėjo darbo vietą ir siuvimo technologiniuose procesuose naudojamą įrangą. Sužinosite, kaip paruošti medžiagas ir reikalingą furnitūrą. Išmoksite valdyti ir prižiūrėti siuvimo technologiniuose procesuose naudojamą įrangą bei atlikti rankinius siuvimo darbus. 

„Drabužių detalių siuvimas – šiame modulyje išmoksite paruošti drabužių detales, Siūti mašinines siūles. Sužinosite, kaip atlikti drabužių detalių drėgminį šiluminį apdorojimą, atpažinti siuvinių medžiagas, siūti drabužių detales bei šalinti drabužių detalių technologinius defektus.

Drabužių detalių jungimas į gaminį – modulyje jungsite atskiras drabužių detales į gaminį bei mokėsite šalinti gaminio technologinius defektus.

Pasirenkamieji moduliai:

„Drabužių detalių sukirpimas“* – modulyje išmoksite paruošti darbo vietą ir įrangą sukirpimo procesams, paruošti medžiagas sukirpti bei mokėsite sukirpti drabužių detales.

„Siuvinėjimas ir drabužių apdaila“* – mokysitės paruošti darbo vietą ir siuvinėjimo įrangą bei įrankius siuvinėjimo procesams bei atlikti siuvinėjimo operacijas bei reikalingą apdailą.

„Baldinių medžiagų siuvimas“* – modulis skirtas išmokti sukirpti baldines medžiagas, paruošti baldinių medžiagų detales bei jungti atskiras baldinių medžiagų detales į gaminį. Taip pat atlikti baigiamuosius baldinių medžiagų siuvimo darbus.

*Pasirenkamieji moduliai skirti tik pirminei mokymo programai (P32072304). 

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė  (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta Įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Visą Siuvėjo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

 Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: