lt en

Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas

Programa Europos socialinis fondas
Projekto pavadinimas Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas
Projekto numeris 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001
Projekto vykdytojas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Projekto partneriai Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras;
Nacionalinis egzaminų centras;
Studijų kokybės vertinimo centras;
Vilniaus statybininkų rengimo centras;
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras;
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras;
Alantos technologijos ir verslo mokykla;
Alytaus profesinio rengimo centras;
Kauno informacinių technologijų mokykla;
Kauno technikos profesinio mokymo centras;
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras;
Kauno taikomosios dailės mokykla;
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla;
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras;
Šiaulių profesinio rengimo centras;
Marijampolės profesinio rengimo centras;
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras;
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla.
Projekto trukmė 48 mėnesiai, 2018 m. gegužė – 2022 m. gegužė, pratęstas iki 2023 m. balandžio.
Projekto aprašymas Projekto tikslas – tobulinti įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemą.
Projekto uždaviniai:
– Plėtoti asmens įgytų kompetencijų vertinimą siekiant kvalifikacijos;
– Plėtoti asmens įgytų bendrųjų kompetencijų vertinimą;
– Plėtoti užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo sistemą;
– Vykdyti asmens įgytų kompetencijų vertinimo stebėseną;
– Projekto tikslinė grupė: akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų darbuotojai, asmenys, kurių kompetencijos įvertintos pagal atnaujintas ar išplėtotas vertinimo sistemas.
Projekto pagrindiniai rezultatai:
– Sukurti įrankiai asmenų, siekiančių įgyti pasirinktą kvalifikaciją ar įsivertinti turimas kompetencijas, kompetencijų vertinimui;
– Sukurti kompetencijų vertinimui naudojamų užduočių bankai, kompetencijų vertinimo metodikos, metodinės priemonės su pavyzdinėmis kompetencijų vertinimo užduotimis;
– Sustiprinti instituciniai gebėjimai vertinti asmens įvairiais būdais įgytas kompetencijas ir / ar kvalifikaciją;
– Sukurtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo stebėsenos ir informavimo priemonės.
Projekto biudžetas 4 511 695 EUR