Priimame mokytis: 

  • po 10 klasių (programos trukmė 3 metai), programos kodas M43021401;
  • po 12 klasių (programos trukmė 1 metai ir 6 mėnesiai), programos kodas M444021402;
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 1 metai), programos kodas T43021402.

Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Būsimo darbo specifika

Įgiję floristo kvalifikaciją asmenys galės organizuoti darbų paskirstymą, parinkti, tvarkyti ir naudoti floristines medžiagas ir įrankius, apskaičiuoti floristinių medžiagų, gaminių ir paslaugų kainą, pažinti ir parinkti augalus, ruošti juos komponuoti, valdyti kompozicijos meninės raiškos ir derinimo priemones, parinkti ir taikyti augalų tvirtinimo ir komponavimo būdus, komponuoti proginę ir šventinę floristiką, komponuoti interjero ir aplinkos floristiką, komponuoti gedulo renginiams skirtą floristiką, kurti floristinius paveikslus, gaminti floristiniams darbams reikalingas detales ir konstrukcijas, saugiai individualiai / kolektyviai dirbti, laikantis sveikatos ir aplinkos tausojimo, darbo saugos reikalavimų. Įgiję floristo kvalifikaciją asmenys galės dirbti savarankiškai arba kolektyviai, organizuoti darbo vietą, aptarnauti klientus, prižiūrėti ir komponuoti skintus, džiovintus, vazoninius ir dirbtinius augalus, dirbti floristinėmis medžiagomis, aksesuarais, gamybos įrenginiais ir įrankiais, dirbti kasos ir kortelių nuskaitymo aparatais.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„Augalų pažinimas ir paruošimas komponuoti“ – sužinosite augalo sudedamąsias dalis ir gebėsite apibūdinti jų pritaikymą floristinėse kompozicijose. Išsiskinsite augalų klasifikavimo principus. Išmoksite atpažinti populiariausius skintus bei  vazoninius augalus, gebėsite apibūdinti jų pritaikymą. Susipažinsite su džiovintų augalų įvairove, išmoksite užrašyti ir charakterizuoti džiovinti tinkamus augalus. Sužinosite  pagrindinius augalų paruošimo komponuoti būdus. Išmoksite atpažinti, parinkti ir pritaikyti gamtines ir pramonines medžiagas, naudojamas floristikoje. Gebėsite paruošti ir komponuoti skintus, vazoninius bei džiovintus augalus. Išmoksite prižiūrėti, įpakuoti ir transportuoti augalus bei jų kompozicijas.

„Augalų komponavimo technologijos“ – susipažinsite su floristiniais įrankius ir jų saugaus naudojimo taisyklėmis. Sužinosite  augalų tvirtinimo,  pagrindinius augalų komponavimo būdus. Susipažinsite su floristikoje naudojamais indais ir jų savybėmis. Išmoksite taikyti augalų komponavimo būdus interjero dekorui skirtose kompozicijose, panaudoti tvirtinimo medžiagas, parinkti ir taikyti augalų tvirtinimo būdus, komponuoti puokštes. Išmoksite parinkti ir pritaikyti pramonines medžiagas, indus,  aksesuarus floristinėse kompozicijose.

„Floristinių kompozicijų stiliai“ – susipažinsite su  meninės raiškos harmonizavimo priemonėmis floristinėse kompozicijose. Sužinosite istorinių epochų architektūrinių stilių ir kultūrinių tradicijų skiriamuosius bruožus ir jų poveikį floristikai. Išsiaiškinsite mados tendencijas floristikoje. Išmoksite parinkti kompozicijos elementų derinius ir komponuoti floristinius darbus bei parinkti spalvinius derinius puokštėms ir kompozicijoms. Gebėsite parinkti ir apibūdinti floristinio dizaino stilius, parengti floristinių darbų ir patalpų eskizus bei piešinius.

„Šventinė floristika“ – susipažinsite su  kalendorinių švenčių floristikos įvairove. Sužinosite valstybinių švenčių floristikos ypatumus. Išmoksite kurti ir pritaikyti kalendorinių švenčių floristines kompozicijas, komponuoti vazoninius augalus. Išmoksite parinkti ir taikyti valstybinėms šventėms tinkančią floristiką.

„Proginė floristika“ – sužinosite, kokios yra  šeimos šventės ir išmoksite apibūdinti floristinių darbų įvairovę.  Išmoksite kurti gimtadienio floristiką, komponuoti vaikų švenčių floristiką, parinkti, pritaikyti ir komponuoti vestuvių šventės floristiką.

„Interjero ir aplinkos floristika“ – išmoksite atpažinti ir apibūdinti interjero ir eksterjero floristinius darbus, parinkti ir pritaikyti erdvines ir plokštumines floristines kompozicijas interjero dekorui. Išmoksite parinkti ir pritaikyti augalus bei floristines kompozicijas balkonams ir terasoms apželdinti. Gebėsite sudaryti gėlyno sodinimo planą, komponuoti šventinio interjero floristiką, prižiūrėti ir tvarkyti augalus interjere.

„Gedulo renginių floristika“ – susipažinsite su gedulo renginiais ir jų floristika. Išsiaiškinsite gedulo floristikos darbų suskirstymo principus. Sužinosite kokia yra vainikų reikšmė, jų įvairovė bei komponavimo ypatumai. Susipažinsite su  netradicine gedulo floristika. Išmoksite komponuoti ir dekoruoti gedulo vainikus, komponuoti gedulo floristiką, parinkti floristinius darbus konkretiems gedulo renginiams.

„Floristikos verslo organizavimas“ – susipažinsite su floristikos verslo kūrimo tvarka, išsiaiškinsite veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkymo reikalavimus. Susipažinsite su darbų saugos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos bei higienos normų reikalavimais. Išmoksite parengti verslo planą, dirbti su klientu, taikyti verslo etikos, paslaugų rinkodaros ir reklamos principus.

„Floristiniams darbams reikalingų detalių ir konstrukcijų gamyba“ – susipažinsite su  floristiniams darbams naudojamomis detalėmis ir konstrukcijomis, jų gamybai naudojamomis medžiagomis. Išsiaiškinsite floristiniams darbams naudojamų detalių ir konstrukcijų gamybos ypatumus. Išmoksite gaminti detales puokščių komponavimui, stalo kompozicijoms, interjero dekoro kompozicijoms.

„Floristinių paveikslų kūrimas“ – sužinosite, kokie  įrankiai, medžiagos, naudojami floristiniams paveikslams kurti. Išmoksite kurti floristinius paveikslus, naudojant augalus ir papildomas medžiagas, reljefinius floristinius paveikslus, pritaikant gamtines ir papildomas medžiagas. Išmoksite parinkti medžiagas ir komponuoti modernius floristinius paveikslus, pritaikyti floristinius paveikslus interjero dekorui.

„Įvadas į darbo rinką“ –  realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė  (testas) ir praktinė.
Baigus visą modulinę programą vyksta Įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Visą floristo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: www.profesinis.lamabpo.lt

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: