Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas

Programa Europos socialinis fondas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – tobulinti įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemą.

Projekto uždaviniai:

-Plėtoti asmens įgytų kompetencijų vertinimą siekiant kvalifikacijos;

-Plėtoti asmens įgytų bendrųjų kompetencijų vertinimą;

-Plėtoti užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo sistemą;

-Vykdyti asmens įgytų kompetencijų vertinimo stebėseną;

-Projekto tikslinė grupė: akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų darbuotojai, asmenys, kurių kompetencijos įvertintos pagal atnaujintas ar išplėtotas vertinimo sistemas.

Projekto pagrindiniai rezultatai:

-Sukurti įrankiai asmenų, siekiančių įgyti pasirinktą kvalifikaciją ar įsivertinti turimas kompetencijas, kompetencijų vertinimui;

-Sukurti kompetencijų vertinimui naudojamų užduočių bankai, kompetencijų vertinimo metodikos, metodinės priemonės su pavyzdinėmis kompetencijų vertinimo užduotimis;

-Sustiprinti instituciniai gebėjimai vertinti asmens įvairiais būdais įgytas kompetencijas ir / ar kvalifikaciją;

-Sukurtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo stebėsenos ir informavimo priemonės.

Projekto vykdytojas

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Projekto partneriai

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras;

Nacionalinis egzaminų centras;

Studijų kokybės vertinimo centras;

Vilniaus statybininkų rengimo centras;

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras;

Panevėžio darbo rinkos mokymo centras;

Alantos technologijos ir verslo mokykla;

Alytaus profesinio rengimo centras;

Kauno informacinių technologijų mokykla;

Kauno technikos profesinio mokymo centras;

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras;

Kauno taikomosios dailės mokykla;

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla;

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras;

Šiaulių profesinio rengimo centras;

Marijampolės profesinio rengimo centras;

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras;

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla.

Projekto biudžetas

4 511 695 EUR