Programa Erasmus+, Strateginė partnerystė
Projekto pavadinimas STEP – UP Supporting Tutor’s Educational and Professional Upgrade
Akronimas STEP-UP
Projekto numeris 2019-1-IT01-KA202-007776
Projekto vykdytojas Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte, Italija
Projekto partneriai Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Lietuva;
Salesians Sant Vicenç dels Horts, Ispanija;
Federacion de Plataformas Sociales Pinardi, Ispanija;
Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK), Italija;
Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva;
Universitaet Bremen, Vokietija;
Agenzia Piemonte Lavoro Ente Strumentale Regione Piemonte, Italija;
Lietuvos verslo konfederacija, Lietuva.
Projekto trukmė 24 mėnesiai, 2019 m. spalis – 2022 m. kovas
Projekto aprašymas Projekto tikslas – sukurti ir išbandyti inovatyvų pedagoginį modelį, skirtą įmonėse dirbančių meitrų kvalifikacijos tobulinimui. Projekto metu bus analizuojamos partnerių šalių patirtys planuojant, įgyvendinant ir vertinant įmonėse vykstančius dualinio mokymo(si) procesus, parengtas įmonėse dirbančių meistrų didaktinių ir technologinių kompetencijų profilis, organizuojami tarpusavio mokymosi seminarai įmonėse dirbantiems meistrams, profesijos mokytojams dualinio mokymo organizavimo temomis.
Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti šiuos intelektualinius produktus:
-Gerosios patirties analizė siekiant identifikuoti inovatyvius įmonėse dirbančių meistrų rengimo metodus bei aktualias technologinias is didaktines kompetencijas;
-Kvalifikacijos tobulinimo moduliai, skirti dualinio mokymo aplinkoje dirbantiems įmonių meistrams;
-Įmonių ir profesinio mokymo teikėjų bendradarbiavimo erdvė (Community of Practices);
-Rekomendacijos įmonėms bei įmonėse dirbantiems meistrams, siekiantiems įgyvendinti dualinio mokymo formas.
Projekto biudžetas 297 998 EUR