lt en

Žirgininkystės darbuotojas (Kaune)

Priimame mokytis:

  • po 10 klasių (programos trukmė 3 metai), programos kodas P42081101;
  • po 12 klasių (programos trukmė 2 metai), programos kodas P43081101;
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 2 metai), programos kodas T43081104.

Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Būsimo darbo specifika

Asmuo, įgijęs žirgininkystės darbuotojo kvalifikaciją, galės dirbti samdomais darbuotojais ir pagalbininkais stambių gyvulių veterinarijos klinikose, žirgų priežiūros, auginimo ir treniravimo specialistais žirgynuose, kaimo turizmo sodybose, kurti nuosavą žirgininkystės verslą, taip pat vykdyti individualią veiklą. Mokymo programa skirta kvalifikuotam žirgininkystės darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai auginti ir prižiūrėti žirgus, juos treniruoti, organizuoti renginius su žirgais, vykdyti žirgininkystės ir konsultacinę veiklas.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„Žirgų auginimas ir priežiūra“ – susipažinsite su pagrindiniais pašarais žirgams, jų rūšimis ir maistine verte. Šersite  žirgus pagal sudarytą mitybos racioną. išmoksite žirgų priežiūros standartus, gyvenamosios aplinkos ir higienos reikalavimus. Tvarkysite žirgų laikymo gardus. Atliksite žirgų higienos procedūras. Susipažinsite su  žirgo organų sistemomis ir jų fiziologiniais procesais. Išmoksite atpažinti sergančio žirgo požymius. Taikysite žirgų ligų profilaktikos priemones pagal veterinarijos gydytojo nurodymus. Atliksite  tempimo pratimus žirgui ir  masažą žirgams. Sužinosite  kumeliavimosi eigą, kumeliukų auginimo principus.

 „Žirgų treniravimas“ – sužinosite apie  žirgo biomechaniką. Išmoksite žirgų  treniravimo metodus. Susipažinsite su  žirgų treniravimo inventoriumi ir jo pritaikymu. Išmoksite pabalnoti ir pakamanoti žirgą treniruotei, kinkyti žirgą. Treniruosite žirgą skirtingais metodais ir būdais.   Išmoksite valdyti žirgą jojant įvairiais aliūrais. Atliksite jojimo elementus su žirgu.

 Renginių su žirgais organizavimas“ – susipažinsite su žirginio sporto rungtimis, jojimo varžybų organizavimo ir dalyvavimo jose reikalavimais. Susipažinsite su žirginio sporto rungčių taisyklėmis, teisėjavimu. Išmoksite paruošti aikštę  konkūrų ir dailiojo jojimo varžyboms. Susipažinsite su  žirgų estetinės išvaizdos reikalavimais pagal žirgų sporto rungtis, pasirodymus. Išmoksite paruošti žirgą pagal žirgų sporto rungtį. Išmoksite paruošti žirgų sporto inventorių varžyboms.

 „Žirgininkystės veiklos vykdymas ir konsultacinė veikla – susipažinsite su pagrindiniais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais žirgų laikymą, priežiūrą. Išmoksite parengti verslo planą, susipažinsite su žirgyno administravimo veikla. Sudarysite žirgyno paslaugų rinkinį klientui, įvertinus jo poreikius.  Išmoksite konsultuoti žirgų priežiūros, mitybos raciono ir treniravimo klausimais pagal savo kompetencijas. Išmoksite taikyti pagrindinius profesinės etikos principus konsultacinėje ir edukacinėje veikloje. Vykdysite edukacinius užsiėmus su žirgais.

 „Įvadas į darbo rinką“ – įsivertinsite ir realioje darbo vietoje demonstruodami įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika ir adaptuositės realioje darbo vietoje. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai:

 „Poilsio paslaugų su žirgais teikimas“* –  susipažinsite su  žirgų panaudojimo galimybėmis teikiant poilsio paslaugas su žirgais. Susipažinsite su poilsinių stovyklų su žirgas paslaugų teikimu bei žygių su žirgais paslaugų teikimu. Susipažinsite su žirgų vadeliojimo inventoriumi bei  vadeliojimo principais.

„Žirgų paruošimas ir demonstravimas vertinimui“*susipažinsite su  žirgų vertinimo principais. Išmoksite paruošti  eržilus ir kumeles vertinimui ir juos vertinti. Treniruosite žirgą vertinimui įvairiais aliūrais. Demonstruosite žirgo judesį įvairiais aliūrais. Išmoksite paruošti žirgą ir inventorių vertinimui pagal reikalavimus, paruošti žirgų vertinimo aplinką.

* Moduliai   „Poilsio paslaugų su žirgais teikimas“ ir „Žirgų paruošimas ir demonstravimas vertinimui“ skirti tik pirminėms mokymo programoms (P42081101 ir P43081101).

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė  (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta Įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Visą žirgininkystės darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia. 

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: