lt en

Pameistrystės mokymo formos įgyvendinimas profesinio mokymo sveikatos ir žemės ūkio krypties programose

Programa  Europos socialinio fondo agentūra
Projekto pavadinimas Pameistrystės mokymo formos įgyvendinimas profesinio mokymo sveikatos ir žemės ūkio krypties programose
Projekto numeris 09.4.1-ESFA-T-736-03-0005
Projekto vykdytojas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Projekto partneriai UAB „Sidabrilis“
UAB „Nuaras“
UAB „Jurgaveta“
ŽŪB „Vilniaus žirgynas“
UAB „Flameksas“ ir Ko
Projekto trukmė 19 mėnesių, 2021 m. gruodis – 2023 m. liepa
Projekto tikslas ir esmė Projekto tikslas – skatinti įmonių ir Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro bendradarbiavimą, organizuojant profesinį mokymą pameistrystės mokymosi forma, sudarant sąlygas kokybiškam, įmonių poreikius atitinkančiam, profesiniam mokymui darbo vietoje pagal formaliojo švietimo sveikatos ir žemės ūkio krypties programų modulius.
Pirmajame projekto įgyvendinimo etape bus pasirengiama pameistrystės mokymo formos įgyvendinimui – bus organizuojami turorių mokymai darbdavių profesijos meistrams, taip pat rengiami dokumentai, susiję su profesiniu mokymu pameistrystės forma, kad būtų galima įteisinti teises ir atsakomybes tarp profesinio mokymo įstaigos, darbdavio ir pameistrio, siekiant organizuoti mokymą pameistrystės forma.
Antrajame projekto įgyvendinimo etape bus įgyvendinamas mokymas pameistrystės forma. Mokiniai pameistrystės forma mokysis pagal paramediko mokymo programą (valstybinis kodas P43091401), gyvūnų prižiūrėtojo modulinę profesinio mokymo programą (valstybinis kodas M44081101, T43081102), žirgininkystės darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą (valstybinis kodas T43081104, P43081101).
Iš viso projekto galimybėmis pasinaudos 34 mokiniai, kuriuos įdarbins 5 darbdaviai.
Projekto bendras biudžetas 76 057,09 Eur
Projekto finansavimo šaltinis Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.