Savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas

+

Esate sukaupę darbo patirties bei žinių, tačiau neturite oficialiai pripažintos kvalifikacijos? Kviečiame dalyvauti darbo patirties ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinime. Išlaikę teorinę ir praktinę egzamino dalį – įgysite pasirinktą profesinę kvalifikaciją.

Asmuo, norintis dalyvauti neformaliojo profesinio mokymosi, darbo patirties ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinime, pasitelktam teikėjui teikia:

  • laisvos formos prašymą (prašymo forma),jame nurodant prašymą pateikusio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipą ir numerį, telefono ryšio numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (asmens tapatybės kortelę ar pasą);
  • mokymosi pasiekimus liudijančius dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas;
  • profesinę patirtį ir kitą veiklą, susijusią su pageidaujamomis įsivertinti kompetencijomis, patvirtinančius dokumentus;
  • neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų įskaitymo dokumentus;
  • užsienietis, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių pilietį, Šveicarijos Konfederacijos pilietį, – teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus.

Daugiau informacijos apie kompetencijų vertinimą galite rasti čia

Savišvietos būdu įgytų kompetencijų kainos

 

Kontaktai

Tel: +370 610 61406

El. paštas:

Dalintis su draugais: