lt en

Kvalifikacijos tobulinimas

Kvalifikacijos tobulinimo projektų programą sudaro visi Karaliaus Mindaugo PMC įgyvendinami bei įgyvendinti projektai, skirti padėti Karaliaus Mindaugo PMC bendruomenės nariams kryptingai tobulinti kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje organizuojant praktikas, stažuotes, darbo stebėjimo vizitus ar bendrųjų kompetencijų tobulinimo renginius. Kvalifikacijos tobulinimo projektų programos tikslinė grupė – visi Karaliaus Mindaugo PMC bendruomenės nariai, dalyvaujantys tiek mokymo procese (mokiniai ir mokytojai), tiek organizacijos valdyme (administracijos darbuotojai).