Programa Erasmus+, Strateginė partnerystė
Projekto pavadinimas Craftsmanship’s Future of Europe: I AM ABLE TO DO!
Akronimas ABLE2DO
Projekto numeris Baltic Ontopsychology Association, Latvija
Projekto partneriai Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Lietuva
Formazione Ontopsicologica Interdisciplinare Leaderistica s.r.l., Italija
Projekto trukmė 15 mėnesių, 2018 m. rugsėjis – 2019 m. lapkritis
Projekto aprašymas Projektas buvo inicijuotas siekiant spręsti problemas, su kuriomis susiduria visos Europos šalys – tai jaunimo nedarbas, kompetencijų stygius sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje, silpna jaunų žmonių motyvacija, iniciatyvos trūkumas pradėti savo verslą.
Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti jaunų žmonių verslumo mąstyseną ir iniciatyvumą per amatus, ugdyti atsakingumą, gebėjimą gaminti aukštos kokybės produktus ir teikti paslaugas, atsižvelgiant į vietinę
rinką ir Europos šalių ekonomines perspektyvas pagal „Parengta Italijoje“ (angl. Made in Italy) pavyzdį.
Projekto uždaviniai:
1. įtraukti jaunus žmones į verslumą, mokant juos tradicinių amatų;
2. ugdyti jaunų žmonių vertybes – darbo etikos, atsakomybės už rezultatą, meistriškumo siekimo;
3. perduoti tarptautinę ir geriausių Italijos amatininkų patirtį per pilotinį projektą Baltijos šalims, o toliau – likusiai Europai;
4. išsaugoti nacionalinius senovinius amatus, skatinant jaunimą juos plėtoti bei atnaujinti;
5. ilgalaikėje perspektyvoje statyti „tiltą“ tarp amatininkų ir verslininkų tam, kad iš kartos į kartą nebūtų pamirštos senovės žinios.
Laukiami rezultatai:
1. pagerinti jaunų žmonių verslumo, sėkmingo patekimo į darbo rinką, bendravimo įgūdžiai, padidėjęs jaunų žmonių iniciatyvumas, kūrybiškumas, prisiėmimas rizikos;
2. sumažintas jaunimo nedarbas;
3. jauni žmonės įtraukti į verslumą per amatų gamybą;
4. sukurta metodologija „Amatų meistriškumas ateities Europoje: AšGALIU TAI PADARYTI!“ ir parengtos metodologijos įgyvendinimo rekomendacijas, kaip dirbti su jaunimu Baltijos šalyse;
5. sukurta amatų meistriškumo ir įsidarbinimo gebėjimų ugdymo kursų programa „Parengta Italijoje“ bei suorganizuoti mokymai jauniems žmonėms pagal parengtą mokymo programą;
6. apmokyta mažiausiai 10 jaunimo darbuotojų taikyti parengtą metodologiją darbe su jaunimu tam, kad būtų padidinti jaunų žmonių verslumo per amatų gamybą gebėjimai ir iniciatyva;
7. suorganizuoti projekto sklaidos renginiai, įskaitant ir tarptautinę konferenciją jaunimo meistriškumo tema.
Projekto biudžetas 55 184 Eur