Vizualinės reklamos gamintojas

Kvalifikacija: vizualinės reklamos gamintojas

Programos kodas: T43021103

Mokymosi trukmė: 900 valandų/113,00 dienos/22,5 savaitės/50 kreditų

Pilnas programos aprašymas čia.

Kaina – 2995,70 Eur

Kompetencijos:

– nustatyti užsakovo poreikius, derinti ir dokumentuoti vizualinės reklamos projektus;

– planuoti vizualinės reklamos gamybos etapus;

– parinkti ir apskaičiuoti medžiagas ir jų kiekius reklamos produktams gaminti;

– projektuoti ir maketuoti vizualinės reklamos produktus;

– paruošti gaminti vizualinės reklamos objekto maketą, projektą;

– parengti darbo vietą, įrenginius ir medžiagas vizualinės reklamos gamybai;

– gaminti vizualinės reklamos produktus;

– montuoti vizualinės reklamos gaminius;

– atlikti garantinį aptarnavimą.