Projekto “EIRENE” dėka praktiškai išbandytas taikomojo teatro metodas kovai su patyčiomis

Karaliaus Mindaugo PMC kartu su partneriais iš Graikijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Portugalijos ir Lenkijos siekia sukurti metodologiją ir mokymo kursus, kurie leistų mokytojams patobulinti kompetencijas sprendžiant įvairias patyčių situacijas mokyklose. Visa tai dėka dalyvavimo tarptautiniame projekte „EIRENE: using community learning paths to tackle bullying“.

2020 m. sausio 11-18 dienomis Karaliaus Mindaugo PMC profesijos mokytojos Agnė Milieškienė, Janina Kukauskienė ir Greta Trofimovaitė dalyvavo šio projekto mokymuose Jungtinėje Karalystėje, Londonderio mieste. Mokymus vykdė organizacija “Playhouse”, vadovaujantis sutartimi tarp Karaliaus Mindaugo PMC ir Istituto Magistrale Statale Giordano Bruno Nr. 2018-1-IT02-KA201-048161.

„Šis vizitas buvo skirtas mokytojams, siekiant didinti jų kompetencijas ir gebėjimus reaguoti į patyčių reiškinius visuomenėje, ypač mokyklos aplinkoje. Projekto tikslas yra atskleisti patyčių reiškinio ypatumus ir aptarti pagalbos galimybes, taikant naujai sukurtą metodologiją,“ – teigia projekto vadovė Gintarė Lisauskaitė. Mokymų metu buvo susirinkę 20 atstovų iš projekte dalyvaujančių šalių – Lietuvos, Italijos, Portugalijos, Lenkijos ir Graikijos. Vyko aktyvus praktinis darbas.

„Buvo labai įdomu susipažinti su teatro metodu, jo taikymu sprendžiant patyčių situacijas. Aktyviai įsitraukėme į patyriminio mokymosi procesą, kurį sudaro istorijų pasakojimai, vaidmenų kūrimai, situacijų vaidinimai, įvairių situacijų analizavimai ir perkonstravimai,“ – nauja patirtimi džiaugiasi J. Kukauskienė.

Projekto partneriai iš Graikijos („Action Synergy“) vizito metu pristatė POL metodiką, kurią taikant siekiama įtraukti visus mokyklos bendruomenės narius – mokinius, tėvus, asociacijas, institucijas. Sudalyvauta dramos ugdymo seminare, kurio metu įgyta žinias galima pritaikyti mokiniams, mokytojams, tėvams ir mokyklos administracijai.

Projekto partneriai iš Portugalijos (ETIC) surengė du seminarus, kurių metu pristatė socialinių reklaminių kampanijų populiariausiose socialiniuose tinkluose ypatybes. Apžvelgta, koks turinys yra kokybiškas, kaip savo sukurta reklamine kampanija pasiekti kuo didesnes auditorijas.

Projekte dalyvavę ir apmokyti Karaliaus Mindaugo PMC mokytojai 2020 m. vasario-balandžio mėnesiais praves užsiėmimus, naudodami taikomo teatro metodiką mokiniams ir kartu su partneriais kurs socialines reklamines kampanijas patyčių tema.

Dalintis su draugais: