Eksperimentinių profesinio mokymo programų plėtojimas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre

Programa Planas „Naujos kartos Lietuva“
Projekto pavadinimas Eksperimentinių profesinio mokymo programų plėtojimas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre
Projekto numeris 10-047-P-0009
Projekto vykdytojas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Projekto trukmė 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. birželio 30 d.
Projekto tikslas ir planuojami rezultatai

Projekto tikslas – plėtoti eksperimentinio profesinio mokymo programas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre, sudarant galimybes, mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, įgyti pagrindinį išsilavinimą, vidurinį išsilavinimą ir IV lygio kvalifikaciją. Valstybės strateginės analizės centro 2019 m. atlikto tyrimo „Universitetas, kolegija ar profesinio mokymo įstaiga? Požiūris, patrauklumas, pasirinkimas“ rezultatai atskleidė, kad profesinio mokymo patrauklumą mažina nepakankama profesinio mokymo programų pasiūla mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį. Todėl projekto apimtyje eksperimentinių programų vykdymas ir plėtojimas reikšmingai prisidės prie įvardintos problemos sprendimo, t. y. didins profesinio mokymo patrauklumą mokinių tarpe, skatins rinktis šią mokymosi sritį bei modelį. Projekto tikslinė grupė – mokiniai, kurie yra baigę pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, eksperimento tvarka mokosi pagal IV kvalifikacijos lygiui įgyti profesinio mokymo programas.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis (https://esinvesticijos.lt/).

Projekto biudžetas 39665,06 EUR