DigiPath – profesinio mokymo mokytojų skaitmeninis raštingumas pasitelkiant skaitmeniniais įrankiais paremtus mokymosi kelius

Programa Erasmus+, Strateginė partnerystė
Projekto pavadinimas DigiPath – profesinio mokymo mokytojų skaitmeninis raštingumas pasitelkiant skaitmeniniais įrankiais paremtus mokymosi kelius
Akronimas DigiPath
Projekto numeris 2021-1-DE02-KA220-VET-000029350
Projekto vykdytojas Akademie für berufliche Bildung (AFBB Academy for Vocational Education), Vokietija
Projekto partneriai Escola de Comércio do Porto (ECP, Oporto School of Commerce), Portugalija
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Lietuva
Hellenic Open University (HOU), Graikija 
Mediterráneo Culinary Center (MCC), Ispanija
SI4Life, Italija
Projekto trukmė 2021 m. lapkričio  1 d. – 2024 m. sausio 1 d., 26 mėnesiai
Projekto tikslas ir planuojami rezultatai Tikslas – ugdyti profesijos mokytojų pasirengimą skaitmeniniam švietimui, kuriant atvirąjį mišraus mokymosi kursą, skirtą įvairaus lygio skaitmeninio pasirengimo ir įgūdžių besimokantiesiems.
Pagrindiniai rezultatai, kurių siekiama įgyvendinant projektą:
– sukurti adaptyvias mokymo programas, kurios suteiks profesijos mokytojams skaitmeninių kompetencijų ir įgūdžių bei supažindins juos su naujoviškomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis ir metodais.
– sukurti platformą techniniam kursų įgyvendinimui, įskaitant skaitmeninį turinį, mokymosi medžiagą.
– sukurti gaires ir mokomosios medžiagos rinkinį, padėsiantį profesinio rengimo įstaigoms pritaikyti mokymo programas savo poreikiams ir palengvinti mišraus mokymosi kurso įgyvendinimą.
Projekto biudžetas 172,916.00 Eur