Darbe ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas

Esate sukaupę darbo patirties bei žinių, tačiau neturite oficialiai pripažintos kvalifikacijos? Kviečiame dalyvauti darbo patirties ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinime. Išlaikę teorinę ir praktinę egzamino dalį – įgysite pasirinktą profesinę kvalifikaciją.

Asmuo, norintis dalyvauti neformaliojo profesinio mokymosi, darbo patirties ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinime, pasitelktam teikėjui teikia: 

  • laisvos formos prašymą (prašymo forma),jame nurodant prašymą pateikusio asmens vardą, pavardę (didžiosiomis raidėmis), asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą; 
  • mokymosi pasiekimus liudijančius dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas; 
  • profesinę patirtį ir kitą veiklą, susijusią su pageidaujamomis įsivertinti kompetencijomis, patvirtinančius dokumentus; 
  • neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų įskaitymo dokumentus; 
  • užsienietis, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių pilietį, Šveicarijos Konfederacijos pilietį, – teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus. 

Daugiau informacijos apie kompetencijų vertinimą galite rasti čia 

Darbe ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo kainos (įskaitant ir Užimtumo tarnybą) 

 

Kontaktai

Tel: +370 652 65701

El. paštas:

Dalintis su draugais: