Craftsmanship’s Future of Europe: I AM ABLE TO DO!

Programa Erasmus+, Strateginė partnerystė

Projekto tikslas

Projektas buvo inicijuotas siekiant spręsti problemas, su kuriomis

susiduria visos Europos šalys – tai jaunimo nedarbas, kompetencijų

stygius sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje, silpna jaunų žmonių

motyvacija, iniciatyvos trūkumas pradėti savo verslą.

Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti jaunų žmonių verslumo mąstyseną

ir iniciatyvumą per amatus, ugdyti atsakingumą, gebėjimą gaminti

aukštos kokybės produktus ir teikti paslaugas, atsižvelgiant į vietinę

rinką ir Europos šalių ekonomines perspektyvas pagal „Parengta

Italijoje“ (angl. Made in Italy) pavyzdį.

Projekto uždaviniai:

1. įtraukti jaunus žmones į verslumą, mokant juos tradicinių amatų;

2. ugdyti jaunų žmonių vertybes – darbo etikos, atsakomybės už

rezultatą, meistriškumo siekimo;

3. perduoti tarptautinę ir geriausių Italijos amatininkų patirtį per

pilotinį projektą Baltijos šalims, o toliau – likusiai Europai;

4. išsaugoti nacionalinius senovinius amatus, skatinant jaunimą juos

plėtoti bei atnaujinti;

5. ilgalaikėje perspektyvoje statyti „tiltą“ tarp amatininkų ir verslininkų

tam, kad iš kartos į kartą nebūtų pamirštos senovės žinios.

Laukiami rezultatai:

1. pagerinti jaunų žmonių verslumo, sėkmingo patekimo į darbo rinką,

bendravimo įgūdžiai, padidėjęs jaunų žmonių iniciatyvumas,

kūrybiškumas, prisiėmimas rizikos;

2. sumažintas jaunimo nedarbas;

3. jauni žmonės įtraukti į verslumą per amatų gamybą;

4. sukurta metodologija „Amatų meistriškumas ateities Europoje: Aš

GALIU TAI PADARYTI!“ ir parengtos metodologijos įgyvendinimo

rekomendacijas, kaip dirbti su jaunimu Baltijos šalyse;

5. sukurta amatų meistriškumo ir įsidarbinimo gebėjimų ugdymo kursų

programa „Parengta Italijoje“ bei suorganizuoti mokymai jauniems

žmonėms pagal parengtą mokymo programą;

6. apmokyta mažiausiai 10 jaunimo darbuotojų taikyti parengtą

metodologiją darbe su jaunimu tam, kad būtų padidinti jaunų

žmonių verslumo per amatų gamybą gebėjimai ir iniciatyva;

7. suorganizuoti projekto sklaidos renginiai, įskaitant ir tarptautinę

konferenciją jaunimo meistriškumo tema.

 

Projekto vykdytojas

Baltic Ontopsychology Association, Latvija

Projekto partneriai

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Lietuva

Formazione Ontopsicologica Interdisciplinare Leaderistica s.r.l., Italija

Projekto biudžetas

55 184 EUR