lt en

Priimame mokytis: 

  • po 10 klasių (programos trukmė 2,5 metai), programos kodas P42021403;
  • po 12 klasių (programos trukmė 1,5 metai), programos kodas P43021403;
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 1 metai), programos kodas T43021405.

Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Būsimo darbo specifika

Asmuo, įgijęs floristo kvalifikaciją, galės dirbti parduotuvėse, fizinėse pardavimo vietose, internetinėse parduotuvėse, gėlių salonuose arba plėtoti privatų verslą.
Floristas gebės savarankiškai parengti augalines medžiagas kompozicijoms, komponuoti augalus, kurti floristines kompozicijas, projektuoti interjero ir eksterjero floristinį apipavidalinimą ir įgyvendinti projektą, eksponuoti floristinius objektus.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„Augalinės medžiagos parengimas kompozicijoms“  – išmoksite parinkti dažniausiai naudojamus skintus, džiovintus ir vazoninius augalus floristinėms kompozicijoms bei paruošti skintus, vazoninius ir džiovintus augalus komponuoti. 

„Augalų komponavimas“ – išmoksite jungti augalines medžiagas ir komponuoti augalus su kitais daiktiniais objektais.

„Floristinių kompozicijų kūrimas“ – išmoksite komponuoti skirtingų floristinių stilių stilių puokštes ir kompozicijas, kurti progines kompozicijas.

„Interjero ir eksterjero floristinio apipavidalinimo projektavimas ir projekto įgyvendinimas“ – išmoksite parinkti augalus įvairios paskirties bei skirtingų aplinkos sąlygų interjerams bei jų prieigoms, gebėsite kurti interjero fitokompozicijas bei jas komponuoti eksterjere.

„Floristinio objekto eksponavimas“ – gebėsite pristatyti floristinį objektą vartotojui viešojoje erdvėje ir internetinėje erdvėje

„Įvadas į darbo rinką“ –  realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai* 

„Floristikos paslaugų teikimo veiklos organizavimas“ – išmoksite įvertinti floristikos paslaugų teikimo aplinką ir organizuoti floristikos paslaugų teikimo veiklą.

„Floristiniams darbams reikalingų detalių ir konstrukcijų gamyba“– gebėsite gaminti floristiniams darbams reikalingas detales ir konstrukcijas.

„Plokštuminių floristinių kompozicijų kūrimas“ – išmoksite kurti plokštumines floristines kompozicijas bei taikyti plokštumines kompozicijas interjero ir eksterjero dekoravimui.

*Moduliai „Floristikos paslaugų teikimo veiklos organizavimas“, „Floristiniams darbams reikalingų detalių ir konstrukcijų gamyba“ ir „Plokštuminių floristinių kompozicijų kūrimas“  skirti tik pirminėms mokymo programoms P42021403, P43021403.

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė  (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta Įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Visą floristo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Atraskite daugiau video pamokų.

Dalintis su draugais: