Masažuotojas

Mokykitės: po 12 klasių (trukmė 2 metai)

Programos paskirtis - parengti masažuotoją, gebantį planuoti ir atlikti masažo procedūras bei vertinti jų efektyvumą, ugdyti sveikos gyvensenos poreikį, tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, klientais/pacientais, dirbti komandoje, lanksčiai prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos reikalavimų.

Būsimieji masažuotojai mokosi anatomijos, fiziologijos ir patologijos pagrindų, reabilitacijos ir farmakologijos pagrindų, infekcinių ir odos ligų pagrindų, masažo pradmenų, vidaus ligų ir masažo, chirurginių ligų ir masažo, nervų ligų ir masažo, vaikų ligų ir masažo, higieninio ir kosmetinio masažo, sportinio masažo ir kt. Baigiamosios praktikos trukmė – 15 savaičių.

Mokinio, išklausiusio visą mokymo programą, profesinį pasirengimą parodo kompetencijų vertinimo egzamino rezultatai, kurių metu įvertinamos programoje nurodytos kompetencijos, bendrieji gebėjimai. Kompetencijų vertinimo egzaminų komisijos sudėtį, organizavimą, baigiamųjų dokumentų išdavimo tvarką reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministerija.

Baigus masažuotojo mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo sveikatos priežiūros srities, reabilitacijos krypties programas.

Kvalifikacijos aprašas

Masažuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti masažuotojo darbą.

Asmuo, įgijęs masažuotojo kvalifikaciją turi:

  • gebėti vertinti asmens fizinį ir psichinį sveikatos išsivystymą; paaiškinti masažo poveikį klientui; užtikrinti teigiamų paslaugų saugumą bei profesionalumą; sudaryti masažuotojo veiksmų planą; savarankiškai atlikti masažą; atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinti, tinkamai reaguoti; mokyti klientus sveikos gyvensenos principų; bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros bei kitų įstaigų specialistais;

  • žinoti anatominius, fiziologinius, psichologinius įvairių amžiaus tarpsnių žmonių ypatumus, dažniausiai pasitaikančių ligų patogenezę, simptomus, galimas komplikacijas, masažo metodus ir metodikas, indikacijas ir kontraindikacijas, masažuotojo veiklą reglamentuojančius dokumentus, darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus, medicininės reabilitacijos metodus, reabilitacijos specialistų komandos darbo organizavimo ir darbo pasiskirstymo principus, asmens ir aplinkos higienos reikalavimus, sveikatos rizikos veiksnius, pagrindines vaistų grupes ir jų poveikį organizmui, ergonomikos principus ir pritaikymo galimybes, civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindus;

  • mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir komandoje, tolerantiškai bendrauti su kolegomis, klientais/pacientais bei jų artimaisiais, kritiškai mąstyti, mokėti valdyti stresą esant fizinei bei psichinei įtampai.

Norintiems siekti masažuotojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.

Įgiję masažuotojo kvalifikaciją asmenys galės dirbti savarankiškai bei asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės rūpybos institucijose, atliekančiose įvairaus amžiaus asmenų, neįgaliųjų, šeimų, bendruomenės sveikatos priežiūrą ir reabilitaciją, sporto ir sveikatingumo centruose bei klubuose.

Susidomėjote? Kviečiame mokytis!

Kviečiame drąsiai skambinti ir užduoti rūpimus klausimus tel. +370 626 64580.