lt en

Mokiniams

Informacija mokiniams apie ugdymo procesą karantino metu

Remiantis 2020 m. gruodžio 14 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1418 ir atsižvelgiant į 2021 vasario 10 d. LR Vyriausybės posėdžio metu patvirtintą laipsniško taikomų karantino režimo ribojimų planą Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre:

 • pagrindinio ugdymo programos vykdomos nuotoliniu būdu, abiturientų konsultacijos vykdomos kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas būtinas sąlygas:
  1. konsultacijose dalyvauja ne daugiau kaip 5 mokiniai;
  2. tarp mokinių išlaikyti ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą;
  3. laikytis visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų.
 • vidurinis ugdymas organizuojamas mišriu būdu:
  1. vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams ugdymo procesas organizuojamas derinant kasdieninį mokymo proceso organizavimo ir nuotolinį mokymo proceso organizavimo būdus.
  2. pagrindinis vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinių mokymo proceso organizavimo būdas – kasdieninis mokymo proceso organizavimo būdas, kuriuo organizuojama didesnė ugdymo dalis.
  3. nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu vidurinio ugdymo programa negali būti vykdoma daugiau negu 50 procentų ugdymo procesui skirto laiko.
 • profesinis mokymas (ar jo dalis) organizuojamas nuotoliniu būdu, išskyrus:
  1. praktinis mokymas organizuojamas mišriu būdu, dalį praktinio mokymo vykdant kontaktiniu būdu, pagal tai pergrupuojant tvarkaraštį ir užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
  2. mokinių praktikos organizuojamos mišriu būdu, atsižvelgiant į praktikos vietų, kaip ūkio subjektų, nustatytus reikalavimus bei rekomendacijas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
 • asmens įgytų kompetencijų vertinimas vykdomas kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
 • neformalusis ugdymas vykdomas mišriu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas būtinas sąlygas:
  1. uždarose erdvėse ne didesnėms kaip 5 žmonių grupėms;
  2. užtikrinant 30 m2 plotą vienam besimokančiajam;
  3. laikytis visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų.
 • Centro valgyklos Miško g. 15, Kaunas ir Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas maitinimą organizuoją išsinešimui tik Centro darbuotojams ir mokiniams, kurie lankosi privalomųjų praktikų, praktinių mokymų, konsultacijų metu. Klientai iš išorės Centro valgyklose nepriimami;
 • ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;

Prisijungimas prie el. pašto ir kitų (Moodle, WiFi, Rezervacija, Support) sistemų MOKINIUI

www.pastas.kaupa.ltwww.moodle.kaupa.lt
Vartotojo vardas: 
Slaptažodis: VardasXXXXX
XXXXX – 5 paskutiniai asmens kodo skaitmenys
 
Prisijungimas prie Profesinių mokyklų informacinės sistemos
Informacinė sistema kurioje mokiniai galės naudotis šiomis funkcijomis: Mano dienynas, Lama BPO, dokumentų valdymas.
 
Moodle naudojimosi instrukcija mokiniams: Moodle_instrukcija_MOKINIUI

Pagalba techniniais klausimais teikiama el. paštu: it@kaupa.lt

Pagalba techniniais klausimais dėl PMis teikiama el. paštu: aida.vaicekauskaite@kaupa.lt