lt en

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas (Kaune ir Palangoje)

Priimame mokytis:

  • po  10 klasių (trukmė 3 metai), programos kodas M43081102;
  • po 12 klasių (trukmė 2 metai), programos kodas M44081103;
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (trukmė 1,5 metų), programos kodas T43081101.

Galima mokytis Kaune ir Palangoje. Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Būsimo darbo specifika

Įgiję dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo kvalifikaciją asmenys galės dirbti želdynų tvarkymo ir priežiūros įmonėse, augalų veisimo ir realizacijos įmonėse, gėlių parduotuvėse, kurti individualų verslą. Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas galės tinkamai parinkti ir auginti augalus želdynų veisimui, saugiai dirbti, naudoti pažangias darbo priemones ir technologijas įrengiant mažosios architektūros objektus.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„Dekoratyvinių augalų dauginimas ir auginimas“ – pažinsite dekoratyvinius augalus, žinosite sumedėjusių ir žolinių augalų morfologines savybes. Išmoksite dauginti, auginti augalus. Išmoksite parinkti augalų tręšimo ir apsaugos priemones, paruošti augalus realizacijai.

„Dekoratyvinių augalų formavimas ir priežiūra“ – susipažinsite su dekoratyvinių augalų morfologinėmis savybėmis. Išmoksite formuoti ir genėti augalus, parinkti augalų apsaugos priemones, paruošti sodinukus realizacijai.

„Augalų komponavimas“ – susipažinsite su augalais, naudojamais kurti kompozicijas. Išmoksite sudaryti gėlių kompozicijas, pritaikyti kompozicijas interjere ir eksterjere.

„Želdynų įrengimas ir priežiūra“ – nagrinėsite želdynų planus, išmoksite pažymėti vietovėje želdynų projektus. Gebėsite vadovautis galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais želdinių įrengimą ir priežiūrą. Išmoksite parinkti ir paruošti dirvą želdynams, įrengti, prižiūrėti, pertvarkyti želdyną. Išmoksite įrengti gyvatvores, formuoti gėlynus, įrengti veją.

„Mažosios architektūros įrengimas ir priežiūra“ – išmoksite įrengti takus, aikšteles, laiptus, dekoratyvinius baseinus, tvenkinius. Taip pat išmoksite įrengti atramines sieneles, treliažus, pergoles, arkas.

„Želdyno įrengimo ir priežiūros darbų mechanizavimas“ – išmoksite valdyti augalų genėjimo įrankius ir mechanizmus, žemės dirbimo įrankius ir agregatus. Gebėsite valdyti vejos įrengimo ir priežiūros įrankius ir mechanizmus, mažosios architektūros įrengimo įrankius ir mechanizmus.

„Sodo įveisimas“– Sužinosite, kaip parinkti dirvą augalams auginti. Išmoksite sėti, sodinti ir prižiūrėti augalus, tręšti sodmenis. Išmoksite taikyti augalų apsaugos priemones. Gebėsite pažinti ir prižiūrėti nektaru mintančius vabzdžius. Išmoksite paruošti derliaus produkciją realizacijai.

„Įvadas į darbo rinką“ –  realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai:

„Netradicinių kultūrų auginimas“* – susipažinsite su dekoratyvinius netradicinius augalais. Sužinosite, kaip parinkti dirvą netradicinių augalų auginimui ir kokie netradiciniai augalai dera tarpusavyje. Išmoksite auginti netradicinius sodo augalus, parinkti jiems tręšimo ir apsaugos priemones. Išmoksite formuoti netradicinius augalus pagal pasirinktą būdą, paruošti juos realizacijai.

„Vaistažolių auginimas“* – susipažinsite su vaistiniais žoliniais augalais. Sužinosite , kaip parinkti dirvą vaistinių žolinių augalų auginimui. Išmoksite paruošti vaistinius žolinius augalus naudojimui.

„Verslo plano rengimas“* – išmoksite išskirti verslo idėją pasirinktoje srityje, ištirti pasirinktos srities rinką. Išmoksite parinkti verslo organizavimo formą, parengti ir pristatyti verslo planą.

* Moduliai  „Netradicinių kultūrų auginimas“, „Vaistažolių auginimas“ ir „Verslo plano rengimas“ skirti tik pirminėms mokymo programoms (M43081102 ir M44081103).

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė.
Baigus visą modulinę programą vyksta Įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Visą dekoratyvinio aplinkos tvarkymo darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: www.profesinis.lamabpo.lt

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: