Programa Erasmus+, Strateginė partnerystė
Projekto pavadinimas Daily dose of Music
Akronimas DaDOM
Projekto numeris 2021-1-NL01-KA220-VET-000033264
Projekto vykdytojas Stichting Embrace Nederland (Nyderlandai)
Projekto partneriai Stichting Learning Hub Friesland (Nyderlandai)
Stichting voor Christelijk beroepsonderwijs en volwassen educatie Friesland/Flevoland (Nyderlandai)
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (Lietuva)
Musikmedferddarfraedinga a Islandi (Islandija)
Fjolbrautaskolinn i Breidholti (Islandija)
Lietuvos muzikos terapijos asociacija (Lietuva)
Projekto trukmė 36 mėnesiai, 2022 sausis – 2025 sausis
Projekto aprašymas Projekto tikslas – padidinti muzikos intervencijų naudojimą ruošiant socialinės globos ir slaugytojų krypčių specialistus: (1) Integruoti muziką į slaugos ir socialinės globos krypčių mokymo programas; (2) Užtikrinti, kad socialinės globos ir slaugos krypčių mokytojai galėtų taikyti muzikos metodus savo darbe bei užtikrinti tvarų žinių perdavimą; (3) Parengti socialinės globos ir slaugos krypčių specialistus, kurie gebėtų taikyti muzikos metodus savo darbe ir paruošti juos darbo rinkai.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus sukurta: (1) muzikos panaudojimo modulis, skirtas profesinio mokymo programų mokiniams (socialinės globos ir slaugos krypčių). Modulis bus prieinamas visoms profesinio mokymo įstaigoms Europoje; (2) Mokymai mokytojams, kurių metu bus suteiktos žinios ir patirtis siekiant įkvėpti mokinius taikyti muzikos metodus jų ateities profesijose; (3) priemonių rinkinys socialinės globos ir slaugos organizacijoms, siekiant supažindinti organizacijas su muzikos taikymu slaugoje ir sudarant sąlygas dirbti naujos kartos socialinės globos ir slaugos specialistams.
Projekto biudžetas 399 775 EUR