lt en
Programa Erasmus +
Projekto pavadinimas Erasmus+ akreditacija mobilumui 2021
Projekto numeris 2021-1-LT01-KA121-VET-000011184
Projekto vykdytojas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Projekto partneriai  
Projekto trukmė 15 mėnesių, 2021 m. rugsėjis – 2022 m. lapkritis
Projekto aprašymas

Projekto tikslas – įgyvendinti mokymosi darbo vietoje grįstas mokinių praktikas užtikrinant platesnes mokinių įsidarbinimo galimybes; mokytojų ir darbuotojų stažuotes siekiant tobulinti ugdymo kokybę, dalintis gerąja patirtimi bei inovacijomis profesinio mokymo srityje.
Projekto tikslas atliepia Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (toliau – Centro) 2018 – 2023 m. Tarptautiškumo strategiją ir jos veiksmų planą. Įgyvendinant projektą keliami uždaviniai:
1. Plėsti tarptautinių partnerių ratą bendradarbiaujant su Vokietijos, Nyderlandų, Italijos, Portugalijos, Ispanijos organizacijomis, kurios yra stiprios įgyvendinant mokymosi darbo vietoje grįstą mokymą.
2. Sudaryti galimybes didesniam skaičiui Centro bendruomenės (mokinių, mokytojų, administracijos darbuotojų) dalyvauti judumo veiklose užsienyje.
3. Kokybiškai įgyvendinti ilgesnės trukmės mokinių judumo veiklas bei taikyti ECVET sistemos elementus vykdant pasiekimų vertinimą ir užskaitymą.
4. Perimti inovacijas iš užsienio šalių ir tobulinti darbuotojų kvalifikaciją.

Šiame projekte planuojamas dalyvių skaičius – 11 Centro darbuotojų ir 9 mokiniai

Projekto biudžetas 69 330,00 EUR