Eirene: using community learning paths to tackle bullying

Programa Erasmus+, Strateginė partnerystė

Projekto aprašymas

Projektas buvo inicijuotas, siekiant pasiūlyti sprendimus problemoms, pristatytoms Europos kovos prieš patyčias tinklo konferencijose 2014, 2015 ir 2017 metais. Konferencijose buvo pažymima, kad yra stebimi padidėję patyčių ir kibernetinio persekiojimo reiškiniai visuomenėje. Todėl šio projekto tikslai yra:

–        didinti gebėjimus reaguoti į patyčių reiškinį mokyklos aplinkoje;

–        sukurti metodologiją ir mokymo kursus, skirtus didinti mokytojų kompetencijas, pasiūlant konkretų laboratorijų rinkinį kaip veiksmingą priemonę kovai prieš patyčias;

–        suteikti mokytojams ir mokiniams (13-16 m.) galimybę išbandyti naująją metodiką, kuri leis susipažinti su patyčiomis ir jų įveikimo būdais;

–        aktyviai įtraukti pagrindinius mokyklos bendruomenės narius (tėvus, asociacijas, institucijas) į tarpžinybinį tinklą tam, kad aktyviai būtų kovojama su negatyviu elgesiu;

–        sukurti ir įgyvendinti socialinės medijos kampanijas kovai prieš patyčias.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus sukurta metodologija ir mokymo kursai, leisiantys mokytojams atnaujinti savo kompetencijas, sprendžiant patyčių situacijas, taip pat bus sukurti trumpi video filmukai, kurie taps komunikacijos kampanijos prieš patyčias dalimi.

Laukiami rezultatai:

–        po specialių kompetencijų įgijimo mokytojai bus pasiruošę valdyti patyčių situacijas mokykloje;

–        mokiniai taps labiau sąmoningesni dėl patyčių situacijų valdymo bei gebės daryti reikšmingus pokyčius mokykloje ir už jos ribų, mažinant ir kovojant prieš patyčias;

–        tėvai ir vietinės bendruomenės bus labiau įtrauktos ir įžvalgesnės, reaguojant į patyčių situacijas;

–        švietimo įstaigos  galės pasiūlyti savo mokymo prieš patyčias programas.

Projekto vykdytojas

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE GIORDANO BRUNO, Italija

Projekto partneriai

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Lietuva

Consorzio Ro.Ma., Italija

North West Play Resource Centre, Jungtinė Karalystė

ACTION SYNERGY SA, Graikija

3o GENIKO LYKEIO KERKYRAS, Graikija

Escola Técnica de Imagem e Comunicação Aplicada, Portugalija

Szkola Podstawowa im. Powstancow Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim, Lenkija

Projekto biudžetas

295 400 EUR