Vykdyti mokymai apie inovatyvios įrangos paramedikų rengimui panaudojimą praktiniam mokymui

2021 12 16

2021 m. gruodžio 15–16 d. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro praktinio mokymo bazėje Pervalkoje vyko projekto  “STEP – UP Supporting Tutor’s Educational and Professional Upgrade” mokymai – „Paramedikų rengimas panaudojant inovatyvią įrangą praktiniam mokymui“. 

Mokymus organizavo Karaliaus Mindaugo PMC Sveikatos priežiūros skyrius, o juose dalyvavo 21 sveikatos priežiūros specialistas iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos, Kauno rajono, Kauno miesto ir Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočių, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, Respublikinės Šiaulių ligoninės, Lietuvos kariuomenės Dr. J. Basanavičiaus karo medicinos tarnybos, UAB „Sidabrilio“. 

Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su išmaniais gimdymo simuliacijos manekenais, skirtais paramedikų profesiniam rengimui bei šios įrangos panaudojimu mokymo proceso metu.  

Mokymų „Paramedikų rengimas panaudojant inovatyvią įrangą praktiniam mokymui“ medžiaga buvo parengta įgyvendinant tarptautinį projektą “STEP – UP Supporting Tutor’s Educational and Professional Upgrade”, kuriame Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras dalyvauja kartu su partneriais iš Lietuvos, Italijos, Vokietijos ir Ispanijos.

Projekto tikslas – sukurti ir išbandyti inovatyvų pedagoginį modelį, skirtą įmonėse dirbančių meistrų kvalifikacijos tobulinimui. Projekto metu yra analizuojamos partnerių šalių patirtys planuojant, įgyvendinant ir vertinant įmonėse vykstančius dualinio mokymo(si) procesus, parengtas įmonėse dirbančių meistrų didaktinių ir technologinių kompetencijų profilis, organizuojami tarpusavio mokymosi seminarai įmonėse dirbantiems meistrams, profesijos mokytojams dualinio mokymo organizavimo temomis.

Daugiau apie projektą: https://www.kaupa.lt/svietimo-inovaciju-rengimas-ir-diegimas/step-up-supporting-tutors-educational-and-professional-upgrade.

Dalintis su draugais: