Plečiamas socialinių partnerių ratas

2020 m. vasario 12 d. Karaliaus Mindaugo PMC direktorė dr. Nora Pileičikienė ir Anykščių socialinės globos namų bei Savivaldybių socialinės globos įstaigų vadovų asociacijos direktorė Jolita Gečienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Naujai užgimusi socialinė partnerystė atvers Centre besimokantiems socialinio darbuotojo padėjėjams platesnes praktikos galimybes, leis inicijuoti ir vykdyti bendrus projektus, renginius, mokymus.

Anot Centro Socialinių paslaugų skyriaus vedėjos Aistės Antanaitienės, socialinė partnerystė yra labai svarbi tiek skyriuje besimokantiems mokiniams, tiek čia dirbantiems mokytojams. „Tik bendradarbiaudami su partneriais ir keisdamiesi gerąja patirtimi galime užtikrinti mokymo kokybę, tobulėti ir reaguoti į rinkos poreikius. Bendradarbiavimas apima daugelį aspektų – tai ir praktikos, pameistrystės pagal trišales sutartis organizavimas, kvalifikacijos tobulinimas, mokymai,“ – teigia A. Antanaitienė ir priduria, jog socialinių darbuotojų padėjėjų poreikis yra labai išaugęs.

Tai, kad socialinės globos paslaugos Lietuvoje populiarėja patvirtina ir Anykščių socialinės globos namų direktorė Jolita Gečienė. „Džiugu, jog artimųjų ir senyvo amžiaus žmonių požiūris keičiasi. Šiuo metu mūsų globos namuose užpildytos visos vietos bei susidariusi nemaža laukiančiųjų eilė. Per ilgus darbo metus užsitarnavome kokybiškas paslaugas teikiančios įstaigos vardą, kur kiekvienas gyventojas apsuptas ne tik rūpesčiu, šiluma, bet ir puikia priežiūra, kurią teikia savo darbui atsidavęs ir pašaukimą jaučiantis personalas,“ – teigia L. Gečienė.

Dėkojame Anykščių socialinės globos namų darbuotojų kolektyvui už apsilankymą. Tikimės, jog šis bendradarbiavimas džiugins svariais rezultatais.

Dalintis su draugais: