Savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas

Esate sukaupę darbo patirties bei žinių, tačiau neturite oficialiai pripažintos kvalifikacijos? Kviečiame dalyvauti darbo patirties ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinime. Išlaikę teorinę ir praktinę egzamino dalį – įgysite pasirinktą profesinę kvalifikaciją.

Asmuo, norintis dalyvauti neformaliojo profesinio mokymosi, darbo patirties ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinime, pasitelktam teikėjui teikia:

  • laisvos formos prašymą (prašymo forma),jame nurodant prašymą pateikusio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipą ir numerį, telefono ryšio numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (asmens tapatybės kortelę ar pasą);
  • mokymosi pasiekimus liudijančius dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas;
  • profesinę patirtį ir kitą veiklą, susijusią su pageidaujamomis įsivertinti kompetencijomis, patvirtinančius dokumentus;
  • neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų įskaitymo dokumentus;
  • užsienietis, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių pilietį, Šveicarijos Konfederacijos pilietį, – teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus.

Daugiau informacijos apie kompetencijų vertinimą galite rasti čia

 

Kontaktai

Tel: +370 610 61406

El. paštas:

Dalintis su draugais: