Priimame mokytis:

  • mokinius su spec. ugdymo poreikiais (programos trukmė 3 metai, 60 kreditų) – programos kodas  P20021401, išsilavinimas nereglamentuotas ir mokymasis socialinių įgūdžių ugdymo programoje;
  • mokinius neturinčius pagrindinio išsilavinimo (programos trukmė 1 metai), programos kodas P21021402;
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 1 metai), programos kodas T21021401

Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Būsimo darbo specifika

Asmuo, įgijęs floristo padėjėjo kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti parduotuvėse, fizinėse pardavimo vietose, internetinėse parduotuvėse, gėlių salonuose ir pan.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Augalų paruošimas – gebėsite prižiūrėti auginamus augalus ir vazoninius bei skintus augalus, paruošti juos komponavimui, Paruošti skintus augalus.

Nesudėtingų kompozicijų sudarymas – gebėsite rišti skintus augalus, gaminti floristiniams darbams reikalingas detales ir konstrukcijas bei sudaryti nesudėtingas temines augalų kompozicijas.

Floristinių darbų pakavimas – gebėsite pakuoti skintus ir vazoninius augalus.

„Įvadas į darbo rinką“ – realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai

Floristinių atvirukų gaminimas * – gebėsite paruošti darbo vietą, priemones, medžiagas, floristines detales atvirukų gamybai bei išmoksite gaminti floristinius atvirukus pagal pateiktus pavyzdžius.

Floristinių detalių proginio ir šventinio stalo dekorui gaminimas * – gebėsite parinkti populiariausias proginio ir šventinio stalo puošybos detales pagal šventės temą ir gaminti nesudėtingas proginio ir šventinio stalo floristines puošybos detales.

Nesudėtingų floristinių vainikų gaminimas *– gebėsite paruošti reikalingas medžiagas ir priemones floristinių vainikų gaminimui pagal paskirtį ir rūšį bei gaminti nesudėtingus floristinius vainikus.

* Moduliai „Floristinių atvirukų gaminimas“, „Floristinių detalių proginio ir šventinio stalo dekorui gaminimas“ ir „Nesudėtingų floristinių vainikų gaminimas“ skirti tik pirminėms mokymo programoms (P21021401, P21021402)

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Visą floristo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: